Annons:
Ledare
3 kommentarerTyck till!

Öppna för diskussion

Regeringens nedskärningar gör arbetssituationen på Försäkringskassan mer pressad. Det är viktigt att medarbetarna får veta vad som händer – och att ledningen signalerar att det är högt i tak.
Alla svenskar har kontakt med Försäkringskassan vid många tillfällen i livet. Myndigheten har en central roll i vårt välfärdssystem. Därför är det av största vikt att medarbetarna har förutsättningar att göra ett bra jobb och ge god service till medborgarna.

Man kan fråga sig om regeringen tänkte på det när man utan förvarning gjorde en jättebesparing på Försäkringskassan. Att det dessutom skedde utan konsekvensanalys är beklämmande.
Regeringen verkade inte ens ha någon idé om vad myndigheten skulle spara in på.

Nu får både allmänheten och de anställda bereda sig på hårda tider. För givetvis kan man inte med kort varsel skära bort 1400 jobb – närmare en tiondel av personalen – utan att det går ut över verksamheten. Redan i dag känner sig många medarbetare oerhört pressade. Arbetssituationen har lett till att myndigheten åtskilliga gånger fått kritik från Justitieombudsmannen för bristfällig och långsam handläggning.

Pressad är naturligtvis också myndighetens ledning, som överraskades av de kraftigt minskade anslagen. I det besvärliga läget gäller det dock att hantera medarbetarna med omsorg och göra allt för att underlätta omställningen.

Att nedskärningarna ska genomföras samtidigt med en redan tidigare beslutad omorganisation gör det hela än mer problematiskt. Givetvis kan Försäkringskassan behöva modernisera sin organisation och sitt IT-stöd. Men när kraftiga åtstramningar väntar vore det klokt att lyssna när facket framhåller att andra omställningar måste få ske i ett lugnare tempo.

Stora och snabba förändringar planeras nu utan att de anställda får särskilt mycket information. Fackliga företrädare har svårt att få insyn i processen. Och i förra numret av ST Press vittnade anställda på Försäkringskassan i Stockholms län om hur jobbigt det är att gå och vänta på besked. Ingen vet hur nedskärningarna kommer att slå. Rykten
går och människor mår dåligt.

Lika självklart som att de anställda måste få veta vad som pågår är att det ska finnas möjlighet att ventilera kritik och oro. Därför är det oerhört allvarligt när en chef på Försäkringskassan uppmanar medarbetare att inte svara på frågor från journalister, som ST Press kan rapportera om i detta nummer.

Slutsatsen blir ofrånkomligen att repressalier kan vänta den som diskuterar sin arbetssituation med medierna. Men sådana är förbjudna i grundlagen. Försäkringskassans ledning måste göra klart att alla anställda har rätt att uttala sig för journalister. Detsamma gäller för övrigt andra myndigheter – STs arbetsmiljöundersökningar har visat på en tilltagande rädsla bland statligt anställda för att uttrycka kritik.

Regeringens chockbesparing på Försäkringskassan drabbar både anställda och allmänhet hårt. Myndighetens ledning har ett stort ansvar för att inte göra situationen ännu värre. Det borde vara självklart att möta utmaningarna i dialog med facket och att ge alla medarbetare information och inflytande.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av anonym tis, 02/13/2007 - 14:51
Som anställd inom försäkringskassan kommer nu ingen att våga prata med tidningar eller annan massmedia utan att vara rädd för att mista jobbet eller bli straffad på ena eller andra sättet.

Att generaldirektören har gått ut och sagt att vi kan prat med massmedia känns inte lugnade. Chefen som uppmanade till munkavle hade blivit reprimerad om det inte hade varit sanktionerat uppifrån. Det såg vi med den chefen som gav mera lön vilket är lindrigare än det brottet är att uppmana personalen till tystnad. Lönen går att reparera vid nästa avtalsrörelse om den skulle vara för hög. Ett förtroende och ett öppet klimat tar år att bygga upp och tog sekunder att riva ned och kommer troligtvis att kosta mer på grund av sjukskrivningar och minskad produktivitet när personalen mår dåligt och inte vågar framföra kritik varken offentligt eller till närmaste chef.

För att ledningen nu skall återfå förtroendet så att de anställda vågar framföra offentlig kritik bör de uppmuntra och belöna detta. Skapa forum där personalen kan yttra sig, återinför förslagsverksamhet mm. för att göra personalen mer delaktighet i förändringsarbetet.

Än viktigare är att hela tiden komma med löpande information om förändringsarbetet och före en dialog med fackföreningar och skyddsombud istället för att besluta i oenighet med fackföreningar och inte informera skyddsombud och inte heller ha med dessa i planeringen samt att indirekt uppmuntra personalen till tystnad.
Inlagt av ? Vågar jag upp... tis, 02/13/2007 - 14:23
Vi som arbetar inom försäkringskassan känner oro angående arbetssituationen när vi blir 1400 personer mindre men den riktigt stora oron finns med anledning av den stora omorganiseringen inom försäkringskassan som ska vara klar 2008. den sk. försäkringskassan 2.0

Med anledningen av minskade kontor och koncentreringar kommer troligtvis försäkringskassan personalstyrka att halveras. På vissa orter och kontor kommer större delen av personalen att bli tvungna att flytta eller bli arbetslösa. De som arbetade på posten innan de började på kassan känner igen scenariot.

Osäkerheten och bristen på information angående vilka som kommer att ha arbete kvar under detta året eller efter 2008 gör att mycket produktionstid går åt till att spekulera i och om vi kommer att ha arbetet kvar när telefonikuntjänsterna öppnat eller ändå till produktionscentra eller specialistcentra öppnar i någon centralort i regionen.

Räknar vi kontor och anställda idag kommer vi att vara hälften så många utifrån hur många och hur stora kontor som planeras.

Arbetar jag inom denna organisation om två år och hur ser då min arbetsituation ut med hälften så stor arbetsstyrka?Detta är vad som oroar de kassaanställda idag.

Om vi på mindre orter arbetar kvar om två år så kanske vi syns på arbetsförmedlingen, kommunhuset, konsum eller tillsammans med svensk kassaservice 1-2 dagar i veckan 2009.
Inlagt av Marie mån, 02/12/2007 - 15:52
Jag tycker det är helt otroligt att kassorna får hålla på så här med sin personal. Inga spelregler finns och ingen vet något och de som vet något har alla olika svar på samma fråga.
Helt otroligt med så många inkompetenta människor som finns i ledande positioner.
Skrämmande!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.