Annons:

Protester mot reformering av domstolarna

Anställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
Hervé Bonglet, generalsekreterare för UNSA Service Judiciaires.Bild:Privat

Under de senaste veckorna har protesterna mot den franska regeringens intensiva förändringsarbete blivit allt starkare. Häromdagen demonstrerade och strejkade anställda inom rättsväsendet mot en reform som berör landets domstolar.

­– Det här är ytterligare ett tydligt exempel på att regeringen är för auktoritär.

Det säger Hervé Bonglet, domstolssekreterare vid domstolen i Besancon, och generalsekreterare för det största facket inom yrket, UNSA Service Judiciaires.

Regeringens reform presenterades i början av mars och syftar till att minska domstolarnas arbetsbörda, bland annat genom specialisera sig på vissa mål. Dessutom ska betydligt fler tvister kunna avgöras på andra sätt, till exempel genom att försäkringskassorna ska kunna ta beslut i vissa frågor och att det oftare sätts in medling för att undvika tidskrävande domstolsprocesser.

Men reformen möts av protester.

Facken hävdar att den banar vägen för en ökad privatisering av rättsväsendet, och att mindre domstolar på sikt kommer att läggas ned.

– Privata företag kommer att ta över medlingstjänster. Det blir också svårare för invånare med små medel att vända sig till rättsväsendet, när avstånden till domstolarna ökar, säger Hervé Bonglet.

Han är också kritisk till regeringens arbetsmetod.

– Det heter att fackförbunden bjuds in till överläggningar, men vi har intrycket av regeringen struntar i vad vi tycker, säger han.

Domstolspersonalens protester är alltså bara en del av ett växande missnöje i landet.

Pensionärer protesterar mot höjda skatter, offentliganställda mot personalminskningar, studenter och lärare är kritiska till ett nytt intagningssystem på universiteten och järnvägsanställda skapar tumult genom en tre månaders lång strejk i protest mot en reform av det statliga järnvägsbolaget SNCF. Dessutom har Air France ställt in flyg på grund av en serie strejker när personalen kräver högre löner.

– Det är helt tydligt att stämningen i landet är på väg att bli allt mer upptrissad, säger Hervé Bonglet.

Men han säger också att det är osäkert om en större del av befolkningen kommer att sälla sig till oppositionen.

Presidenten Emmanuel Macron säger sig vara lyhörd för protesterna. Trots detta kommer regeringen att fortsätta sitt snabba reformarbete, eftersom ”världen förändras snabbt”, som han uttryckte det i en intervju för tevekanalen TF1 häromdagen.

Den franske statschefen hävdar också att reformerna inte innebär några överraskningar för invånarna, eftersom de bygger på de vallöften som fanns i hans program.

Ett fack för domstolsanställda

o UNSA är en facklig centralorganisation som består av flera självständiga fackförbund, som framförallt är starka inom delar av den offentliga sektorn, däribland domstolspersonalens UNSA Service Judiciare.

o Det finns omkring 30 000 tjänster på de franska domstolarna, varav 8 000 är domartjänster. Enligt UNSA Service Judiciaire är dock 1 500 av de sistnämnda obesatta på grund av tröga anställningsprocedurer.

Reformer som är genomförda eller på gång

Justitiereformen är bara en av många reformer som Macronregeringen har drivit igenom eller påbörjat sedan i juni 2017. Andra reformer är:

  • Omarbetning av den franska arbetslagstiftningen.
  • Nya regler mot korruption av politiker.
  • Förändring av fortbildningssystemet.
  • Reform av den offentliga sektorn, där 120 000 tjänster ska försvinna genom frivilliga avgångar.
  • Förändring av gymnasieexamen, och av intagningssystemet till universiteten.
  • En jordbruksreform.
  • Nytt system för mottagande av asylsökande.
  • Förändring av A-kassesystemet.
  • Förändring av järnvägsbolaget SNCF.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetArvodets storlek avgör hur mycket styrelsens ledamöter engagerar sig i styrelsearbetet. Det är en av slutsatserna i en analys från Statskontoret av hur ledningen fungerar i de statliga myndigheter som leds av styrelser.
ArbetsmiljöNyhetDen psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för forskares prestation, visar en studie från Karolinska Institutet, KI. Arbetsmiljön har ett tydligt samband med både framtida publiceringar och externa bidrag.
ArbetsförmedlingenNyhetPrivata bolag är inte bättre än statliga arbetsförmedlingar på att hjälpa folk till jobb. Det visas i en rapport från Arbetsmarknadsutredningen, rapporterar SVT. Redan i dag genomförs närmare 60 procent av Arbetsförmedlingens insatser för arbetslösa av andra aktörer.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Arbetsförmedlingen för att det tagit för lång tid för myndigheten att besvara en förfrågan från Försäkringskassan. JO kritiserar också bristen på dokumentation.
SpårtrafikenNyhetFör att möta bristen på lokförare satsar SJ Götalandståg på lokförarelever med utländsk bakgrund i höst. De får under sin utbildning också möjlighet att plugga extra mycket svenska.
RegeringskanslietNyhetBidragsfusk, övergödning och återfall i brott. Det är ämnen för utredningar som avpolletterade myndig­hets­chefer jobbar med på Regeringskansliet i väntan på att deras förord­nanden ska löpa ut. Men en tidigare myndighets­chef har inga arbetsuppgifter alls, visar Publikts genomgång.
RättsväsendetNyhetFlera tunga remissinstanser är positiva till det förslag på åtgärder för att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta, som regeringens utredare presenterade i våras. De håller också med om att jourdomstolar inte är rätt väg att gå för snabbare lagföring av brott.
TrafikverketNyhetUnder tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.
DomstolarnaNyhetDomstolsverket ställer sig bakom beslutet att stänga av det polska rådet för domstolsväsendet från det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagarna efter valet.
DomstolarnaNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Det föreslog den rödgröna regeringen före valet – ett förslag som nu får grönt ljus från lagrådet.
BolagNyhetOmsättningen för statens bolag ökade under första halvåret 2018 med 6,4 procent jämfört med förra året. Postnord fortsätter att förlora pengar.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avstyrker förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga remissinstanser ifrågasätter också förslaget.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.