Annons:

Olycklig facklig splittring om pensionerna

Statens anställda behöver ett tryggt pensionsavtal som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Att den fackliga fronten brutits gör det tyvärr svårare för ST att förhandla fram bästa möjliga villkor för framtida pensionärer.

Under våren har fack och arbetsgivare på myndighets­området förhandlat om framtidens tjänstepensioner. Frågan berör dagens unga medarbetare och kommande generationer statsanställda; ett nytt system ska i första hand omfatta dem som är födda 1988 eller senare.

Bakgrunden är att parterna i samband med den senaste avtals­rörelsen kom överens om att dagens delvis förmånsbaserade tjänstepensionssystem, som för vissa grupper garanterar en viss pensionsnivå, ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensions­avsättningarna. Sådana system är i dag det vanliga på andra delar av arbetsmarknaden. 

Men staten är en speciell arbets­givare. Uppdraget att driva och utveckla de verksamheter vi gemensamt äger och styr är viktigt, ansvarsfullt och krävande. Därför måste myndig­heterna kunna ställa höga krav på kompetens och erfarenhet, och de anställda måste kunna ställa höga krav på sin arbetsgivare. Om staten inte främst ska konkurrera med de högsta lönerna krävs att man i stället kan erbjuda något annat – trygga anställningar, god arbets­miljö, utvecklande arbetsuppgifter och bra villkor vid sidan av lönen.

En viktig pusselbit måste vara en robust tjänstepension som, oavsett hur systemet är utformat, innebär att inga anställda riskerar att få kraftigt försämrad privatekonomi när de slutar jobba.

Det är en princip som alla fack inom staten borde ha kunnat stå enade kring. Men samtidigt som ST och de andra facken inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, i juni konstaterade att Arbetsgivarverkets bud inte räckte till, valde de andra organisationerna att acceptera villkoren. ST avser att förhandla vidare för att försöka vinna förbättringar, men förutsättningarna att nå framgång försvåras av den fackliga splittringen.

STs kritik mot den överenskommelse Seko och Saco-S har skrivit på gäller inte enbart pensionsnivåerna. ST har också drivit kravet att stärka rätten till delpension, med målet att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Men även om det nya avtalet ersätter dagens system med en särskild avsättning som kan användas till delpension, finns det inget i överenskommelsen som säkrar en enskild medarbetares rätt att ta ut delpension om arbetsgivaren motsätter sig det. Det är olyckligt. Den anställdes inflytande över sin egen möjlighet att i slutet av arbetslivet gå ned i arbetstid borde förstärkas, inte försvagas.

Tills vidare gäller dagens pensionsavtal för alla nuvarande och blivande ST-medlemmar. Men det är naturligtvis viktigt att alla parter kan träffa en långsiktig överenskommelse om framtidens tjänstepensioner inom staten. Även om andra fack inte har sett några problem med att gå sin motpart till mötes borde Arbets­givarverket lyssna på STs argument och utforma ett nytt tjänstepensionssystem på ett sätt som bidrar till att göra arbetslivet mer hållbart och staten mer attraktiv som arbetsgivare.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.