Annons:
RIKSREVISIONEN
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ny stolt myndighet tar plats i trånga lokaler

Den 1 juli inrättas Riksrevisionen, den första myndighet som riksdagen skapat under sig sedan 1809. Ett historiskt beslut, som också har medfört en hel del fackliga bekymmer.

I dagarna töms Riksrevisionsverkets lokaler på Drottninggatan i Stockholm och Riksdagens revisorers kontor på Storkyrkobrinken. De båda myndigheterna läggs ned. I deras ställe uppstår Riksrevisionen, och flyttlassen går till Nybrogatan 55 i huvudstaden.

Det är ingalunda frågan om en sammanslagning, understryker de inblandade. Efter flera års utredningar och politiskt kompromissande kunde alla riksdagspartier enas om att skapa något helt nytt: en statlig revision oberoende av såväl riksdag som regering.

Regeringen har hittills kunnat beställa utredningar från Riksrevisionsverket, RRV, om statlig verksamhet som den särskilt ville granska. Och för riksdagen har Riksdagens revisorer spelat en liknande roll, om än i mindre skala.

Men den nya Riksrevisionen ska inte ta uppdrag från någon annan än sig själv. Myndighetens chefer, de tre riksrevisorerna, bestämmer själva vad som ska granskas, även om en grupp politiker i styrelsen får yttra sig om den årliga granskningsplanen.

Den tillträdande riksrevisorn Lennart Grufberg tror inte att den politiska styrelsen blir ett hinder för myndighetens oberoende.

- Vi är valda av riksdagen och oavsättliga. Allt ska finna sin form och vi känner oss starka. Det förhållandet att vi är tre stärker oss också.

Det faktum att de tre som valdes till riksrevisorer varit tjänstemän och inte politiker var dessutom en viktig markering, påpekar han.

Vad den första granskningsplanen ska innehålla, förutom fullföljande av de projekt som redan pågår inom de gamla myndigheterna, vill Lennart Grufberg inte avslöja.

- Men jämfört med RRV har vi fått ett starkt granskningsmandat ifråga om de statliga bolagen och ägarstyrningen. Det är områden vi ska granska.

- Bildandet av Riksrevisionen är en väldigt spännande utmaning, säger ST-ordföranden på RRV, Carl-Åke Gerdén. Vi får vidare förutsättningar i vårt arbete, eftersom vi nu även kan granska regeringens styrning av myndigheterna, bland annat via regleringsbreven.

Men som facklig företrädare har han det senaste året varit tvungen att ägna mer tid åt problemen i omställningen än de positiva framtidsutsikterna. Carl-Åke Gerdén bläddrar i datorn och plockar fram det ena dokumentet efter det andra: skrivelser och protokollsanteckningar om det fackliga inflytandet, dimensionering, budgetunderlag, lokaler, den internationella verksamheten, anställningstrygghet med mera.

ST och Saco har varit överens i de viktiga frågorna, och till vissa delar har besluten gått fackens väg. Utredaren Lars-Erik Erikssons förslag att lägga ned hela den internationella verksamheten samt RRVs Uppsalakontor har inte genomförts.

I frågan om arbetslokalerna har det gått sämre. Kontoret på Nybrogatan är långtifrån tillräckligt stort för att alla som vill ska kunna få eget rum, vilket var ett fackligt krav och, som facket uppfattade det, ett löfte från arbetsgivaren. Nu kommer fyra av tio få sitta i "storrum", och det är inte populärt.

Riksrevisorn Lennart Grufberg, som får det administrativa ansvaret i Riksrevisionen, menar att något sådant löfte inte getts.

- Men i möjligaste mån försöker vi tillgodose önskemålen, och vi ska ha avskärmningar för att dämpa ljudet. Vi tre riksrevisorer sitter själva i en öppen lösning, och jag tycker att det är ett utmärkt sätt att arbeta på, säger han.

Carl-Åke Gerdén håller inte med.

- Arbetet kräver koncentration och att man kan slippa att bli störd. Vi har nu fört fram att Riksrevisionen bör hyra in sig i delar av grannhuset.

När Statstjänstemannen besöker RRV har den lokala ST-styrelsen möte.

På dagordningen står "dimensionering" och "intresseanmälan". Sedan riksrevisorerna kom på plats den 1 april har förberedelser och förhandlingar forcerats, och förslaget om antal anställda har ST bara haft två dagar på sig att ta ställning till.

- Vi skickade ut ett mejl till medlemmarna, men det är inte så lätt att se konsekvenserna av en sådan skiss över alla enheter, konstaterar styrelseledamoten Meta Boëthius.

Ledningen vill dra in ett tiotal administrativa tjänster. Lennart Grufberg vill se Riksrevisionen som ett föredöme för statsförvaltningen och ha en slimmad organisation, men facket befarar att den snarare blir anorektisk.

Också frågan om intresseanmälan har sina komplikationer. Alla anställda ska anmäla intresse för tjänster i den nya organisationen, trots att de flesta chefsposterna ännu inte är tillsatta. Varje tjänst har en kravspecifikation, och för revisorsarbete krävs högskoleexamen eller motsvarande förvärvade kunskaper.

- Flera är oroliga att de inte ska klara kraven, säger Anne-Marie Hugmark i styrelsen.
Uppenbarligen har alla här klarat sina arbetsuppgifter fram till nu. Samtidigt har man sagt att man ska anställa externt.

- Det är äldre kvinnor det handlar om, tror hon.

Anne-Christine Larsson framhåller att det är arbetsplatsens sak att erbjuda ett kompetenslyft om man saknar tillräckliga kvalifikationer. Det har facket begärt, och arbetsgivaren har i varje fall inte sagt nej.

Enligt Lennart Grufberg är det bara undantagsvis som de nuvarande anställda inte uppfyller kraven i Riksrevisionen.

- Men jag hoppas att vi kan lösa alla frågor i samförstånd.


 

FAKTA
Oberoende riksrevision
Riksrevisionen bildas den 1 juli, samtidigt som Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer läggs ned. Den nya myndigheten leds av tre riksrevisorer - Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson - och får inte ta uppdrag från riksdag eller regering.

Riksrevisionen får cirka 285 anställda, något fler än de gamla myndigheterna tillsammans. Kontor ska finnas i Stockholm, Uppsala. Karlstad och Jönköping, i likhet med gamla RRV.

Riksrevisorerna ansvarar för såväl granskning av räkenskaperna (årlig revision) som effektivitetsrevision inom sina respektive områden. Nya granskningsområden är statliga bolag och stiftelser.

Nya organisationer
Riksdag och regering förlorar sina "egna" granskningsmyndigheter när RRV och Riksdagens revisorer läggs ned.

För att kompensera det nyanställer riksdagen till sin utredningstjänst.

Man ska också köpa konsulttjänster, och hoppas att konstitutionsutskottet ska kunna göra "insatser av revisionsliknande karaktär".

För regeringens del har utredaren Jan Carling föreslagit att Statskontorets utvärderingsverksamhet ska bilda kärnan i en ny organisation.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.