Annons:
RIKSREVISIONEN
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ny stolt myndighet tar plats i trånga lokaler

Den 1 juli inrättas Riksrevisionen, den första myndighet som riksdagen skapat under sig sedan 1809. Ett historiskt beslut, som också har medfört en hel del fackliga bekymmer.

I dagarna töms Riksrevisionsverkets lokaler på Drottninggatan i Stockholm och Riksdagens revisorers kontor på Storkyrkobrinken. De båda myndigheterna läggs ned. I deras ställe uppstår Riksrevisionen, och flyttlassen går till Nybrogatan 55 i huvudstaden.

Det är ingalunda frågan om en sammanslagning, understryker de inblandade. Efter flera års utredningar och politiskt kompromissande kunde alla riksdagspartier enas om att skapa något helt nytt: en statlig revision oberoende av såväl riksdag som regering.

Regeringen har hittills kunnat beställa utredningar från Riksrevisionsverket, RRV, om statlig verksamhet som den särskilt ville granska. Och för riksdagen har Riksdagens revisorer spelat en liknande roll, om än i mindre skala.

Men den nya Riksrevisionen ska inte ta uppdrag från någon annan än sig själv. Myndighetens chefer, de tre riksrevisorerna, bestämmer själva vad som ska granskas, även om en grupp politiker i styrelsen får yttra sig om den årliga granskningsplanen.

Den tillträdande riksrevisorn Lennart Grufberg tror inte att den politiska styrelsen blir ett hinder för myndighetens oberoende.

- Vi är valda av riksdagen och oavsättliga. Allt ska finna sin form och vi känner oss starka. Det förhållandet att vi är tre stärker oss också.

Det faktum att de tre som valdes till riksrevisorer varit tjänstemän och inte politiker var dessutom en viktig markering, påpekar han.

Vad den första granskningsplanen ska innehålla, förutom fullföljande av de projekt som redan pågår inom de gamla myndigheterna, vill Lennart Grufberg inte avslöja.

- Men jämfört med RRV har vi fått ett starkt granskningsmandat ifråga om de statliga bolagen och ägarstyrningen. Det är områden vi ska granska.

- Bildandet av Riksrevisionen är en väldigt spännande utmaning, säger ST-ordföranden på RRV, Carl-Åke Gerdén. Vi får vidare förutsättningar i vårt arbete, eftersom vi nu även kan granska regeringens styrning av myndigheterna, bland annat via regleringsbreven.

Men som facklig företrädare har han det senaste året varit tvungen att ägna mer tid åt problemen i omställningen än de positiva framtidsutsikterna. Carl-Åke Gerdén bläddrar i datorn och plockar fram det ena dokumentet efter det andra: skrivelser och protokollsanteckningar om det fackliga inflytandet, dimensionering, budgetunderlag, lokaler, den internationella verksamheten, anställningstrygghet med mera.

ST och Saco har varit överens i de viktiga frågorna, och till vissa delar har besluten gått fackens väg. Utredaren Lars-Erik Erikssons förslag att lägga ned hela den internationella verksamheten samt RRVs Uppsalakontor har inte genomförts.

I frågan om arbetslokalerna har det gått sämre. Kontoret på Nybrogatan är långtifrån tillräckligt stort för att alla som vill ska kunna få eget rum, vilket var ett fackligt krav och, som facket uppfattade det, ett löfte från arbetsgivaren. Nu kommer fyra av tio få sitta i "storrum", och det är inte populärt.

Riksrevisorn Lennart Grufberg, som får det administrativa ansvaret i Riksrevisionen, menar att något sådant löfte inte getts.

- Men i möjligaste mån försöker vi tillgodose önskemålen, och vi ska ha avskärmningar för att dämpa ljudet. Vi tre riksrevisorer sitter själva i en öppen lösning, och jag tycker att det är ett utmärkt sätt att arbeta på, säger han.

Carl-Åke Gerdén håller inte med.

- Arbetet kräver koncentration och att man kan slippa att bli störd. Vi har nu fört fram att Riksrevisionen bör hyra in sig i delar av grannhuset.

När Statstjänstemannen besöker RRV har den lokala ST-styrelsen möte.

På dagordningen står "dimensionering" och "intresseanmälan". Sedan riksrevisorerna kom på plats den 1 april har förberedelser och förhandlingar forcerats, och förslaget om antal anställda har ST bara haft två dagar på sig att ta ställning till.

- Vi skickade ut ett mejl till medlemmarna, men det är inte så lätt att se konsekvenserna av en sådan skiss över alla enheter, konstaterar styrelseledamoten Meta Boëthius.

Ledningen vill dra in ett tiotal administrativa tjänster. Lennart Grufberg vill se Riksrevisionen som ett föredöme för statsförvaltningen och ha en slimmad organisation, men facket befarar att den snarare blir anorektisk.

Också frågan om intresseanmälan har sina komplikationer. Alla anställda ska anmäla intresse för tjänster i den nya organisationen, trots att de flesta chefsposterna ännu inte är tillsatta. Varje tjänst har en kravspecifikation, och för revisorsarbete krävs högskoleexamen eller motsvarande förvärvade kunskaper.

- Flera är oroliga att de inte ska klara kraven, säger Anne-Marie Hugmark i styrelsen.
Uppenbarligen har alla här klarat sina arbetsuppgifter fram till nu. Samtidigt har man sagt att man ska anställa externt.

- Det är äldre kvinnor det handlar om, tror hon.

Anne-Christine Larsson framhåller att det är arbetsplatsens sak att erbjuda ett kompetenslyft om man saknar tillräckliga kvalifikationer. Det har facket begärt, och arbetsgivaren har i varje fall inte sagt nej.

Enligt Lennart Grufberg är det bara undantagsvis som de nuvarande anställda inte uppfyller kraven i Riksrevisionen.

- Men jag hoppas att vi kan lösa alla frågor i samförstånd.


 

FAKTA
Oberoende riksrevision
Riksrevisionen bildas den 1 juli, samtidigt som Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer läggs ned. Den nya myndigheten leds av tre riksrevisorer - Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson - och får inte ta uppdrag från riksdag eller regering.

Riksrevisionen får cirka 285 anställda, något fler än de gamla myndigheterna tillsammans. Kontor ska finnas i Stockholm, Uppsala. Karlstad och Jönköping, i likhet med gamla RRV.

Riksrevisorerna ansvarar för såväl granskning av räkenskaperna (årlig revision) som effektivitetsrevision inom sina respektive områden. Nya granskningsområden är statliga bolag och stiftelser.

Nya organisationer
Riksdag och regering förlorar sina "egna" granskningsmyndigheter när RRV och Riksdagens revisorer läggs ned.

För att kompensera det nyanställer riksdagen till sin utredningstjänst.

Man ska också köpa konsulttjänster, och hoppas att konstitutionsutskottet ska kunna göra "insatser av revisionsliknande karaktär".

För regeringens del har utredaren Jan Carling föreslagit att Statskontorets utvärderingsverksamhet ska bilda kärnan i en ny organisation.

Bli den första att tycka till!
ForskningNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CORONANyhetST och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Avtalet löper över tre månader och är ett resultat av den situation som råder på grund av coronaviruset.
PolisenNyhetEn gränskontrollant blev påkommen med metadon på jobbet. Nu åtalas han för ringa narkotikabrott och kan förlora sin anställning.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.