Annons:

Protester mot reformering av domstolarna

Anställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
Hervé Bonglet, generalsekreterare för UNSA Service Judiciaires.Bild:Privat

Under de senaste veckorna har protesterna mot den franska regeringens intensiva förändringsarbete blivit allt starkare. Häromdagen demonstrerade och strejkade anställda inom rättsväsendet mot en reform som berör landets domstolar.

­– Det här är ytterligare ett tydligt exempel på att regeringen är för auktoritär.

Det säger Hervé Bonglet, domstolssekreterare vid domstolen i Besancon, och generalsekreterare för det största facket inom yrket, UNSA Service Judiciaires.

Regeringens reform presenterades i början av mars och syftar till att minska domstolarnas arbetsbörda, bland annat genom specialisera sig på vissa mål. Dessutom ska betydligt fler tvister kunna avgöras på andra sätt, till exempel genom att försäkringskassorna ska kunna ta beslut i vissa frågor och att det oftare sätts in medling för att undvika tidskrävande domstolsprocesser.

Men reformen möts av protester.

Facken hävdar att den banar vägen för en ökad privatisering av rättsväsendet, och att mindre domstolar på sikt kommer att läggas ned.

– Privata företag kommer att ta över medlingstjänster. Det blir också svårare för invånare med små medel att vända sig till rättsväsendet, när avstånden till domstolarna ökar, säger Hervé Bonglet.

Han är också kritisk till regeringens arbetsmetod.

– Det heter att fackförbunden bjuds in till överläggningar, men vi har intrycket av regeringen struntar i vad vi tycker, säger han.

Domstolspersonalens protester är alltså bara en del av ett växande missnöje i landet.

Pensionärer protesterar mot höjda skatter, offentliganställda mot personalminskningar, studenter och lärare är kritiska till ett nytt intagningssystem på universiteten och järnvägsanställda skapar tumult genom en tre månaders lång strejk i protest mot en reform av det statliga järnvägsbolaget SNCF. Dessutom har Air France ställt in flyg på grund av en serie strejker när personalen kräver högre löner.

– Det är helt tydligt att stämningen i landet är på väg att bli allt mer upptrissad, säger Hervé Bonglet.

Men han säger också att det är osäkert om en större del av befolkningen kommer att sälla sig till oppositionen.

Presidenten Emmanuel Macron säger sig vara lyhörd för protesterna. Trots detta kommer regeringen att fortsätta sitt snabba reformarbete, eftersom ”världen förändras snabbt”, som han uttryckte det i en intervju för tevekanalen TF1 häromdagen.

Den franske statschefen hävdar också att reformerna inte innebär några överraskningar för invånarna, eftersom de bygger på de vallöften som fanns i hans program.

Ett fack för domstolsanställda

o UNSA är en facklig centralorganisation som består av flera självständiga fackförbund, som framförallt är starka inom delar av den offentliga sektorn, däribland domstolspersonalens UNSA Service Judiciare.

o Det finns omkring 30 000 tjänster på de franska domstolarna, varav 8 000 är domartjänster. Enligt UNSA Service Judiciaire är dock 1 500 av de sistnämnda obesatta på grund av tröga anställningsprocedurer.

Reformer som är genomförda eller på gång

Justitiereformen är bara en av många reformer som Macronregeringen har drivit igenom eller påbörjat sedan i juni 2017. Andra reformer är:

  • Omarbetning av den franska arbetslagstiftningen.
  • Nya regler mot korruption av politiker.
  • Förändring av fortbildningssystemet.
  • Reform av den offentliga sektorn, där 120 000 tjänster ska försvinna genom frivilliga avgångar.
  • Förändring av gymnasieexamen, och av intagningssystemet till universiteten.
  • En jordbruksreform.
  • Nytt system för mottagande av asylsökande.
  • Förändring av A-kassesystemet.
  • Förändring av järnvägsbolaget SNCF.
Bli den första att tycka till!
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
UtvecklingssamarbeteFördjupningFackförbunden för offentliganställda i Nordafrika och Mellanöstern har en tuff situation. Kvinnor som är aktiva i fackföreningsrörelsen måste dessutom ofta kämpa mot sina egna förbund. I ett projekt som ST är en del av får kvinnor i regionen lära sig hur de kan arbeta för att stärka sin egen och andra kvinnors position, både i facket och i samhället.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetNär Linda Håkansson, som är civilanställd inom Polisen, anmälde att hon ville arbeta som volontär på en brotts­offerjour fick hon nej av arbetsgivaren. Nu har ST förhandlat och arbets­givaren har tagit tillbaka sitt beslut. »Jag blev jätteglad när jag fick rätt«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i Jean-Claude Arnaults kulturförening Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla. Det framkommer i en granskning av en extern utredare. Lärosätet kritiseras också för sitt agerande i samband med att en doktorand berättade att hon utsatts för övergrepp.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Arbetsmiljöverket för en annonskampanj myndigheten genomförde under hösten och vintern 2017. Enligt JO stred kampanjen mot kraven på saklighet och opartiskhet.
OhälsaNyhetDen samhällsekonomiska kostnaden för sjukskrivningar blev 62 miljarder kronor för 2017 – enbart sett till det arbete som inte utförs. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia.
EUNyhetTrots att hon ville säga ja lydde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson riksdagens order och röstade nej när EU-länderna beslutade att bilda en gemensam arbetsmarknadsbyrå. Nu oroas hon över att Sverige inte ska få något inflytande när frågan går vidare, skriver SvD.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en handläggare vid Försäkringskassan för att hon fällt olämpliga kommentarer om en försäkrad. Kommentarerna spelades in på den försäkrades telefonsvarare.
KonkurrensverketNyhetDet är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med sin tillsyn. Det framgår av en ny rapport från myndigheten.
TransportstyrelsenNyhetStatssekreteraren och expeditionschefen vid näringsdepartementet föreslog att Maria Ågren skulle skriva under ett strafföreläggande för att regeringen skulle slippa en offentlig rättegång om it-skandalen. Det uppgav hon själv under den rättegång i Arbetsdomstolen där hennes avsked prövas.
RegeringenNyhetFörre justitieministern Thomas Bodström erbjöds en halv miljon kronor för att hoppa av som landshövding i samband med Allra-skandalen. Det uppger han själv i SVTs ”Min sanning”.
RIKSDAGENNyhetNästan 40 anställda på riksdagen uppger att de har drabbats av hälsoproblem de senaste åren. Arbetsgivaren undersöker om det beror på mögelskador.