Annons:
Pauser
Fördjupning
AVElin EkseliusTyck till!

Pauser är en del av jobbet

Börja se på pauserna som prioriterade arbetsuppgifter. Då kommer du att bli mer effektiv och kreativ – och framför allt kommer du att må bättre.

Det behöver inte vara så farligt att ha en hög arbetsbelastning, om man ser till att också ha regelbundna pauser för återhämtning. Det menar psykologen och konsulten Bosse Angelöw, som skrivit boken Effektiv tidshantering.

– Men vi måste ändra perspektivet. Pauser behöver ses som ett arbets­moment. De är en förutsättning för en god prestation. I dag prioriterar många ned pauserna eller hoppar över dem helt i ett försök att spara tid.

Bosse Angelöw säger att pauser­na ger distans till arbetet, ger möjlighet till återhämtning, gör oss mer kreativa och hjälper oss att få nya idéer.

–Ofta hoppar man över pausen just när man jobbar intensivt och känner att man är inne i ett flow. Men om man inte tar en paus och ser till att få lite distans för reflektion är risken att man har flyt åt helt fel håll! »Sysslar 
jag egentligen med rätt saker?« är en fråga man kan ställa sig under en paus.

Torbjörn Åkerstedt, som är professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, menar att hjärnan bara fokuserar riktigt bra under en kort period.

– Redan efter tio till femton minuter av fokusering minskar faktiskt förmågan att upptäcka signaler. Pauser har en väldigt uppiggande effekt, även om man inte dricker kaffe.

Bosse Angelöws råd är att ställa en timer och jobba koncentrerat under ungefär en halvtimme och sedan ta en paus på en eller ett par minuter. Det kan räcka att sträcka på sig och gå något varv i rummet.

– Blodcirkulationen ökar och du får viktiga perspektiv. Då kan du också utvärdera den halvtimme som har gått: har jag gjort rätt saker, eller har jag tappat fokus?

Pröva Pomodorometoden

Pomodorometoden är en teknik för ökad effektivitet som presenterades av Francesco Cirillo på 1980-talet. Gör så här:

 1. Välj en arbetsuppgift som ska utföras.
 2. Sätt en timer på 25 minuter – en »pomodoro«.
 3. Arbeta med uppgiften tills klockan ringer.
 4. Ta en kort paus, på ungefär fem minuter.
 5. Efter fyra pomodoroperioder, ta en längre paus på ungefär 15–30 minuter.
Det är skillnad mellan paus och rast

Paus. Under en paus ska du vara kvar på arbetsplatsen. Pausen räknas som arbetstid. Lagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara. 
Rast.En rast är ett längre av­brott som inte räknas som arbetstid. Du ska ha möjlighet att lämna arbetsplatsen och det ska framgå i förväg när rasten kan tas och hur lång den är. Arbetstidslagen föreskriver att  ingen ska arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer ska rasten vara minst en halvtimme. 

Åtta

Så många minuter mellan pauserna hade de mest effektiva deltagarna i en studie som gjordes med appen Desk time. Deltagarnas datoranvändande registrerades och analyserades. Efter 52 minuter tog de mest effektiva deltagarna 17 minuters paus.

 

7 tips på nyttig pausaktivitet
 • Ett enkelt träningsprogram hjälper blodcirkulationen att komma i gång, löser upp spänningar, gör dig piggare och förebygger värk.
 1. Rör på dig. Sitt, stå, ta ett varv i rummet.
 2. Kryp ihop med armarna framför bröstet och skjut ut ryggen. Sträck armarna uppåt och bakåt. Upprepa.
 3. Vicka på huvudet från sida till sida. Ta ett djupt andetag och andas ut.
 4. Rulla axlarna bakåt. Vila, andas djupt.
 5. Nicka med huvudet fram och tillbaka, därefter från sida till sida.
 6. Ta ett par minuter för att andas lugnt. 
 7. Gå och hämta vatten. Sträck på dig!

tipsen kommer från 1177.se

Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.