Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Koncentration
På jobbet
AVGustav Berg2 kommentarerTyck till!

Övningarna som kan förbättra din koncentration

Telefonen plingar till, mejl trillar in – och vad är det egentligen som kollegerna pratar om? Distraktionerna på jobbet kan vara många och det är lätt att tappa fokus. Men det finns knep som kan hjälpa oss att öva upp vår koncentration.

Hur bra resultat vi når och hur effek­tivt vi arbetar påverkas av vår koncentrationsförmåga. Det menar Elaine Åstrand, som är forskare inom hälsoteknik vid Mälardalens högskola.

– Förmågan att koncentrera sig hänger samman med arbetsminnet och uppmärksamheten, säger hon. 

Arbetsminnet används för att komma ihåg information under en kort tid, medan uppmärksamhet handlar om hur vi väljer ut vissa saker att fokusera på medan vi ignorerar andra. 

För att träna upp sin koncentrations­förmåga jobbar man främst med arbets­minnet. 

– Det finns många studier som visar att man genom träning kan öka kapaciteten på sitt arbetsminne och på så sätt öka sin koncentrationsförmåga, säger Elaine Åstrand. 

Hon menar att ett av de vanligaste sätten är att använda ett speciellt data­program, eller en app, som är utvecklad för just detta. Dessa så kallade brain games finns att köpa eller att ladda ned kostnadsfritt på nätet. 

För att dessa program ska få effekt måste man använda dem regelbundet. Ofta rekommenderas man att i början träna runt 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan under fem veckor. 

Medan man använder programmet får man återkoppling på sin prestation – man får veta om det går bra eller dåligt, och svårighetsgraden anpassas successivt.

Även Edita Lemonnier, verksam psykolog och KBT-terapeut, menar att dessa digitala träningsprogram för arbetsminnet fungerar väldigt bra för att stärka koncentrationsförmågan. 

– Det är en väldigt konkret metod som man kan använda och dessa program används också mycket i behandlingen av patienter med till exempel adhd. Men det fungerar för alla som vill stärka sitt arbetsminne och därmed sin koncentration. 

Både Elaine Åstrand och Edita Lemon­nier säger att det egentligen handlar om den gamla klassiska principen »övning ger färdighet« – ju mer man använder sitt arbetsminne, desto mer stärker man det och desto enklare blir det att koncentrera sig. 

– Aktiviteter som kräver att man koncentrerar sig, och där man måste behålla mycket information i huvudet samtidigt, tränar arbetsminnet, säger Edita Lemonnier.

Hon ger flera exempel på sådana akti­viteter: det kan vara att spela schack, lösa sudoku, utöva en sport som kräver mycket koncentration eller till och med läsa en bok som kräver att du till exempel kommer ihåg flera personer samtidigt. 

Edita Lemonnier understryker dock att det inte är bra att överdriva träningen, utan att det tvärtom är bra för koncentration och arbetsminne att låta kroppen återhämta sig.

– Det är viktigt att man har en balans mellan jobb och fritid, och mellan att vara aktiv och vila. Om man hela tiden presterar och aldrig slappnar av och återhämtar sig kommer det också att påverka koncentrationen. 

Stress är nämligen någonting som är väldigt kontraproduktivt för koncent­rationen. Edita Lemonnier säger att koncentrationssvårigheter även kan vara ett symptom hos människor som söker hjälp för utmattning eller nedstämdhet. 

Hon rekommenderar mindfulness och meditation. 

– Både meditation och mindfulnessövningar stödjer en väldigt stor mängd kognitiva funktioner och stärker prefrontalloben, den del av hjärnan som står för bland annat planering, genomförande och exekutiva funktioner.

Dessutom, menar Edita Lemonnier, gör mindfulness ofta att man blir mer reflekterande och närvarande »här och nu« – och detta stärker koncentrationen.

Samtidigt varnar hon för att det kan finnas andra saker som står i vägen för att kunna koncentrera sig i vardagen och på jobbet. 

– Livet är ju så komplext. Även om ens arbetsminne är upptränat så har man ju en massa andra vanor kvar som kanske stör en i arbetet. Man kanske skjuter upp saker eller är dålig på att organisera sitt arbete. Dessutom ska man ju som människa hantera sina tankar, sina känslor och sina impulser, och allt det här kan störa ens koncentration. 

Så kan du stärka din koncentrationsförmåga

Digitala minnesträningsprogram. Så kallade brain games är utvecklade för att stärka arbetsminnet, vilket ger bättre koncentrationsförmåga. Dual n-back är en variant av dessa. Det finns kostnadsfritt att ladda ned på nätet.

Motion och sport. Att motionera stärker kroppens återhämtningsförmåga. Om man dessutom utövar en sport som kräver mycket koncentration fungerar det som övning för arbetsminnet. Motion kan också vara social och öka ens välbefinnande. 
Musik. Att spela ett instrument kräver ofta stor koncentration och är en bra övning för arbetsminnet. Samtidigt motverkar musik stress och hjälper oss att slappna av – en förutsättning för att kunna koncentrera sig.
Meditation och mindfulness. Att bli mer medveten och närvarande i nuet är tydligt kopplat till koncent­ration och koncentrationsför­måga. Mindfulnessövningar kan också bidra till en mer reflekterande och stressfri livshållning – vilket kan höja koncentrationsförmågan. 

Inlagt av Jonas sön, 07/08/2018 - 08:34
Förstår din poäng men är det inte en dubbelriktad gata. Vi som anställda har väl ett eget ansvar att bli så bra som vi kan på detta?
Inlagt av Anne ons, 04/27/2016 - 15:16
Jag tycker inte att Facket ska lägga ansvaret för att lösa fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på den enskilda endividen!
Hur tänkte ni nu?
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.