Annons:
Det kan vara svårt att gå ifrån för kortare raster under de mest hektiska arbetsdagarna på passexpeditionen i Stockholm city, enligt passhandläggaren Elisabeth Elving. ”Det märks på gruppen att det är mycket”, säger hon.Bild:Elis Hoffman
POLISEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Passköer skapar arbetsmiljöproblem

På vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.

Precis som under samma period förra året ringlar köerna till passexpeditionernas bokningsbara tider långa på vissa håll i landet. För att få en tid på någon av de elva expeditionerna i Stockholms län får man vid tiden för Publikts genomgång av de bokningsbara tiderna på webben vänta minst 19 dagar – då det finns en tid i Solna.

Många kunder väljer expeditionen i Stockholm City för att göra eller hämta ut sitt nya pass. Här är väntetiden 26 dagar, och personalen har dragit ett tungt lass de senaste månaderna, säger en passhandläggare som inte vill medverka med namn.

– Man kämpar och kämpar men kön minskar inte. Vi går på knäna, säger handläggaren.

Den kortare giltighetstiden för barnpass som infördes 2016 innebär att det är fler barnfamiljer som besöker expeditionen, enligt hen.

– Det är hög ljudvolym och barnen blir i sin tur stressade i den här miljön, vilket gör att det tar extra tid att göra ansökan när de väl kommer fram till luckan.

Enligt Elisabeth Elving, som också är passhandläggare i Stockholm City, kan det vara svårt för medarbetarna att gå ifrån på rast. I lunchrummet visar en monitor hur många kunder som väntar på sin tur, vilket gör det svårt att koppla av och äta, förklarar hon.

– Det märks på gruppen att det är mycket och att alla tycker att det är hög press. De flesta av oss har en arbetsmoral där man inte vill lämna kunder och kolleger när det är lång kö, säger Elisabeth Elving.

Varje år görs en prognos över hur många som kan komma att ansöka om nya pass. Men den prognosen höll inte i år, förklarar Anna Diagos, gruppchef på passenheten i Stockholm City.

Hon känner inte igen sig i beskrivningen att handläggarna skulle ha svårt att gå ifrån för raster. Däremot håller hon med om att det är en stressig miljö att arbeta i, men poängterar att det handlar om en begränsad tidsperiod som nu närmar sig slutet.

– Det är ungefär tre månader som det är så här mycket, och sedan är det väldigt lugnt. Det är någonting som vi pratar om när vi anställer och man är ganska införstådd när man tar det här jobbet, säger Anna Diagos.

När det gäller ljudnivån i lokalen så har anpassningar gjorts, påpekar hon.

– Men vi kan ju inte styra över ett barn som gråter. Vi har ljuddämpande väggar och heltäckningsmatta. Men det är ett gammalt hus och man får inte bygga hur som helst eftersom det är ett skyddsobjekt.

IInför nästa år får Stockholms län ytterligare en passexpedition i Rinkeby, vilket förhoppningsvis kommer att ge minskade kötider, säger hon.

I Hallands län får man vänta mellan 40 och 54 dagar på en tid vid någon av de fyra passexpeditionerna. Annika Nilsson, passhandläggare i Varberg, beskriver att det kan vara svårt att hinna med någon annan rast än lunch under en hektisk dag.

Expeditionen har två fotostationer och ligger i polishuset, och passhandläggarna har även andra arbetsuppgifter. Det är tufft att hålla de bokade passtiderna och samtidigt inte låta övriga vänta för länge, förklarar hon.

– En del blir irriterade. Vi försöker få dem som inte behöver söka pass direkt att vänta till lågsäsongen. Vissa grips av panik när de ser köerna nu och tror att det är samma situation året om, säger Annika Nilsson.

Även hon märker av att det är fler barn än vanligt som behöver nya pass.

– Många dagar kan man känna sig trött för att ljudvolymen är uppskruvad. Vi har nyss byggt om men kanske skulle man försöka ljudisolera mer.

Arbetsmiljön har dock blivit bättre sedan tidsbokningen infördes, enligt Annika Nilsson. Men hon efterlyser mer personal.

– Vi har inte mycket att bolla med om någon blir sjuk, men jag vet att arbetsgivaren jobbar med det till nästa år. Sedan kanske man i så fall också behöver utöka antalet passtolpar.

Gustav Zetterberg, tillförordnad chef för länspolisområde Varberg, beskriver detta som en kämpig tid.

– Vår ambition är att korta ned de här tiderna och ha tio arbetsdagars väntetid. Det är en skälig nivå som vi har inte lyckats med under våren, säger han.

Enligt Gustav Zetterberg kommer sommarvikarier att anlända under de närmaste veckorna, vilket betyder att det kommer att släppas fler bokningsbara tider.

– Jag förstår mina medarbetare, och att det blir ett stresspåslag när man känner att man inte riktigt räcker till.

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.