Annons:
Kompetensutveckling
Debatt
0 kommentarerTyck till!

»Öppna data« måste inkludera medarbetarna

"Öppna data" är ett begrepp som brukar användas om information som är fritt tillgänglig för alla utan begränsningar. Det har flera fördelar, men kan också skapa osäkerhet, skriver debattören Magnus Kolsjö senior manager för företaget PwC. Han tycker det är viktigt att inkludera medarbetarna.

I Sverige har vi en månghundraårig tradition av oväld och öppenhet i den offentliga förvaltningen. Offent­lighetsprincipen kom till 1766 för att motverka oegentligheter och öka allmänhetens insyn i och kunskap om förvaltningen. De offentliga ämbetsmännens oväld går än längre tillbaka i tiden.

Digitaliseringen av samhället innebär nya möjligheter att jobba både smartare och öppnare för att erbjuda medborgare och företag en god och rättssäker offentlig service. Men den innebär också utmaningar när arbetets utformning och innehåll förändras.

På senare år har det drivits ett arbete för att göra de data som finns inom myndigheterna tillgängliga, så att fler kan utnyttja dem för att utveckla tjänster eller skapa en bättre insyn i förvaltningen. Ofta används begreppet »öppna data« för att beteckna att det handlar om information som är fritt tillgänglig för alla utan några begränsningar – en offentlighetsprincip för vår digitala tidsålder. Ett exempel är Naturvårdsverkets arbete med att göra miljödata, som uppgifter om utsläpp av kemiska ämnen, tillgängliga via ett standardiserat gränssnitt.

Öppna data har flera fördelar. Förutom att de kan utgöra råvaran till nya tjänster och på så sätt bidra till tillväxt och välfärd, bidrar de också till att förbättra insynen i den offentliga förvaltningen och kan på så sätt motverka korruptiva beteenden och andra oegentligheter.

Å andra sidan kan öppna data också skapa osäkerhet när fler ständigt granskande ögon kan nagelfara det arbete som tjänstemän på statliga myndigheter utför. Att öppna informationskällor som strukturerats och skapats för att användas av en begränsad krets medarbetare med delad kunskapsbas väcker frågor hos många. Det är därför viktigt att i arbetet med öppna data inkludera de medarbetare som i sitt arbete använder de informationskällor som ska öppnas.

Företaget PwC har nyligen presenterat en rapport där vi gått igenom 39 av de öppna data-projekt som fått finansiering av Vinnova. Ett problem som återkommer i flera av projekten är bristande kontakt med dem som berörs av förändringarna.

Det är viktigt att se att öppna data inte är ett IT-projekt, även om det finns viktiga IT-aspekter som måste hanteras i arbetet. Öppna data handlar om verksamhetsfrågor och om medarbetarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att informationsägare och övriga berörda medarbetare känner sig trygga med den nya öppenhet som blir resultatet, och att de själva kan vara med och skapa nya värden för myndigheten genom de möjligheter som öppna data ger även för den egna organisationen.

Vår erfarenhet är också att det ofta finns många frågor och osäkerhet kring att öppna upp. Det kan handla om oro för datakvalitet, sekretess, personuppgifter – men också om vad som händer med det egna arbetets innehåll och utformning. Detta är frågeställningar som är värda att ta på allvar genom att låta arbetet med öppna data även inehålla kompetensutveckling kring dessa frågor för bredare grupper på myndigheten.

 

Magnus Kolsjö, senior manager och ansvarig för öppna data inom pwc.

  

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.