Annons:
STs förbundsordförande Britta Lejon väntar med spänning på extrakongressens beslut om namnbytet. Utgången är oviss.Bild:Casper Hedberg

Ovisst inför beslut om namnbyte

På förbundets extrakongress 24 oktober avgörs det om ST ska byta namn till Sterka. In i det sista är det oklart om namnbytet kommer att gå igenom. ”Jag är jättenervös”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
Per Sunneborn, ST inom Kriminalvården.Bild:Casper Hedberg
Annelie Gårdbäck, ST inom CSN.Bild:Sören Fröberg

För att det nya namnet ska gå igenom krävs att två tredjedelar av kongressledamöterna röstar för förslaget.

– Min bedömning är att en majoritet av medlemmarna är positiva just nu, men inte så många som två tredjedelar, säger Britta Lejon.

Publikt har pratat med ett antal avdelningsordförande inom ST om hur de ställer sig till namnbytet några veckor innan extrakongressen. Av dem är lika många för ett namnbyte som emot.

Flera är också osäkra eller har inte bestämt hur de ska rösta.

– Vi har stött och blött detta inom avdelningsstyrelsen och det lutar åt att vi kommer att stödja förslaget, säger Anneli Gårdbäck, avdelningsordförande för ST inom CSN.

Inom Kriminalvården har man – precis som flera andra avdelningar – valt en öppen process som innebär att avdelningens kongressledamöter varit ute och pratat med medlemmar för att bilda sig en uppfattning om hur de ställer sig.

– Det ser inte så bra ut, säger Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminal­vården.

Han beskriver att medlemmarna ser namnbytet som en konstruerad fråga som tar tid och pengar från viktigare verksamhet. Dessutom är ST ett djupt rotat namn inom Kriminalvården.

– De senaste tio åren har vi fördubblat antalet medlemmar.  ST inger respekt och är ett namn som man är stolt över, säger Per Sunneborn.

Ett av Britta Lejons starkaste argument för ett namnbyte är att undersökningar visar att ST är okänt bland poten­tiella medlemmar.

– Trots att vi hetat ST i över tio år vet många inte vilka vi är, och vi blandas samman med andra aktörer. När vi ska värva nya medlemmar är det ett stort problem, säger Britta Lejon.

Att förbundet ska heta just Sterka motiverar hon med att det beskriver vad förbundet finns till för.

– Vi vill stärka våra medlemmar och dessutom arbetar våra medlemmar med att stärka det svenska samhället och demokratin, säger Britta Lejon.

Många medlemmar har reagerat över stavningen, Sterka med e, och tycker att det ser felstavat och konstigt ut.

– Jag förstår den reaktionen. Men vi kan inte stava det med ä. Det hade blivit svårt att varu­märkesskydda och vi skulle aldrig kunna hindra andra aktörer från att använda ordet eftersom det är ett verb. När vi stavar Sterka med e blir vi unika.

En annan invändning som framförts mot Sterka är att det också måste förklaras, precis som ST måste förklaras i dag. Vad säger du om det?

– Till skillnad mot nuvarande namn så är jag övertygad om att Sterka, efter en inledande period av förklarande, har en stark utvecklings­potential. Det är unikt och med tiden kommer det att bli tydligt kopplat till förbundet.

Flera av de avdelnings­ordförande som Publikt pratat med berättar att de själva inledningsvis var väldigt skeptiska till namnet Sterka, men att de blivit mer positiva ju mer information de fått.

– När vi i avdelningsstyrelsen först fick höra namnet Sterka reagerade vi med ett stort frågetecken. Men när förbundsstyrelsen kom hit och informerade och satte in namnet i ett sammanhang kände vi att det kanske inte är så dumt ändå, säger Maria Gustavsson, ordförande för ST inom Jordbruks­verket.

Förbundsstyrelsens medlemmar reser nu runt och försöker informera så många medlemmar som möjligt om tankarna bakom namnet Sterka. Men tiden är knapp.

Om extrakongressen röstar ja till namnförslaget 24 oktober så träder det i kraft omedelbart. Om kongressen där­emot röstar nej, så kommer förbundet att fortsätta heta ST.

– Då får vi leva med ST i ett antal år framöver. Det finns inget annat alternativ och vi kommer inte att dra i gång någon ny namnbytarprocess, säger Britta Lejon.

Vad skulle ett nej betyda för din ställning som ordförande?

– Många skulle nog se det som en prestigeförlust för min del. Personligen skulle jag bli besviken och tappa sugen ett tag, men det handlar om ett namn, det är inte en fråga om liv eller död.

Inlagt av Devang Parekh tors, 10/12/2017 - 12:50
Ordet Sterka är ett isländskt ord som betyder stark på svenska.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.