Annons:
Kompetensutveckling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

»Öppna data« måste inkludera medarbetarna

"Öppna data" är ett begrepp som brukar användas om information som är fritt tillgänglig för alla utan begränsningar. Det har flera fördelar, men kan också skapa osäkerhet, skriver debattören Magnus Kolsjö senior manager för företaget PwC. Han tycker det är viktigt att inkludera medarbetarna.

I Sverige har vi en månghundraårig tradition av oväld och öppenhet i den offentliga förvaltningen. Offent­lighetsprincipen kom till 1766 för att motverka oegentligheter och öka allmänhetens insyn i och kunskap om förvaltningen. De offentliga ämbetsmännens oväld går än längre tillbaka i tiden.

Digitaliseringen av samhället innebär nya möjligheter att jobba både smartare och öppnare för att erbjuda medborgare och företag en god och rättssäker offentlig service. Men den innebär också utmaningar när arbetets utformning och innehåll förändras.

På senare år har det drivits ett arbete för att göra de data som finns inom myndigheterna tillgängliga, så att fler kan utnyttja dem för att utveckla tjänster eller skapa en bättre insyn i förvaltningen. Ofta används begreppet »öppna data« för att beteckna att det handlar om information som är fritt tillgänglig för alla utan några begränsningar – en offentlighetsprincip för vår digitala tidsålder. Ett exempel är Naturvårdsverkets arbete med att göra miljödata, som uppgifter om utsläpp av kemiska ämnen, tillgängliga via ett standardiserat gränssnitt.

Öppna data har flera fördelar. Förutom att de kan utgöra råvaran till nya tjänster och på så sätt bidra till tillväxt och välfärd, bidrar de också till att förbättra insynen i den offentliga förvaltningen och kan på så sätt motverka korruptiva beteenden och andra oegentligheter.

Å andra sidan kan öppna data också skapa osäkerhet när fler ständigt granskande ögon kan nagelfara det arbete som tjänstemän på statliga myndigheter utför. Att öppna informationskällor som strukturerats och skapats för att användas av en begränsad krets medarbetare med delad kunskapsbas väcker frågor hos många. Det är därför viktigt att i arbetet med öppna data inkludera de medarbetare som i sitt arbete använder de informationskällor som ska öppnas.

Företaget PwC har nyligen presenterat en rapport där vi gått igenom 39 av de öppna data-projekt som fått finansiering av Vinnova. Ett problem som återkommer i flera av projekten är bristande kontakt med dem som berörs av förändringarna.

Det är viktigt att se att öppna data inte är ett IT-projekt, även om det finns viktiga IT-aspekter som måste hanteras i arbetet. Öppna data handlar om verksamhetsfrågor och om medarbetarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att informationsägare och övriga berörda medarbetare känner sig trygga med den nya öppenhet som blir resultatet, och att de själva kan vara med och skapa nya värden för myndigheten genom de möjligheter som öppna data ger även för den egna organisationen.

Vår erfarenhet är också att det ofta finns många frågor och osäkerhet kring att öppna upp. Det kan handla om oro för datakvalitet, sekretess, personuppgifter – men också om vad som händer med det egna arbetets innehåll och utformning. Detta är frågeställningar som är värda att ta på allvar genom att låta arbetet med öppna data även inehålla kompetensutveckling kring dessa frågor för bredare grupper på myndigheten.

 

Magnus Kolsjö, senior manager och ansvarig för öppna data inom pwc.

  

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.