Annons:

Nytt avtal ger större chans till inflytande

Det nya avtalet för anställda på myndigheter är en framgång för ST. Det har en stadig botten­platta för löneökningar och ger stöd åt det lokala facket i förhandlingarna på arbetsplatsen.

Nu har de anställda på myndigheterna fått ett nytt avtal – och även om det alltid går att önska sig ett bättre utfall finns det denna gång flera skäl att vara nöjd med resultatet.

När ST och de andra förbunden inom OFR började förhandla med Arbetsgivarverket stod parterna långt ifrån varandra. Arbetsgivarna yrkade återigen att lönerna ska avgöras mellan chef och medarbetare, utan några som helst garantier för löneökningarnas storlek.

Så blev det inte. Arbetsgivarverket valde klokt nog att inte driva sitt krav på ett sifferlöst avtal hela vägen till medling, som deras arbetsgivarkolleger i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde i våras.

När parterna enades var det kring ett ettårigt avtal där den lägsta nivån för löneökningar slås fast med en tydlig siffra. 2,6 procent motsvarar vad fack och arbetsgivare inom industrin tidigare kommit fram till i det så kallade märket. Det innebär att ST säkrat att de statsanställdas löneutveckling håller jämna steg med den övriga arbetsmarknaden.

Men ett kollektivavtal rymmer mer än bara löneökningar. Det handlar också om hur det ska gå till på arbetsplatsen när lönerna sätts. Det kan låta abstrakt och det är lätt att tänka att själva siffran är det som betyder något. Men i själva verket är det en strategiskt väldigt viktig fråga för de anställda. Alla vinner på en rättvis och tydlig process där individen förstår vad som ligger till grund för den egna lönen. Ur medarbetarnas perspektiv är det också viktigt att lönerevisionen inte drar ut på tiden.

Tyvärr fungerar det inte så på alla arbetsplatser. Då underlättar det för arbetstagarsidan om det går att hämta stöd i det centrala kollektivavtalet för att sätta press på arbetsgivaren.

Därför är det en framgång för ST att avtalet har fått tydligare skrivningar om löneprocessen. Nu framgår det klart att dialogen mellan chef och medarbetare om arbetsresultat och lön ska planeras så att den sker i anslutning till lönerevisionen. Det nya avtalet ger det lokala facket möjlighet att begära stöd från de centrala parterna om förhandlingarna drar ut på tiden. Och det finns ett tydligt krav på att parterna efter lönerevisionen ska göra en gemensam avstämning av hur arbetet gått och om tillvägagångssättet behöver förändras.

På många ställen är allt detta självklarheter – men om du jobbar på en arbetsplats där löneprocessen inte fungerar bra kan det nya avtalet bidra till att du får större inflytande över din nya lön och att den blir klar i rimlig tid.

I och med det nya centrala avtalet är spelplanen klar för de lokala förhandlingarna på myndigheterna. Där finns det goda möjligheter att göra överenskommelser som är anpassade till de anställdas önskemål och lokala förutsättningar.

Den som är medlem i facket har chansen att påverka den processen. Ta vara på den möjligheten! Och glöm inte heller att du kan stärka STs – och därmed ditt eget – inflytande genom att också få med fler av dina kolleger i facket. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.