Annons:

Protester mot reformering av domstolarna

Anställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
Hervé Bonglet, generalsekreterare för UNSA Service Judiciaires.Bild:Privat

Under de senaste veckorna har protesterna mot den franska regeringens intensiva förändringsarbete blivit allt starkare. Häromdagen demonstrerade och strejkade anställda inom rättsväsendet mot en reform som berör landets domstolar.

­– Det här är ytterligare ett tydligt exempel på att regeringen är för auktoritär.

Det säger Hervé Bonglet, domstolssekreterare vid domstolen i Besancon, och generalsekreterare för det största facket inom yrket, UNSA Service Judiciaires.

Regeringens reform presenterades i början av mars och syftar till att minska domstolarnas arbetsbörda, bland annat genom specialisera sig på vissa mål. Dessutom ska betydligt fler tvister kunna avgöras på andra sätt, till exempel genom att försäkringskassorna ska kunna ta beslut i vissa frågor och att det oftare sätts in medling för att undvika tidskrävande domstolsprocesser.

Men reformen möts av protester.

Facken hävdar att den banar vägen för en ökad privatisering av rättsväsendet, och att mindre domstolar på sikt kommer att läggas ned.

– Privata företag kommer att ta över medlingstjänster. Det blir också svårare för invånare med små medel att vända sig till rättsväsendet, när avstånden till domstolarna ökar, säger Hervé Bonglet.

Han är också kritisk till regeringens arbetsmetod.

– Det heter att fackförbunden bjuds in till överläggningar, men vi har intrycket av regeringen struntar i vad vi tycker, säger han.

Domstolspersonalens protester är alltså bara en del av ett växande missnöje i landet.

Pensionärer protesterar mot höjda skatter, offentliganställda mot personalminskningar, studenter och lärare är kritiska till ett nytt intagningssystem på universiteten och järnvägsanställda skapar tumult genom en tre månaders lång strejk i protest mot en reform av det statliga järnvägsbolaget SNCF. Dessutom har Air France ställt in flyg på grund av en serie strejker när personalen kräver högre löner.

– Det är helt tydligt att stämningen i landet är på väg att bli allt mer upptrissad, säger Hervé Bonglet.

Men han säger också att det är osäkert om en större del av befolkningen kommer att sälla sig till oppositionen.

Presidenten Emmanuel Macron säger sig vara lyhörd för protesterna. Trots detta kommer regeringen att fortsätta sitt snabba reformarbete, eftersom ”världen förändras snabbt”, som han uttryckte det i en intervju för tevekanalen TF1 häromdagen.

Den franske statschefen hävdar också att reformerna inte innebär några överraskningar för invånarna, eftersom de bygger på de vallöften som fanns i hans program.

Ett fack för domstolsanställda

o UNSA är en facklig centralorganisation som består av flera självständiga fackförbund, som framförallt är starka inom delar av den offentliga sektorn, däribland domstolspersonalens UNSA Service Judiciare.

o Det finns omkring 30 000 tjänster på de franska domstolarna, varav 8 000 är domartjänster. Enligt UNSA Service Judiciaire är dock 1 500 av de sistnämnda obesatta på grund av tröga anställningsprocedurer.

Reformer som är genomförda eller på gång

Justitiereformen är bara en av många reformer som Macronregeringen har drivit igenom eller påbörjat sedan i juni 2017. Andra reformer är:

  • Omarbetning av den franska arbetslagstiftningen.
  • Nya regler mot korruption av politiker.
  • Förändring av fortbildningssystemet.
  • Reform av den offentliga sektorn, där 120 000 tjänster ska försvinna genom frivilliga avgångar.
  • Förändring av gymnasieexamen, och av intagningssystemet till universiteten.
  • En jordbruksreform.
  • Nytt system för mottagande av asylsökande.
  • Förändring av A-kassesystemet.
  • Förändring av järnvägsbolaget SNCF.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.