Annons:

Protester mot reformering av domstolarna

Anställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
Hervé Bonglet, generalsekreterare för UNSA Service Judiciaires.Bild:Privat

Under de senaste veckorna har protesterna mot den franska regeringens intensiva förändringsarbete blivit allt starkare. Häromdagen demonstrerade och strejkade anställda inom rättsväsendet mot en reform som berör landets domstolar.

­– Det här är ytterligare ett tydligt exempel på att regeringen är för auktoritär.

Det säger Hervé Bonglet, domstolssekreterare vid domstolen i Besancon, och generalsekreterare för det största facket inom yrket, UNSA Service Judiciaires.

Regeringens reform presenterades i början av mars och syftar till att minska domstolarnas arbetsbörda, bland annat genom specialisera sig på vissa mål. Dessutom ska betydligt fler tvister kunna avgöras på andra sätt, till exempel genom att försäkringskassorna ska kunna ta beslut i vissa frågor och att det oftare sätts in medling för att undvika tidskrävande domstolsprocesser.

Men reformen möts av protester.

Facken hävdar att den banar vägen för en ökad privatisering av rättsväsendet, och att mindre domstolar på sikt kommer att läggas ned.

– Privata företag kommer att ta över medlingstjänster. Det blir också svårare för invånare med små medel att vända sig till rättsväsendet, när avstånden till domstolarna ökar, säger Hervé Bonglet.

Han är också kritisk till regeringens arbetsmetod.

– Det heter att fackförbunden bjuds in till överläggningar, men vi har intrycket av regeringen struntar i vad vi tycker, säger han.

Domstolspersonalens protester är alltså bara en del av ett växande missnöje i landet.

Pensionärer protesterar mot höjda skatter, offentliganställda mot personalminskningar, studenter och lärare är kritiska till ett nytt intagningssystem på universiteten och järnvägsanställda skapar tumult genom en tre månaders lång strejk i protest mot en reform av det statliga järnvägsbolaget SNCF. Dessutom har Air France ställt in flyg på grund av en serie strejker när personalen kräver högre löner.

– Det är helt tydligt att stämningen i landet är på väg att bli allt mer upptrissad, säger Hervé Bonglet.

Men han säger också att det är osäkert om en större del av befolkningen kommer att sälla sig till oppositionen.

Presidenten Emmanuel Macron säger sig vara lyhörd för protesterna. Trots detta kommer regeringen att fortsätta sitt snabba reformarbete, eftersom ”världen förändras snabbt”, som han uttryckte det i en intervju för tevekanalen TF1 häromdagen.

Den franske statschefen hävdar också att reformerna inte innebär några överraskningar för invånarna, eftersom de bygger på de vallöften som fanns i hans program.

Ett fack för domstolsanställda

o UNSA är en facklig centralorganisation som består av flera självständiga fackförbund, som framförallt är starka inom delar av den offentliga sektorn, däribland domstolspersonalens UNSA Service Judiciare.

o Det finns omkring 30 000 tjänster på de franska domstolarna, varav 8 000 är domartjänster. Enligt UNSA Service Judiciaire är dock 1 500 av de sistnämnda obesatta på grund av tröga anställningsprocedurer.

Reformer som är genomförda eller på gång

Justitiereformen är bara en av många reformer som Macronregeringen har drivit igenom eller påbörjat sedan i juni 2017. Andra reformer är:

  • Omarbetning av den franska arbetslagstiftningen.
  • Nya regler mot korruption av politiker.
  • Förändring av fortbildningssystemet.
  • Reform av den offentliga sektorn, där 120 000 tjänster ska försvinna genom frivilliga avgångar.
  • Förändring av gymnasieexamen, och av intagningssystemet till universiteten.
  • En jordbruksreform.
  • Nytt system för mottagande av asylsökande.
  • Förändring av A-kassesystemet.
  • Förändring av järnvägsbolaget SNCF.
Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.