Annons:
Kriminalvården räknar med att gå back 400 miljoner kronor. En av flera orsaker är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.Bild:Casper Hedberg
Kriminalvården
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Personalomsättning kostar miljoner

Kriminalvårdens anslag för 2018 räcker inte för att täcka myndighetens kostnader. En av flera orsaker är hög personalomsättning. Myndigheten har begärt mer pengar av regeringen, men utan resultat. Nu kan det bli aktuellt att dra ned på det återfallsförebyggande arbetet. ST är kritiskt.

Kriminalvårdens prognosticerar just nu ett ackumulerat underskott på omkring 400 miljoner kronor vid utgången av 2018, varav 250 miljoner kronor är från tidigare år.

Underskottet handlar till stor del om kostnader för ökad personalomsättning - och på att myndigheten från 2017 successivt tagit över ansvaret för transporter av frihetsberövade personer från Polisen.

Personalomsättningen för kriminalvårdare har legat stabilt under perioden 2007-2015. I genomsnitt slutade 360 kriminalvårdare per år.

Men under 2016 och 2017 slutade betydligt fler, i genomsnitt 536 kriminalvårdare per år, visar statistik från Kriminalvården. I år har närmare 294 kriminalvårdare slutat under perioden januari-juli.

Grundutbildningen av en kriminalvårdare kostar omkring 250 000 kronor, enligt uppgifter som Kriminalvården tidigare uppgett till Publikt. Om 500 kriminalvårdare utbildas årligen kostar det myndigheten 125 miljoner kronor, därutöver tillkommer kostnader för vikarier, rekrytering och andra omkostnader.

Kostnaden för ökad personalomsättning beräknas enligt Kriminalvårdens budgetunderlag landa på 60 miljoner kronor om året, men myndigheten har också begärt kompensation för tidigare års underskott.

 ”Personalomsättningen i Kriminalvården innebär mycket stora kostnadsökningar”, skrev generaldirektören Nils Öberg när myndigheten i februari äskade om 400 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2018.

Men det kom inget tillskott i samband med vårpropositionen.

– Det är oklart om det kommer att komma något ytterligare i höstens budgetproposition, säger myndighetens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg till Publikt.

STs avdelningsordförande Per Sunneborn delar bilden att den höga personalomsättningen är en av flera förklaringar till de senaste årens underskott.

– Det är en ökad rörlighet i samhället överlag, men Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt. Många jobbar varannan helg och det blir inget liv, särskilt inte om ens partner också jobbar helg. Därför måste Kriminalvården vara beredd att betala för obekväm arbetstid. ST har varit med och drivit på för höjda ersättningar för obekväm arbetstid.

En annan orsak till underskottet är att Kriminalvården tagit över transportverksamheten från Polisen, ett uppdrag som inte är finansierat ännu, enligt budgetunderlaget. I februari räknade myndigheten med att det skulle kosta 130 miljoner kronor under 2018, pengar som inte förts över till Kriminalvården. 

Björn Myrberg konstaterar att läget nu är så allvarligt att myndigheten kan tvingas dra ned på exempelvis det förebyggande arbetet som syftar till att minska återfall i brott.

Det tycker Per Sunneborn är fel väg att gå.

– Kriminalvården har två tydliga mål, att sköta verkställigheter och att förhindra återfall i brott. Det förebyggande arbetet är grundbulten i en kriminalvårdares uppdrag. Om vi spar in på det innebär det på sikt att vi inte kommer att lyckas med vårt uppdrag, säger Per Sunneborn.

En åtgärd som myndigheten vidtar för att minska personalomsättningen är att ta fram en ny kriminalvårdsutbildning. Den kommer vara två år lång och utbildningsperioderna kommer att varvas med längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Målet, skriver myndigheten, är att skapa ett yrkesorienterat lärande och kompetenta medarbetare som känner sig trygga och säkra i sin yrkesroll. 

Men Per Sunneborn tror inte att det kommer att lösa problemen med hög personalomsättning.

– Utbildningen är väldigt lång och det tror vi inte är attraktivt.

Det tjänar kriminalvårdare

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är drygt 26 000 kronor i månaden.

Tillägget för obekväm arbetstid en vardagnatt är 44 kronor/timme. Tillägget för obekväm arbetstid på helg är 50 kronor/timme.

I dag är utbildningen till kriminalvårdare 20 veckor. Under utbildningen har man en allmän visstidsanställning. 

Källa: ST inom Kriminalvården

 

Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.