Annons:
Kriminalvården räknar med att gå back 400 miljoner kronor. En av flera orsaker är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.Bild:Casper Hedberg
Kriminalvården
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Personalomsättning kostar miljoner

Kriminalvårdens anslag för 2018 räcker inte för att täcka myndighetens kostnader. En av flera orsaker är hög personalomsättning. Myndigheten har begärt mer pengar av regeringen, men utan resultat. Nu kan det bli aktuellt att dra ned på det återfallsförebyggande arbetet. ST är kritiskt.

Kriminalvårdens prognosticerar just nu ett ackumulerat underskott på omkring 400 miljoner kronor vid utgången av 2018, varav 250 miljoner kronor är från tidigare år.

Underskottet handlar till stor del om kostnader för ökad personalomsättning - och på att myndigheten från 2017 successivt tagit över ansvaret för transporter av frihetsberövade personer från Polisen.

Personalomsättningen för kriminalvårdare har legat stabilt under perioden 2007-2015. I genomsnitt slutade 360 kriminalvårdare per år.

Men under 2016 och 2017 slutade betydligt fler, i genomsnitt 536 kriminalvårdare per år, visar statistik från Kriminalvården. I år har närmare 294 kriminalvårdare slutat under perioden januari-juli.

Grundutbildningen av en kriminalvårdare kostar omkring 250 000 kronor, enligt uppgifter som Kriminalvården tidigare uppgett till Publikt. Om 500 kriminalvårdare utbildas årligen kostar det myndigheten 125 miljoner kronor, därutöver tillkommer kostnader för vikarier, rekrytering och andra omkostnader.

Kostnaden för ökad personalomsättning beräknas enligt Kriminalvårdens budgetunderlag landa på 60 miljoner kronor om året, men myndigheten har också begärt kompensation för tidigare års underskott.

 ”Personalomsättningen i Kriminalvården innebär mycket stora kostnadsökningar”, skrev generaldirektören Nils Öberg när myndigheten i februari äskade om 400 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2018.

Men det kom inget tillskott i samband med vårpropositionen.

– Det är oklart om det kommer att komma något ytterligare i höstens budgetproposition, säger myndighetens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg till Publikt.

STs avdelningsordförande Per Sunneborn delar bilden att den höga personalomsättningen är en av flera förklaringar till de senaste årens underskott.

– Det är en ökad rörlighet i samhället överlag, men Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt. Många jobbar varannan helg och det blir inget liv, särskilt inte om ens partner också jobbar helg. Därför måste Kriminalvården vara beredd att betala för obekväm arbetstid. ST har varit med och drivit på för höjda ersättningar för obekväm arbetstid.

En annan orsak till underskottet är att Kriminalvården tagit över transportverksamheten från Polisen, ett uppdrag som inte är finansierat ännu, enligt budgetunderlaget. I februari räknade myndigheten med att det skulle kosta 130 miljoner kronor under 2018, pengar som inte förts över till Kriminalvården. 

Björn Myrberg konstaterar att läget nu är så allvarligt att myndigheten kan tvingas dra ned på exempelvis det förebyggande arbetet som syftar till att minska återfall i brott.

Det tycker Per Sunneborn är fel väg att gå.

– Kriminalvården har två tydliga mål, att sköta verkställigheter och att förhindra återfall i brott. Det förebyggande arbetet är grundbulten i en kriminalvårdares uppdrag. Om vi spar in på det innebär det på sikt att vi inte kommer att lyckas med vårt uppdrag, säger Per Sunneborn.

En åtgärd som myndigheten vidtar för att minska personalomsättningen är att ta fram en ny kriminalvårdsutbildning. Den kommer vara två år lång och utbildningsperioderna kommer att varvas med längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Målet, skriver myndigheten, är att skapa ett yrkesorienterat lärande och kompetenta medarbetare som känner sig trygga och säkra i sin yrkesroll. 

Men Per Sunneborn tror inte att det kommer att lösa problemen med hög personalomsättning.

– Utbildningen är väldigt lång och det tror vi inte är attraktivt.

Det tjänar kriminalvårdare

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är drygt 26 000 kronor i månaden.

Tillägget för obekväm arbetstid en vardagnatt är 44 kronor/timme. Tillägget för obekväm arbetstid på helg är 50 kronor/timme.

I dag är utbildningen till kriminalvårdare 20 veckor. Under utbildningen har man en allmän visstidsanställning. 

Källa: ST inom Kriminalvården

 

Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetÖrebro universitet satsar på omfattande digitalisering av campus, i samarbete med statliga Akademiska Hus. Örebro Campus Lab ska bli en utbildnings- och forskningsmiljö i framkant.
RättsväsendetNyhetChefsåklagaren Lise Tamm säger i en intervju med Studio Ett att det bör finnas möjlighet att häkta minderåriga som gjort sig skyldiga till grövre brott.
EUNyhetSju månader före valet till EU-parlamentet visar en stor opinionsmätning växande sympatier för EU bland medborgarna. Också i Storbritannien ökar stödet för EU och en klar majoritet är mot Brexit.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
Statens institutionsstyrelseNyhet»Högsta prioritet är att få tillräckligt med bemanning på LVM-sidan, det har vi begärt under en lång tid utan att få gehör«, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom Statens institutionsstyrelse, med anledning av Uppdrag gransknings program om drogtillgången inne på hemmen för vård av missbrukare.
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrningen av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. ”Redan när regeringen satte upp målet om att sänka sjukpenningtalet till 9,0 varnade vi för en rättsosäkerhet”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 granskade handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, visar förbundets arbetsmiljöundersökning. Två procent uppger att de själva blivit utsatta.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.