Annons:
Kriminalvården räknar med att gå back 400 miljoner kronor. En av flera orsaker är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.Bild:Casper Hedberg
Kriminalvården
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Personalomsättning kostar miljoner

Kriminalvårdens anslag för 2018 räcker inte för att täcka myndighetens kostnader. En av flera orsaker är hög personalomsättning. Myndigheten har begärt mer pengar av regeringen, men utan resultat. Nu kan det bli aktuellt att dra ned på det återfallsförebyggande arbetet. ST är kritiskt.

Kriminalvårdens prognosticerar just nu ett ackumulerat underskott på omkring 400 miljoner kronor vid utgången av 2018, varav 250 miljoner kronor är från tidigare år.

Underskottet handlar till stor del om kostnader för ökad personalomsättning - och på att myndigheten från 2017 successivt tagit över ansvaret för transporter av frihetsberövade personer från Polisen.

Personalomsättningen för kriminalvårdare har legat stabilt under perioden 2007-2015. I genomsnitt slutade 360 kriminalvårdare per år.

Men under 2016 och 2017 slutade betydligt fler, i genomsnitt 536 kriminalvårdare per år, visar statistik från Kriminalvården. I år har närmare 294 kriminalvårdare slutat under perioden januari-juli.

Grundutbildningen av en kriminalvårdare kostar omkring 250 000 kronor, enligt uppgifter som Kriminalvården tidigare uppgett till Publikt. Om 500 kriminalvårdare utbildas årligen kostar det myndigheten 125 miljoner kronor, därutöver tillkommer kostnader för vikarier, rekrytering och andra omkostnader.

Kostnaden för ökad personalomsättning beräknas enligt Kriminalvårdens budgetunderlag landa på 60 miljoner kronor om året, men myndigheten har också begärt kompensation för tidigare års underskott.

 ”Personalomsättningen i Kriminalvården innebär mycket stora kostnadsökningar”, skrev generaldirektören Nils Öberg när myndigheten i februari äskade om 400 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2018.

Men det kom inget tillskott i samband med vårpropositionen.

– Det är oklart om det kommer att komma något ytterligare i höstens budgetproposition, säger myndighetens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg till Publikt.

STs avdelningsordförande Per Sunneborn delar bilden att den höga personalomsättningen är en av flera förklaringar till de senaste årens underskott.

– Det är en ökad rörlighet i samhället överlag, men Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt. Många jobbar varannan helg och det blir inget liv, särskilt inte om ens partner också jobbar helg. Därför måste Kriminalvården vara beredd att betala för obekväm arbetstid. ST har varit med och drivit på för höjda ersättningar för obekväm arbetstid.

En annan orsak till underskottet är att Kriminalvården tagit över transportverksamheten från Polisen, ett uppdrag som inte är finansierat ännu, enligt budgetunderlaget. I februari räknade myndigheten med att det skulle kosta 130 miljoner kronor under 2018, pengar som inte förts över till Kriminalvården. 

Björn Myrberg konstaterar att läget nu är så allvarligt att myndigheten kan tvingas dra ned på exempelvis det förebyggande arbetet som syftar till att minska återfall i brott.

Det tycker Per Sunneborn är fel väg att gå.

– Kriminalvården har två tydliga mål, att sköta verkställigheter och att förhindra återfall i brott. Det förebyggande arbetet är grundbulten i en kriminalvårdares uppdrag. Om vi spar in på det innebär det på sikt att vi inte kommer att lyckas med vårt uppdrag, säger Per Sunneborn.

En åtgärd som myndigheten vidtar för att minska personalomsättningen är att ta fram en ny kriminalvårdsutbildning. Den kommer vara två år lång och utbildningsperioderna kommer att varvas med längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Målet, skriver myndigheten, är att skapa ett yrkesorienterat lärande och kompetenta medarbetare som känner sig trygga och säkra i sin yrkesroll. 

Men Per Sunneborn tror inte att det kommer att lösa problemen med hög personalomsättning.

– Utbildningen är väldigt lång och det tror vi inte är attraktivt.

Det tjänar kriminalvårdare

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är drygt 26 000 kronor i månaden.

Tillägget för obekväm arbetstid en vardagnatt är 44 kronor/timme. Tillägget för obekväm arbetstid på helg är 50 kronor/timme.

I dag är utbildningen till kriminalvårdare 20 veckor. Under utbildningen har man en allmän visstidsanställning. 

Källa: ST inom Kriminalvården

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.