Annons:
Tabellen visar de myndigheter som ingår i Publikts kartläggning som har störst summor oanvända lokala omställningsmedel. Se även längst ned i artikeln. Bild:Malin Hansson
Omställningsmedel
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Pengar till omställning läggs på hög

Myndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.

Varje år avsätter de statliga arbets­givarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengar­na kan användas till långsiktig kompetens­utveckling, karriärväxling eller till att öka de anställdas för­utsätt­ningar för ett längre arbetsliv.

– Pengarna behövs och borde användas, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Men på de 20 myndigheter som Pub­likt har granskat har mer än 570 miljoner kronor samlats på hög.

Den största outnyttjade summan har Polisen, nästan 180 miljoner kronor. På Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Läkemedelsverket motsvarar den sparade summan tio års avsättningar av omställningsmedel. På Stockholms konstnärliga högskola har inte ett enda öre använts sedan läro­sätet bildades för fyra år sedan.

Åsa Erba-Stenhammar vill inte kritisera myndigheterna, trots att arbets­givarna är ytterst ansvariga för att pengarna används. Hon vill invänta den utvärdering av avtalet som ska göras under hösten.

– Arbetsgivarens ansvar är en av delarna som ska undersökas. Vi måste ta reda på vilka förklaringarna är på de myndigheter som inte nyttjar medlen, trots att det finns lokala avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Arbetsgivarverkets biträdande förhandlingschef Ken Johnsson vill invänta utredningen.

– Arbetsgivaren ska se till att pengarna används som den lokala överenskommelsen stipulerar. Jag har ingen kommentar i den delen, eftersom jag inte vet varför pengarna inte används, säger han.

Det första centrala avtalet om loka­la omställningsmedel tecknades 2002. Men det har omförhandlats och ett nytt avtal gäller från 1 januari 2015. Orsaken till att det tidigare avtalet omförhandlades var att det kunde uppstå problem med att använda pengarna efter­som det fordrades att varje enskild insats skulle godkännas av samtliga parter, det vill säga arbetsgivaren och de olika fackliga organisationerna inom myndigheten.

Numera behöver de lokala parterna bara komma överens om gemensamma riktlinjer, därefter är det arbetsgivaren som ansvarar för att medlen används enligt avtalet.

Inom Polisen ger parterna olika förklaringar till varför 180 miljoner kronor har blivit liggande outnyttjade.

ST-avdelningens ordförande, Karin Svenning, hävdar att arbetsgivaren stoppade all användning av omställningsmedlen efter beslutet om den nya polisorganisationen som infördes 2015.

Åsa Hollmén på Polisens HR-avdelning ifrågasätter den beskrivningen. Hennes förklaring är i stället att pengarna blev liggande därför att parterna dels inte lyckades enas i olika ärenden, dels ville ha resurser för den våg av omställningsproblem som väntade när den nya polisorganisationen infördes. Men enligt Åsa Hollmén uteblev de stora problemen.

Först nu har parterna enats om att använda 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt när Polisen anställer flera tusen nya medarbetare.

180 miljoner kronor är mycket pengar. Hur kan så mycket ha samlats på hög?

– Vi är en stor myndighet. Då genereras mycket pengar, säger Åsa Hollmén.

Men 180 miljoner motsvarar sex års avsättningar?

– Jag har inget annat svar att ge dig.

På Luftfartsverket finns 27 miljoner kronor i oanvända omställningsmedel. Per anställd är det 24 000 kronor, vilket är högst bland de undersökta myndigheterna.

– Vi har tidigare använt medel till trygghetsfrågor och kompetensväxling. Jag tycker att våra medel har använts klokt, säger STs avdelningsordförande Ann-Marie Bredberg.

Hon tror att de sparade medlen kan vara halverade inom kort. Myndig­heten ska genomföra en centralisering av flygledningen och medflyttande personal behöver komplettera sin kompetens, förklarar Ann-Marie Bredberg.

Arbetsförmedlingen har 90 miljoner kronor ackumulerade, den näst högsta summan i enkäten. Där används en del av medlen i ett stödcenter med inriktning på rehabilitering av anställda som är sjukskrivna.

ST-avdelningens ordförande Fredrik Andersson är på väg till ett möte om hur övriga omställningsmedel ska användas när Publikt når honom. 

– Vi har provat olika åtgärder, men en del har blivit lite flummigt. Det är inte alltid lätt att hitta bra satsningar, säger han.

Migrationsverket är den enda av de 20 undersökta myndigheterna som saknar ett lokalt omställningsavtal. Trots stora personalminskningar – sedan 2016 har 1 300 anställda slutat, varav 600 sagts upp – har de avsatta medlen inte använts på flera år. På myndigheten finns 44 miljoner kronor liggande.

Alla parter har ansvar för att pengarna inte har använts, anser STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

– Redan 2016 såg vi i ST att myndigheten skulle hamna i en omställning och hade förslag på hur medlen skulle användas, men arbetsgivaren ville använda pengarna till vad vi uppfattar som löpande kompetensutveckling, säger hon.

Sanna Norblad säger att relationerna mellan ST och arbetsgivaren har blivit bättre.

– Om vi sätter oss och diskuterar tror jag att vi hittar en lösning och får ett avtal.

Migrationsverkets förhandlingschef Fernando Alvarez tillbakavisar påståendet om att arbetsgivaren vill lägga pengarna på löpande kompetens­utveckling. Enligt honom är problemet att parterna har olika åsikter om hur pengarna ska användas.

– Nedskärningarna ger oss en ny situation. Nu måste vi anstränga oss ännu mer för att få ett avtal.

De 20 myndigheter som ingår i Pub­likts kartläggning sysselsätter närmare hälften av de statligt anställda. Om bilden är densamma inom hela den statliga sektorn skulle det innebära att omställningsmedel för över en miljard kronor ligger oanvända.

 
Ämnen: Omställning
Lokala omställnings­medel

De lokala omställningsmedlen regleras i ett centralt kollektiv­avtal. Det är pengar som myndig­heterna förfogar över vid sidan av det stöd som Trygghetsstiftelsen kan ge statligt anställda vid ned­skärningar.
Från 1 januari 2015 gäller följande:

  • Arbetsgivaren ska sätta av 0,3 procent av lönesumman.
  • Medlen kan till exempel användas till »åtgärder som ökar eller bibehåller arbets­tagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv«. De ska inte användas till kompetensutveckling som inte har ett »långsiktigt omställningssyfte«.
  • Parterna sluter lokala avtal med riktlinjer om hur medlen ska användas. Sedan ansvarar arbetsgivaren för att pengarna används enligt avtalet.
Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.