Annons:
Kriminalvården räknar med att gå back 400 miljoner kronor. En av flera orsaker är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.Bild:Casper Hedberg
Kriminalvården
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Personalomsättning kostar miljoner

Kriminalvårdens anslag för 2018 räcker inte för att täcka myndighetens kostnader. En av flera orsaker är hög personalomsättning. Myndigheten har begärt mer pengar av regeringen, men utan resultat. Nu kan det bli aktuellt att dra ned på det återfallsförebyggande arbetet. ST är kritiskt.

Kriminalvårdens prognosticerar just nu ett ackumulerat underskott på omkring 400 miljoner kronor vid utgången av 2018, varav 250 miljoner kronor är från tidigare år.

Underskottet handlar till stor del om kostnader för ökad personalomsättning - och på att myndigheten från 2017 successivt tagit över ansvaret för transporter av frihetsberövade personer från Polisen.

Personalomsättningen för kriminalvårdare har legat stabilt under perioden 2007-2015. I genomsnitt slutade 360 kriminalvårdare per år.

Men under 2016 och 2017 slutade betydligt fler, i genomsnitt 536 kriminalvårdare per år, visar statistik från Kriminalvården. I år har närmare 294 kriminalvårdare slutat under perioden januari-juli.

Grundutbildningen av en kriminalvårdare kostar omkring 250 000 kronor, enligt uppgifter som Kriminalvården tidigare uppgett till Publikt. Om 500 kriminalvårdare utbildas årligen kostar det myndigheten 125 miljoner kronor, därutöver tillkommer kostnader för vikarier, rekrytering och andra omkostnader.

Kostnaden för ökad personalomsättning beräknas enligt Kriminalvårdens budgetunderlag landa på 60 miljoner kronor om året, men myndigheten har också begärt kompensation för tidigare års underskott.

 ”Personalomsättningen i Kriminalvården innebär mycket stora kostnadsökningar”, skrev generaldirektören Nils Öberg när myndigheten i februari äskade om 400 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2018.

Men det kom inget tillskott i samband med vårpropositionen.

– Det är oklart om det kommer att komma något ytterligare i höstens budgetproposition, säger myndighetens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg till Publikt.

STs avdelningsordförande Per Sunneborn delar bilden att den höga personalomsättningen är en av flera förklaringar till de senaste årens underskott.

– Det är en ökad rörlighet i samhället överlag, men Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt. Många jobbar varannan helg och det blir inget liv, särskilt inte om ens partner också jobbar helg. Därför måste Kriminalvården vara beredd att betala för obekväm arbetstid. ST har varit med och drivit på för höjda ersättningar för obekväm arbetstid.

En annan orsak till underskottet är att Kriminalvården tagit över transportverksamheten från Polisen, ett uppdrag som inte är finansierat ännu, enligt budgetunderlaget. I februari räknade myndigheten med att det skulle kosta 130 miljoner kronor under 2018, pengar som inte förts över till Kriminalvården. 

Björn Myrberg konstaterar att läget nu är så allvarligt att myndigheten kan tvingas dra ned på exempelvis det förebyggande arbetet som syftar till att minska återfall i brott.

Det tycker Per Sunneborn är fel väg att gå.

– Kriminalvården har två tydliga mål, att sköta verkställigheter och att förhindra återfall i brott. Det förebyggande arbetet är grundbulten i en kriminalvårdares uppdrag. Om vi spar in på det innebär det på sikt att vi inte kommer att lyckas med vårt uppdrag, säger Per Sunneborn.

En åtgärd som myndigheten vidtar för att minska personalomsättningen är att ta fram en ny kriminalvårdsutbildning. Den kommer vara två år lång och utbildningsperioderna kommer att varvas med längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Målet, skriver myndigheten, är att skapa ett yrkesorienterat lärande och kompetenta medarbetare som känner sig trygga och säkra i sin yrkesroll. 

Men Per Sunneborn tror inte att det kommer att lösa problemen med hög personalomsättning.

– Utbildningen är väldigt lång och det tror vi inte är attraktivt.

Det tjänar kriminalvårdare

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är drygt 26 000 kronor i månaden.

Tillägget för obekväm arbetstid en vardagnatt är 44 kronor/timme. Tillägget för obekväm arbetstid på helg är 50 kronor/timme.

I dag är utbildningen till kriminalvårdare 20 veckor. Under utbildningen har man en allmän visstidsanställning. 

Källa: ST inom Kriminalvården

 

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.