Annons:
RIKSREVISIONEN
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ny stolt myndighet tar plats i trånga lokaler

Den 1 juli inrättas Riksrevisionen, den första myndighet som riksdagen skapat under sig sedan 1809. Ett historiskt beslut, som också har medfört en hel del fackliga bekymmer.

I dagarna töms Riksrevisionsverkets lokaler på Drottninggatan i Stockholm och Riksdagens revisorers kontor på Storkyrkobrinken. De båda myndigheterna läggs ned. I deras ställe uppstår Riksrevisionen, och flyttlassen går till Nybrogatan 55 i huvudstaden.

Det är ingalunda frågan om en sammanslagning, understryker de inblandade. Efter flera års utredningar och politiskt kompromissande kunde alla riksdagspartier enas om att skapa något helt nytt: en statlig revision oberoende av såväl riksdag som regering.

Regeringen har hittills kunnat beställa utredningar från Riksrevisionsverket, RRV, om statlig verksamhet som den särskilt ville granska. Och för riksdagen har Riksdagens revisorer spelat en liknande roll, om än i mindre skala.

Men den nya Riksrevisionen ska inte ta uppdrag från någon annan än sig själv. Myndighetens chefer, de tre riksrevisorerna, bestämmer själva vad som ska granskas, även om en grupp politiker i styrelsen får yttra sig om den årliga granskningsplanen.

Den tillträdande riksrevisorn Lennart Grufberg tror inte att den politiska styrelsen blir ett hinder för myndighetens oberoende.

- Vi är valda av riksdagen och oavsättliga. Allt ska finna sin form och vi känner oss starka. Det förhållandet att vi är tre stärker oss också.

Det faktum att de tre som valdes till riksrevisorer varit tjänstemän och inte politiker var dessutom en viktig markering, påpekar han.

Vad den första granskningsplanen ska innehålla, förutom fullföljande av de projekt som redan pågår inom de gamla myndigheterna, vill Lennart Grufberg inte avslöja.

- Men jämfört med RRV har vi fått ett starkt granskningsmandat ifråga om de statliga bolagen och ägarstyrningen. Det är områden vi ska granska.

- Bildandet av Riksrevisionen är en väldigt spännande utmaning, säger ST-ordföranden på RRV, Carl-Åke Gerdén. Vi får vidare förutsättningar i vårt arbete, eftersom vi nu även kan granska regeringens styrning av myndigheterna, bland annat via regleringsbreven.

Men som facklig företrädare har han det senaste året varit tvungen att ägna mer tid åt problemen i omställningen än de positiva framtidsutsikterna. Carl-Åke Gerdén bläddrar i datorn och plockar fram det ena dokumentet efter det andra: skrivelser och protokollsanteckningar om det fackliga inflytandet, dimensionering, budgetunderlag, lokaler, den internationella verksamheten, anställningstrygghet med mera.

ST och Saco har varit överens i de viktiga frågorna, och till vissa delar har besluten gått fackens väg. Utredaren Lars-Erik Erikssons förslag att lägga ned hela den internationella verksamheten samt RRVs Uppsalakontor har inte genomförts.

I frågan om arbetslokalerna har det gått sämre. Kontoret på Nybrogatan är långtifrån tillräckligt stort för att alla som vill ska kunna få eget rum, vilket var ett fackligt krav och, som facket uppfattade det, ett löfte från arbetsgivaren. Nu kommer fyra av tio få sitta i "storrum", och det är inte populärt.

Riksrevisorn Lennart Grufberg, som får det administrativa ansvaret i Riksrevisionen, menar att något sådant löfte inte getts.

- Men i möjligaste mån försöker vi tillgodose önskemålen, och vi ska ha avskärmningar för att dämpa ljudet. Vi tre riksrevisorer sitter själva i en öppen lösning, och jag tycker att det är ett utmärkt sätt att arbeta på, säger han.

Carl-Åke Gerdén håller inte med.

- Arbetet kräver koncentration och att man kan slippa att bli störd. Vi har nu fört fram att Riksrevisionen bör hyra in sig i delar av grannhuset.

När Statstjänstemannen besöker RRV har den lokala ST-styrelsen möte.

På dagordningen står "dimensionering" och "intresseanmälan". Sedan riksrevisorerna kom på plats den 1 april har förberedelser och förhandlingar forcerats, och förslaget om antal anställda har ST bara haft två dagar på sig att ta ställning till.

- Vi skickade ut ett mejl till medlemmarna, men det är inte så lätt att se konsekvenserna av en sådan skiss över alla enheter, konstaterar styrelseledamoten Meta Boëthius.

Ledningen vill dra in ett tiotal administrativa tjänster. Lennart Grufberg vill se Riksrevisionen som ett föredöme för statsförvaltningen och ha en slimmad organisation, men facket befarar att den snarare blir anorektisk.

Också frågan om intresseanmälan har sina komplikationer. Alla anställda ska anmäla intresse för tjänster i den nya organisationen, trots att de flesta chefsposterna ännu inte är tillsatta. Varje tjänst har en kravspecifikation, och för revisorsarbete krävs högskoleexamen eller motsvarande förvärvade kunskaper.

- Flera är oroliga att de inte ska klara kraven, säger Anne-Marie Hugmark i styrelsen.
Uppenbarligen har alla här klarat sina arbetsuppgifter fram till nu. Samtidigt har man sagt att man ska anställa externt.

- Det är äldre kvinnor det handlar om, tror hon.

Anne-Christine Larsson framhåller att det är arbetsplatsens sak att erbjuda ett kompetenslyft om man saknar tillräckliga kvalifikationer. Det har facket begärt, och arbetsgivaren har i varje fall inte sagt nej.

Enligt Lennart Grufberg är det bara undantagsvis som de nuvarande anställda inte uppfyller kraven i Riksrevisionen.

- Men jag hoppas att vi kan lösa alla frågor i samförstånd.


 

FAKTA
Oberoende riksrevision
Riksrevisionen bildas den 1 juli, samtidigt som Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer läggs ned. Den nya myndigheten leds av tre riksrevisorer - Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson - och får inte ta uppdrag från riksdag eller regering.

Riksrevisionen får cirka 285 anställda, något fler än de gamla myndigheterna tillsammans. Kontor ska finnas i Stockholm, Uppsala. Karlstad och Jönköping, i likhet med gamla RRV.

Riksrevisorerna ansvarar för såväl granskning av räkenskaperna (årlig revision) som effektivitetsrevision inom sina respektive områden. Nya granskningsområden är statliga bolag och stiftelser.

Nya organisationer
Riksdag och regering förlorar sina "egna" granskningsmyndigheter när RRV och Riksdagens revisorer läggs ned.

För att kompensera det nyanställer riksdagen till sin utredningstjänst.

Man ska också köpa konsulttjänster, och hoppas att konstitutionsutskottet ska kunna göra "insatser av revisionsliknande karaktär".

För regeringens del har utredaren Jan Carling föreslagit att Statskontorets utvärderingsverksamhet ska bilda kärnan i en ny organisation.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.