Annons:
Pauser
Fördjupning
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Pauser är en del av jobbet

Börja se på pauserna som prioriterade arbetsuppgifter. Då kommer du att bli mer effektiv och kreativ – och framför allt kommer du att må bättre.

Det behöver inte vara så farligt att ha en hög arbetsbelastning, om man ser till att också ha regelbundna pauser för återhämtning. Det menar psykologen och konsulten Bosse Angelöw, som skrivit boken Effektiv tidshantering.

– Men vi måste ändra perspektivet. Pauser behöver ses som ett arbets­moment. De är en förutsättning för en god prestation. I dag prioriterar många ned pauserna eller hoppar över dem helt i ett försök att spara tid.

Bosse Angelöw säger att pauser­na ger distans till arbetet, ger möjlighet till återhämtning, gör oss mer kreativa och hjälper oss att få nya idéer.

–Ofta hoppar man över pausen just när man jobbar intensivt och känner att man är inne i ett flow. Men om man inte tar en paus och ser till att få lite distans för reflektion är risken att man har flyt åt helt fel håll! »Sysslar 
jag egentligen med rätt saker?« är en fråga man kan ställa sig under en paus.

Torbjörn Åkerstedt, som är professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, menar att hjärnan bara fokuserar riktigt bra under en kort period.

– Redan efter tio till femton minuter av fokusering minskar faktiskt förmågan att upptäcka signaler. Pauser har en väldigt uppiggande effekt, även om man inte dricker kaffe.

Bosse Angelöws råd är att ställa en timer och jobba koncentrerat under ungefär en halvtimme och sedan ta en paus på en eller ett par minuter. Det kan räcka att sträcka på sig och gå något varv i rummet.

– Blodcirkulationen ökar och du får viktiga perspektiv. Då kan du också utvärdera den halvtimme som har gått: har jag gjort rätt saker, eller har jag tappat fokus?

Pröva Pomodorometoden

Pomodorometoden är en teknik för ökad effektivitet som presenterades av Francesco Cirillo på 1980-talet. Gör så här:

 1. Välj en arbetsuppgift som ska utföras.
 2. Sätt en timer på 25 minuter – en »pomodoro«.
 3. Arbeta med uppgiften tills klockan ringer.
 4. Ta en kort paus, på ungefär fem minuter.
 5. Efter fyra pomodoroperioder, ta en längre paus på ungefär 15–30 minuter.
Det är skillnad mellan paus och rast

Paus. Under en paus ska du vara kvar på arbetsplatsen. Pausen räknas som arbetstid. Lagen anger inte hur många eller hur långa pauserna ska vara. 
Rast.En rast är ett längre av­brott som inte räknas som arbetstid. Du ska ha möjlighet att lämna arbetsplatsen och det ska framgå i förväg när rasten kan tas och hur lång den är. Arbetstidslagen föreskriver att  ingen ska arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer ska rasten vara minst en halvtimme. 

Åtta

Så många minuter mellan pauserna hade de mest effektiva deltagarna i en studie som gjordes med appen Desk time. Deltagarnas datoranvändande registrerades och analyserades. Efter 52 minuter tog de mest effektiva deltagarna 17 minuters paus.

 

7 tips på nyttig pausaktivitet
 • Ett enkelt träningsprogram hjälper blodcirkulationen att komma i gång, löser upp spänningar, gör dig piggare och förebygger värk.
 1. Rör på dig. Sitt, stå, ta ett varv i rummet.
 2. Kryp ihop med armarna framför bröstet och skjut ut ryggen. Sträck armarna uppåt och bakåt. Upprepa.
 3. Vicka på huvudet från sida till sida. Ta ett djupt andetag och andas ut.
 4. Rulla axlarna bakåt. Vila, andas djupt.
 5. Nicka med huvudet fram och tillbaka, därefter från sida till sida.
 6. Ta ett par minuter för att andas lugnt. 
 7. Gå och hämta vatten. Sträck på dig!

tipsen kommer från 1177.se

Bli den första att tycka till!
Örebro universitetNyhetDen professor vid Örebro universitet som anmälde en kollega för sexuella trakasserier fick ingen legitim utredning — i stället utsattes hon för repressalier, anser Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, som nu stämmer universitetet för brott mot diskrimineringslagen.
StatsbudgetenNyhetOsäkerheten om politiska prioriteringar försvårar den statliga planeringen, konstaterar Arbetsgivarverket. Samtidigt leder uppräkningen av förvaltningsanslagen till en viss stabilitet, skriver myndigheten.
it-säkerhetNyhetInformation som den offentliga sektorn lagrar i molntjänster från Microsoft och Google riskerar att lämnas ut till amerikanska myndigheter. Men trots att juridiska experter varnar för att sekretessbelagda uppgifter i molnet ska anses som »röjda« saknas politiska initiativ för att bygga en gemensam, statlig molntjänst i Sverige.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
REGERINGENNyhetFör första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.
ItalienNyhetDen italienska regeringen vill få bättre kontroll på hur statstjänstemännen sköter sina jobb. Redan nästa år väntar biometriska kontroller av anställda. Och myndigheter eller kontor som inte gör vad de ska kan hamna på en lista som publiceras på webben.
HögskolanNyhetStudenter på högskolan har i genomsnitt 11 timmar lärarledd tid per vecka. Men det är stora skillnader mellan och inom olika utbildningsområden, visar en studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, erbjuder en ny webbutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering. Utbildningen ska hjälpa till att minska kostnaderna för onödig efterfrågan.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är mycket kritiskt till huvudförslaget från den statliga mottagandeutredningen. Förslaget går ut på att kommunerna skulle få ett större ansvar och särskilda ankomstcentra och utresecentra skulle startas.
ArbetsmiljöNyhetStress och depression är de vanligaste sjukdomsorsakerna för kvinnor, medan män oftast drabbas av rygg- eller ledbesvär. Det visar en rapport från AFA Försäkring över privatanställda arbetare som får ersättning från kollektivavtalsförsäkringen.
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät, tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 minst 40 procent ledamöter av vardera könet, enligt en genomgång av socialdepartementet.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, rapporterar Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre dömdes efter att ha närvarat på bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete, enligt en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.