Annons:
Debatt: Öppenhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Nytolkningar av sekretessen stryper insynen

Uppgifter som har varit offentliga i decennier blir hemliga över en natt när myndigheterna plötsligt ändrar sin tolkning av sekretessreglerna. Om inte domstolarna återställer den öppenhet som har gått förlorad borde lagstiftaren göra det, skriver Per Hagström, ansvarig utgivare för Allmanhandling.se.

Då och då uppmärksammas det faktum att offentlighets- och sekretesslagen ständigt fylls på med nya sekretessregler. Det är en utveckling mot minskad insyn som till stor del drivs av att Sverige måste anpassa sig till lagstiftning från EU. Men det är inte bara regeländringar som minskar transparensen. En trend på senare år har varit att myndigheter, på eget initiativ, ändrar sin tolkning av befintliga sekretessregler och börjar hemlighålla mer.

Statistik kring försäljning av enskilda läkemedel har redovisats öppet under lång tid. Men för ett par år sedan slutade E-hälsomyndigheten plötsligt lämna ut siffrorna till allmänheten. Det berodde inte på ändrade regler eller något nytt prejudikat från högre instans. Nej, myndigheten hade helt enkelt gjort en ny tolkning av statistiksekretessen och kommit fram till att försäljningssiffrorna är hemliga eftersom det går att koppla dem till enskilda läkemedelsbolag.

Den nya tolkningen har gjort det svårare att följa de miljardbelopp som landsting, kommuner och apotekskunder lägger på olika typer av mediciner varje år. Det är problematiskt eftersom statistiken rör skattepengar och dessutom kan avslöja ojämlikheter i vården.

Det riktigt märkliga är att E-hälsomyndigheten, trots den påstådda sekretessen, har fortsatt att sälja statistiken till kommersiella företag som i sin tur säljer den vidare till branschens aktörer. Arrangemanget, som först uppmärksammades av tidningen Dagens Medicin, har fått kritik och från och med juni kommer myndigheten strypa tillgången även för företagen. Det har i sin tur lett till ett smärre ramaskri i branschen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket anser att den minskade transparensen kan leda till kostnadsökningar i miljardklassen i och med försvagad konkurrens på läkemedelsmarknaden.

Ett annat exempel är Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada. Tidigare kunde journalister och andra intresserade begära utdrag ur databasen för att se var i en kommun eller ett län som de svåra trafikolyckorna inträffar – ett intressant underlag för debatten om trafiksäkerhet förstås.

Men när en lärare på Mittuniversitetet i slutet av förra året begärde olycksstatistik för Västernorrlands län blev det nej. Reglerna var desamma som tidigare, men Transportstyrelsen hade infört en ny, striktare tolkning. Uppgifterna i databasen är visserligen avidentifierade, men de kan kopplas till enskilda olycksdrabbade om de kombineras med annan information, hävdade myndigheten. Kammarrätten fastställde myndighetens sekretessbeslut när universitetsläraren överklagade dit.

Samtidigt har Transportstyrelsen fortsatt att ge hundratals branschaktörer – till exempel myndigheter, försäkringsbolag och motororganisationer – direktåtkomst till databasen. De får alltså se vilka som är Sveriges farligaste vägar, till skillnad från allmänheten.

Ett tredje exempel är Skattemyndigheten som i mars meddelade sin nya syn på sekretessen för transaktioner på privatpersoners och företags skattekonton. Myndighetens ställningstagande innebär att en rad uppgifter numera är hemliga. Därmed blir det till exempel svårare för inköpare att identifiera skumma leverantörer. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski menar att Skatteverkets nya tolkning också försvårar grävande journalistik, eftersom praktiskt taget alla granskningar av företag och enskildas ekonomiska transaktioner har nytta av uppgifter om skattekonton. “Utan den möjligheten blir journalistiken sämre. Färre missförhållanden avslöjas. Och allmänheten får veta mindre”, enligt Peter Wolodarski.

En myndighet ska förstås ändra sin tolkning om den kommer fram till att reglerna har tillämpats felaktigt under lång tid. Lika självklart är att myndigheten då ändrar reglerna för alla och inte låter vissa aktörer få en gräddfil till information som man förvägrar allmänheten.

När vissa uppgifter har varit offentliga under lång tid måste man också fråga sig hur stort behovet av sekretess egentligen är. Vem har tagit skada av den öppenhet som har rått på området och hur ska dessa skador vägas mot den nytta som insynen har gett?

Det är hög tid att regeringen ser över de inskränkningar som har gjorts i offentlighetsprincipen på senare år, både i form av lagändringar och genom förändrad tillämpning från myndigheternas sida. En återställare kan vara på sin plats om översynen visar att hemlighetsmakeriet har gått för långt.

 

Per Hagström

Journalist, jurist och ansvarig utgivare för Utgivarnas sajt Allmanhandling.se

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.