Annons:

Olycklig facklig splittring om pensionerna

Statens anställda behöver ett tryggt pensionsavtal som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Att den fackliga fronten brutits gör det tyvärr svårare för ST att förhandla fram bästa möjliga villkor för framtida pensionärer.

Under våren har fack och arbetsgivare på myndighets­området förhandlat om framtidens tjänstepensioner. Frågan berör dagens unga medarbetare och kommande generationer statsanställda; ett nytt system ska i första hand omfatta dem som är födda 1988 eller senare.

Bakgrunden är att parterna i samband med den senaste avtals­rörelsen kom överens om att dagens delvis förmånsbaserade tjänstepensionssystem, som för vissa grupper garanterar en viss pensionsnivå, ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensions­avsättningarna. Sådana system är i dag det vanliga på andra delar av arbetsmarknaden. 

Men staten är en speciell arbets­givare. Uppdraget att driva och utveckla de verksamheter vi gemensamt äger och styr är viktigt, ansvarsfullt och krävande. Därför måste myndig­heterna kunna ställa höga krav på kompetens och erfarenhet, och de anställda måste kunna ställa höga krav på sin arbetsgivare. Om staten inte främst ska konkurrera med de högsta lönerna krävs att man i stället kan erbjuda något annat – trygga anställningar, god arbets­miljö, utvecklande arbetsuppgifter och bra villkor vid sidan av lönen.

En viktig pusselbit måste vara en robust tjänstepension som, oavsett hur systemet är utformat, innebär att inga anställda riskerar att få kraftigt försämrad privatekonomi när de slutar jobba.

Det är en princip som alla fack inom staten borde ha kunnat stå enade kring. Men samtidigt som ST och de andra facken inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, i juni konstaterade att Arbetsgivarverkets bud inte räckte till, valde de andra organisationerna att acceptera villkoren. ST avser att förhandla vidare för att försöka vinna förbättringar, men förutsättningarna att nå framgång försvåras av den fackliga splittringen.

STs kritik mot den överenskommelse Seko och Saco-S har skrivit på gäller inte enbart pensionsnivåerna. ST har också drivit kravet att stärka rätten till delpension, med målet att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Men även om det nya avtalet ersätter dagens system med en särskild avsättning som kan användas till delpension, finns det inget i överenskommelsen som säkrar en enskild medarbetares rätt att ta ut delpension om arbetsgivaren motsätter sig det. Det är olyckligt. Den anställdes inflytande över sin egen möjlighet att i slutet av arbetslivet gå ned i arbetstid borde förstärkas, inte försvagas.

Tills vidare gäller dagens pensionsavtal för alla nuvarande och blivande ST-medlemmar. Men det är naturligtvis viktigt att alla parter kan träffa en långsiktig överenskommelse om framtidens tjänstepensioner inom staten. Även om andra fack inte har sett några problem med att gå sin motpart till mötes borde Arbets­givarverket lyssna på STs argument och utforma ett nytt tjänstepensionssystem på ett sätt som bidrar till att göra arbetslivet mer hållbart och staten mer attraktiv som arbetsgivare.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.