Annons:
ST
Nyhet
AVLinus HellerstedtEmmeli Nilsson1 kommentarer

Nya namnförslaget engagerar

Det tog STs styrelse två år att enas om ett förslag på nytt förbundsnamn. Reaktionerna på Sterka kom snabbare än så.

Om förbundsstyrelsens förslag godkänns på extrakongressen i höst byter Fackförbundet ST namn till Fackförbundet Sterka. STs ordförande Britta Lejon förklarade för Publikt i samband med presentationen att namnet bland annat är tänkt att kopplas till förbundets uppdrag om att stärka arbetsmiljön och arbetsvillkoren för medlemmarna.

Stavningen är ett återkommande ämne, både bland dem Publikt intervjuat och dem som skrivit egna kommentarer.

– Jag förstår tanken bakom, med att stärka arbetstagarnas möjligheter och visa att vi är starka. Men jag kan tänka mig att många tycker det är konstigt att välja att stava med e och inte ä. Jag tycker man skulle kunna heta Stark eller Starka och skriva ST i början med versaler, så att medlemmarna känner igen sig, säger Sara Svedin, handläggare på Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall till Publikt.

Jenny Karlsson, samordnare på målavdelningen, Uddevalla tingsrätt, är positiv till namnförslaget. Även om hon inte har märkt av att namnet ST skapat några problem.

– Det är ett rätt kraftfullt namn. Jag tycker att vi finns för att stärka våra medlemmar, det är själva grejen. Att stava med e tycker jag inte är så konstigt. Det är väl bra att namnet blir gångbart internationellt, säger hon.

Johani Karonen, medieproducent på Högskolan i Skövde, hänvisar till sitt finska ursprung och hyllar förslaget.

– Sterka låter som när man står och hejar på en idrottare. Man skulle kunna skrika ”Heja Sterka!” Det låter som en finsk kvinnlig spjutkastare. Starkt, säger Johani Karonen.

Förbundsordförande Britta Lejon har mött blandade reaktioner, precis som förväntat, förklarar hon. Hon hade själv svårt med att Sterka skulle stavas med e i början.

­– Men har man umgåtts med namnet ett tag inser man varför vi inte kan stava med ä. Dels hade varit svårt att få det registrerat. Men även om det hade gått så hade det inte varit ett namn, utan ett verb. Genom att stava på det här sättet blir det tydligare att det här är vi, säger Britta Lejon.

Publikts intervju med Britta Lejon om namnförslaget blev flitigt kommenterad under veckan. Förutom stavningen nämner flera att ST är ett bra namn och att pengarna det kostar att byta hade kunnat spenderas på något annat. Någon skriver att hen ”inte hört en enda positiv respons på namnet”. Och någon annan att det är onödigt att ”byta ett inarbetat namn”. Vissa skriver att de vill byta fackförbund.

– I över tio år har vi hetat det vi heter men fortfarande har det inte satt sig. Vissa tror fortfarande att vi heter Statstjänstemannaförbundet. Vi har som sagt kommit fram till slutsatsen att vi kommer att behöva lägga ned mer pengar på att synas. Det kommer att behövas oavsett nytt namn eller inte, säger Britta Lejon.

Hur troligt är det att det verkligen blir Sterka?

– Det vet jag inte än. Men det faktum att styrelsen är enig är viktigt. Jag hoppas på detta och jag tror att vi skulle tappa fart annars.

I flera av kommentarerna på Publikts webb framkommer alternativa förslag, som till exempel STyrka och STARKA. Vilka av alternativen som verkligen föll på målsnöret var vill Britta Lejon inte avslöja.

– Inte eftersom det här var det enda som styrelsen var helt överens om. Jag har fått döda flera darlings och jag har haft förslag med både å, ä och ö. Men nu tror jag på att det här förslaget är bättre än alla de jag själv hade från början, säger Britta Lejon.

Kommentarer från medlemmar:
"Jag håller med. Det känns bara som en felstavning och hur ska man förstå att det är ett fackförbund? Om det är som Resume skriver – att vi byter namn för att inte förknippas med SD känns det mest bara dumt."
"Håller med er – känns som ett nödord i Alfapet!!"
Eller som Nya Wermlands Tidnings politiska redaktör, Henrik L Barvå, uttrycker sig i lördagstidningen:
"Vad är det med de här fåniga bytena till fullständigt intetsägande namn?
Fast nu betyder det gamla namnet inget heller - ST står inte för något (likt SEB och SJ), även om det rör sig om det som tidigare var känt som Statstjänstemannaförbundet, ett klart och tydligt namn som sade vilka de var. Men det finns ju "förebilder" som Unionen, gamla handels- och tjänstemannaförbunden och (ännu värre) Vision, gamla kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. Varför är man så rädd för att kalla sig något konkret?"

Med all respekt för den som föreslog namnet så tycker jag att det är ett ganska intetsägande namn och jag ser inte logiken i det. Det logiska för mig är att namnet skulle vara Starka eller Stärka. Sterka blir liksom ingenting.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.