Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Orimliga förväntningar

De folkvalda ger gärna myndigheterna långa listor med krav på vad de ska uträtta. Lika generösa är politikerna tyvärr inte med de anslag som ska finansiera önskelistorna.

Mer för pengarna. Det är ord som lockar. Vi är vana vid att reklamen vill få oss att tro att det går att göra klipp. Men nästan alla vet att vi i praktiken får det vi betalar för.

Samma sak gäller också vår gemensamma välfärd. Trots att löften om att »avskaffa onödig byråkrati« är populära, är det omöjligt att svinga trollstaven över statsförvaltningen och spara stora pengar utan att det går ut över resultaten.

De ekonomiska problem som drabbat Skatteverket och Försäkringskassan, och som ST Press berättar om i detta nummer, är tydliga exempel på vad som händer verksamheter på svältkur.

Skatteverket har inte kunnat förena de krav som ställs på myndigheten med de resurser man haft och tvingas nu be om stora extratillskott för att undvika massuppsägningar.

Försäkringskassan har länge haft liknande problem, och ropar också på budgetförstärkningar. Om inga pengar kommer varnar myndigheten för längre handläggningstider, felaktiga utbetalningar och försvagad rättssäkerhet.

Vi har förväntningar på våra myndigheter. Vi vill att de ska ge god service. Att de ska vara pålitliga och rättssäkra. Att de lyckas med sina uppdrag – oavsett om det handlar om att driva in skatt, handha våra socialförsäkringar, få människor i arbete, utbilda studenter och bedriva forskning eller något annat viktigt.

Allt detta går att ordna – men det kräver arbetsinsatser från engagerade och kompetenta anställda. Och sådana kostar pengar. Det går inte att skära i myndighetsbudgetar och samtidigt ge sken av att allt ska bli bättre.

All statlig förvaltning står numera på ständig bantningskur. Orsaken är det relativt okända systemet för uppräkning av anslagen – ett system som Skatteverket lyfter fram som en av orsakerna till sin kris.

Systemet förutsätter att myndigheterna kan effektivisera sin verksamhet i samma utsträckning som privata tjänsteföretag, vilket sällan är fallet för en politiskt styrd organisation som lyder under andra krav än marknadens.

ST har lyft fram bristerna i modellen och kommit med förslag på hur systemet kan förbättras.

Också andra har pekat på problemen. »Verksamheten är ständigt underfinansierad. I valet mellan mer verksamhet och begränsning av anslagen väljer regering och riksdag konsekvent båda«, skrev exempelvis Mats Svegfors då han lämnade posten som landshövding i Västmanland.

Ett önsketänkande som också kommer till uttryck när politiker kommer med nya krav på myndigheterna – utan att tillföra resurser.

Det måste vara de folkvalda politikerna som tar besluten om vad det offentliga ska göra. Att lämna en lång lista med krav åtföljda av en för liten budget och överlåta åt myndigheterna att göra prioriteringarna är att fly undan det ansvaret.

Att med jämna mellanrum rycka ut med extrapengar när läget på någon ansatt myndighet blivit alltför prekärt är inte heller en rimlig ordning. Något är i grunden fel i ett system som förutsätter ständiga åtstramningar i en omfattning som i längden inte är hållbar, följt av nödrop när krisen är ett faktum.

Visst kan rationaliseringar någon gång ge lite mer för pengarna. Men det är viktigt att också riksdag och regering inser det alla bör känna till: Man får vad man betalar för.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.