Annons:
rättvisa löner
Fördjupning
AVAnn DahlinEva Spira0 kommentarerTyck till!

Nyckeln finns hos parterna

– Kvinnolönerna ligger nästan alltid några procent lägre än männens. Men arbetsgivaren är skyldig att förklara alla löneskillnader sakligt, förklarar Anita Harriman på Jämo.

Kraven på arbetsgivaren att sätta sakligt grundade löner har ökat med den skärpning av jämställdhetslagen som gjordes i januari 2001.

Lagen kräver att lönerna och alla förmåner kartläggs och att löneskillnader mellan lika och likvärdiga arbeten analyseras. Därefter har arbetsgivaren tre år på sig att rätta till eventuella osakliga löneskillnader.

Och det är bra att även titta på lönespridningen, menar Anita Harriman på Jämo.

– I staten, särskilt på universiteten, har kvinnorna ofta en mindre lönespridning än männen, vilket minskar utrymmet för lönekarriär, säger Anita Harriman.

Ett av de svårare momenten vid en arbetsvärdering är att jämföra kvinnodominerade arbeten med likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade. Det kräver att man använder någon metod. I jämställdhetslagen anges fyra områden: kunskap/ färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

– Myndigheternas egna befattningsbeskrivningar (TNS-koderna) duger inte. De är för grova och har kommit till som underlag för lönestatistik. Ofta tenderar systemet att klumpa ihop kvinnorna på några få ställen.

Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att göra någon regelrätt arbetsvärdering.

– Men en arbetsvärdering får oss att uppmärksamma vilka värderingar vi har. Vi måste göra oss av med det gamla, börja tänka nytt och ändra relationer. Lön är makt och maktrelationer är oerhört svåra att förändra, slår Anita Harriman fast.
Och någon objektiv lönesättning existerar inte.

– All lönesättning är subjektiv. Det gäller att göra den genomskinlig och motiverad.

Men det handlar också om att avsätta resurser. Rådet till dem som vill göra en arbetsvärdering är att parterna sitter tillsammans, att de avsätter rimlig tid för arbetet och tar ut de viktigaste grupperna först.

En riktig arbetsvärdering kan utgöra underlag för lönesättning.

Även de individuella lönerna, som kommer utöver värderingen av arbetsuppgifter, kräver spelregler, menar Anita Harriman. De ska sättas enligt väl definierade kriterier som har med arbetet att göra.

Om en arbetsgivare underlåter att göra den kartläggning och analys av lönerna som lagen föreskriver kan Jämo och numera även de centrala fackförbunden anmäla arbetsgivaren till Jämställdhetsnämnden. Nämnden kan utdöma vite, en möjlighet som hittills har utnyttjats väldigt sällan.

Anita Harriman började jobba med arbetsvärdering i mitten av 90-talet, då på Arbetslivsinstitutet. Är hon besviken över utvecklingstakten sedan dess?

– Oh nej. Jag tycker det har kommit jättelångt. Den nya lagen som kom förra året är stark. Den betyder mycket. Men till slut är det de lokala parterna som har frågan i sin hand.

Men tar facken jämställdheten på allvar? De bär ju själva ett ansvar för avtalen som leder till osakliga löneskillnader.
– Jag aktar mig väldigt noga för att klandra facken. Fackförbunden på central nivå har ett stort ansvar att hjälpa de lokala facken. Nyckeln finns hos parterna. Det är svårt att se någon annan väg.

Analyslönelots
Anita Harriman har tillsammans med Carin Holm skrivit handledningen Analys-lönelots som både Säpo och Lärarhögskolan använt sig av. Den finns att hämta på Jämos hemsida.
Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.