Annons:

Nu krävs krafttag mot trakasserier

Mer behöver göras för att stoppa sexuella trakasserier på landets arbetsplatser. Det står smärtsamt klart för den som läst de upprop som publicerats de senaste veckorna.

Den senaste tiden har kvinnors vittnesbörd om sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och sexism på landets arbetsplatser avlöst varandra. Berättelserna i de upprop som publicerats i kölvattnet av #metoo är fruktansvärd läsning.

De visar att sexuella trakasserier är ett utbrett samhällsproblem. Att kvinnor utsätts, och ständigt måste hantera risken att utsättas, påverkar deras förhållningssätt i vardagen, deras karriärmöjligheter och deras hälsa.

Det råder stor enighet om att det som beskrivs är oacceptabelt. Ändå har det kunnat förekomma – på myndigheterna, på högskolorna, i kulturlivet, i fackföreningsrörelsen, överallt.

Det finns redan lagstiftning, policyer och handböcker som är avsedda att användas i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Men det är tydligt att det inte har räckt.

Det sker kränkningar, många drabbade vågar inte berätta om sina upplevelser och de som berättar tas inte alltid på allvar. De verktyg och åtgärder som stått till buds har inte varit tillräckliga – eller inte använts. Nu krävs en förändring.

Arbetsgivare är skyldiga att agera när de får kännedom om sexuella trakasserier. De måste säkerställa att alla sådana ärenden tas på största allvar och hanteras på ett professionellt sätt. Men arbetsgivarnas ansvar sträcker sig längre än så.

De är också skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förhindra sexuella trakasserier, något som STs ordförande Britta Lejon påmint om i ett brev som nyligen skickats till myndighets- och bolagsledningar. I brevet framhålls att ST gärna är en partner och ett stöd i det arbetet.

Att arbetsgivarna har ett stort ansvar är något som även Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler gör klart i en debattartikel som publicerats i dagarna.

Hon skriver också att hon bejakar en dialog mellan arbetsgivarorganisationer och fack för att utveckla bättre verktyg och metodstöd för att ta hand om och förebygga trakasserier.

Nu måste fack och arbetsgivare göra allvar av sina ord om samarbete och börja diskutera konkreta insatser.

Arbetsmarknadens parter behöver också tillsammans med regering och riksdag se över om det krävs förändringar i lagar och föreskrifter för att kunna sätta stopp för sexuella trakasserier på landets arbetsplatser. Regeringen har redan träffat parterna och dialogen bör fortsätta.

Arbetsgivare, fack och politiska beslutsfattare behöver alla agera mot sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och sexism.

Men det är också viktigt att komma ihåg att var och en av oss har ett ansvar att se och sätta stopp för beteenden som inte är acceptabla, att stödja den som utsatts och att bidra till en kultur där kränkningar inte förekommer.

#metoo är en bra utgångspunkt för att reflektera över sitt eget agerande och hur man kan medverka till en förbättring.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.