Annons:
Tabellen visar de myndigheter som ingår i Publikts kartläggning som har störst summor oanvända lokala omställningsmedel. Se även längst ned i artikeln. Bild:Malin Hansson
Omställningsmedel
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Pengar till omställning läggs på hög

Myndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.

Varje år avsätter de statliga arbets­givarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengar­na kan användas till långsiktig kompetens­utveckling, karriärväxling eller till att öka de anställdas för­utsätt­ningar för ett längre arbetsliv.

– Pengarna behövs och borde användas, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Men på de 20 myndigheter som Pub­likt har granskat har mer än 570 miljoner kronor samlats på hög.

Den största outnyttjade summan har Polisen, nästan 180 miljoner kronor. På Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Läkemedelsverket motsvarar den sparade summan tio års avsättningar av omställningsmedel. På Stockholms konstnärliga högskola har inte ett enda öre använts sedan läro­sätet bildades för fyra år sedan.

Åsa Erba-Stenhammar vill inte kritisera myndigheterna, trots att arbets­givarna är ytterst ansvariga för att pengarna används. Hon vill invänta den utvärdering av avtalet som ska göras under hösten.

– Arbetsgivarens ansvar är en av delarna som ska undersökas. Vi måste ta reda på vilka förklaringarna är på de myndigheter som inte nyttjar medlen, trots att det finns lokala avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Arbetsgivarverkets biträdande förhandlingschef Ken Johnsson vill invänta utredningen.

– Arbetsgivaren ska se till att pengarna används som den lokala överenskommelsen stipulerar. Jag har ingen kommentar i den delen, eftersom jag inte vet varför pengarna inte används, säger han.

Det första centrala avtalet om loka­la omställningsmedel tecknades 2002. Men det har omförhandlats och ett nytt avtal gäller från 1 januari 2015. Orsaken till att det tidigare avtalet omförhandlades var att det kunde uppstå problem med att använda pengarna efter­som det fordrades att varje enskild insats skulle godkännas av samtliga parter, det vill säga arbetsgivaren och de olika fackliga organisationerna inom myndigheten.

Numera behöver de lokala parterna bara komma överens om gemensamma riktlinjer, därefter är det arbetsgivaren som ansvarar för att medlen används enligt avtalet.

Inom Polisen ger parterna olika förklaringar till varför 180 miljoner kronor har blivit liggande outnyttjade.

ST-avdelningens ordförande, Karin Svenning, hävdar att arbetsgivaren stoppade all användning av omställningsmedlen efter beslutet om den nya polisorganisationen som infördes 2015.

Åsa Hollmén på Polisens HR-avdelning ifrågasätter den beskrivningen. Hennes förklaring är i stället att pengarna blev liggande därför att parterna dels inte lyckades enas i olika ärenden, dels ville ha resurser för den våg av omställningsproblem som väntade när den nya polisorganisationen infördes. Men enligt Åsa Hollmén uteblev de stora problemen.

Först nu har parterna enats om att använda 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt när Polisen anställer flera tusen nya medarbetare.

180 miljoner kronor är mycket pengar. Hur kan så mycket ha samlats på hög?

– Vi är en stor myndighet. Då genereras mycket pengar, säger Åsa Hollmén.

Men 180 miljoner motsvarar sex års avsättningar?

– Jag har inget annat svar att ge dig.

På Luftfartsverket finns 27 miljoner kronor i oanvända omställningsmedel. Per anställd är det 24 000 kronor, vilket är högst bland de undersökta myndigheterna.

– Vi har tidigare använt medel till trygghetsfrågor och kompetensväxling. Jag tycker att våra medel har använts klokt, säger STs avdelningsordförande Ann-Marie Bredberg.

Hon tror att de sparade medlen kan vara halverade inom kort. Myndig­heten ska genomföra en centralisering av flygledningen och medflyttande personal behöver komplettera sin kompetens, förklarar Ann-Marie Bredberg.

Arbetsförmedlingen har 90 miljoner kronor ackumulerade, den näst högsta summan i enkäten. Där används en del av medlen i ett stödcenter med inriktning på rehabilitering av anställda som är sjukskrivna.

ST-avdelningens ordförande Fredrik Andersson är på väg till ett möte om hur övriga omställningsmedel ska användas när Publikt når honom. 

– Vi har provat olika åtgärder, men en del har blivit lite flummigt. Det är inte alltid lätt att hitta bra satsningar, säger han.

Migrationsverket är den enda av de 20 undersökta myndigheterna som saknar ett lokalt omställningsavtal. Trots stora personalminskningar – sedan 2016 har 1 300 anställda slutat, varav 600 sagts upp – har de avsatta medlen inte använts på flera år. På myndigheten finns 44 miljoner kronor liggande.

Alla parter har ansvar för att pengarna inte har använts, anser STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

– Redan 2016 såg vi i ST att myndigheten skulle hamna i en omställning och hade förslag på hur medlen skulle användas, men arbetsgivaren ville använda pengarna till vad vi uppfattar som löpande kompetensutveckling, säger hon.

Sanna Norblad säger att relationerna mellan ST och arbetsgivaren har blivit bättre.

– Om vi sätter oss och diskuterar tror jag att vi hittar en lösning och får ett avtal.

Migrationsverkets förhandlingschef Fernando Alvarez tillbakavisar påståendet om att arbetsgivaren vill lägga pengarna på löpande kompetens­utveckling. Enligt honom är problemet att parterna har olika åsikter om hur pengarna ska användas.

– Nedskärningarna ger oss en ny situation. Nu måste vi anstränga oss ännu mer för att få ett avtal.

De 20 myndigheter som ingår i Pub­likts kartläggning sysselsätter närmare hälften av de statligt anställda. Om bilden är densamma inom hela den statliga sektorn skulle det innebära att omställningsmedel för över en miljard kronor ligger oanvända.

 
Ämnen: Omställning
Lokala omställnings­medel

De lokala omställningsmedlen regleras i ett centralt kollektiv­avtal. Det är pengar som myndig­heterna förfogar över vid sidan av det stöd som Trygghetsstiftelsen kan ge statligt anställda vid ned­skärningar.
Från 1 januari 2015 gäller följande:

  • Arbetsgivaren ska sätta av 0,3 procent av lönesumman.
  • Medlen kan till exempel användas till »åtgärder som ökar eller bibehåller arbets­tagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv«. De ska inte användas till kompetensutveckling som inte har ett »långsiktigt omställningssyfte«.
  • Parterna sluter lokala avtal med riktlinjer om hur medlen ska användas. Sedan ansvarar arbetsgivaren för att pengarna används enligt avtalet.
Bli den första att tycka till!
it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.