Annons:
Bild:Mostphotos
Integritet
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ny dataskyddslag ger anställda rätt till insyn

Den 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
Anställda har rätt att veta vad arbets­givaren registrerat om dem och på vilka grunder det har skett, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.Bild:Casper Hedberg

EUs nya dataskyddsförordning blir lag i alla EU-länder och den som bryter mot den riskerar höga sanktionsavgifter. I Sverige ersätter reglerna personuppgiftslagen, pul.

För anställda innebär de nya bestämmelserna en del förändringar i förhållande till arbetsgivaren, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.

Enligt dataskyddslagen ska den vars personuppgifter registreras få tydligare information än tidigare. Vad behöver arbetsgivare göra?

– De ska tala om vilka uppgifter som registreras, på vilken rättslig grund det sker, hur uppgifterna hanteras och hur länge de sparas. Om uppgifter registreras på grundval av en intresseavvägning ska det framgå vilka överväganden som gjorts.

Vad får arbetsgivaren registrera?

– Allt som behövs för att kunna fullgöra anställningsavtalet, som bankkonto och antal arbetade timmar. Uppgifter får också registreras om den anställde samtycker, eller på grundval av en intresseavvägning mellan arbets­givarens behov av uppgifterna och den enskildes rätt till integritet. En annan grund är kollektivavtal. Även det som tidigare kallades känsliga personuppgifter – om bland annat etniskt ursprung, reli­giös över­tygelse och hälsa – kan få registreras i vissa fall.

Vad kan en intresseavvägning innebära?

– Sådana görs redan i dag enligt pul. Ett exempel på när Datainspektionen godkänt registrering efter intresse­avvägning är när medarbetare använder passerkort och uppgifterna registreras av arbetsgivaren.

Finns några risker med det?

– Det blir problematiskt om arbetsgivaren säger sig använda kontroller av passerkorten av säkerhetsskäl, men sedan använder uppgifterna för att se om medarbetare sköter sina arbets­tider. Datainspektionen har accepterat sådana »ändamålsglidningar« i ganska stor utsträckning, men vi vet inte hur det blir nu när vi får en europeisk data­skyddsmyndighet.

Och vad innebär samtycke?

– Det är svårt för arbetsgivare att få ett giltigt samtycke, eftersom den anställde anses vara i underläge. Därför bör de typiskt sett använda andra grunder för registrering. Men om man använder samtycke måste det vara en otvetydig, dokumenterad viljeyttring. Man ska kunna vägra utan några som helst konsekvenser, och även kunna ta tillbaka samtycket.

Ämnen: GDPR
Dyrt att bryta mot nya förordningen
  • Dataskyddsförordningen blir direkt verkande lag i alla EU-länder.
  • Dataskyddsförordningens engelska förkortning GDPR står för General data protection regulation.
  • Tillsynsmyndigheten Data­inspektionen kan besluta om sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags omsättning vid brott mot förordningen.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.