Annons:
Frankrike
Nyhet
AVAnna Trenning-HimmelsbachTyck till!

Protester mot reformering av domstolarna

Anställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
Hervé Bonglet, generalsekreterare för UNSA Service Judiciaires.Bild:Privat

Under de senaste veckorna har protesterna mot den franska regeringens intensiva förändringsarbete blivit allt starkare. Häromdagen demonstrerade och strejkade anställda inom rättsväsendet mot en reform som berör landets domstolar.

­– Det här är ytterligare ett tydligt exempel på att regeringen är för auktoritär.

Det säger Hervé Bonglet, domstolssekreterare vid domstolen i Besancon, och generalsekreterare för det största facket inom yrket, UNSA Service Judiciaires.

Regeringens reform presenterades i början av mars och syftar till att minska domstolarnas arbetsbörda, bland annat genom specialisera sig på vissa mål. Dessutom ska betydligt fler tvister kunna avgöras på andra sätt, till exempel genom att försäkringskassorna ska kunna ta beslut i vissa frågor och att det oftare sätts in medling för att undvika tidskrävande domstolsprocesser.

Men reformen möts av protester.

Facken hävdar att den banar vägen för en ökad privatisering av rättsväsendet, och att mindre domstolar på sikt kommer att läggas ned.

– Privata företag kommer att ta över medlingstjänster. Det blir också svårare för invånare med små medel att vända sig till rättsväsendet, när avstånden till domstolarna ökar, säger Hervé Bonglet.

Han är också kritisk till regeringens arbetsmetod.

– Det heter att fackförbunden bjuds in till överläggningar, men vi har intrycket av regeringen struntar i vad vi tycker, säger han.

Domstolspersonalens protester är alltså bara en del av ett växande missnöje i landet.

Pensionärer protesterar mot höjda skatter, offentliganställda mot personalminskningar, studenter och lärare är kritiska till ett nytt intagningssystem på universiteten och järnvägsanställda skapar tumult genom en tre månaders lång strejk i protest mot en reform av det statliga järnvägsbolaget SNCF. Dessutom har Air France ställt in flyg på grund av en serie strejker när personalen kräver högre löner.

– Det är helt tydligt att stämningen i landet är på väg att bli allt mer upptrissad, säger Hervé Bonglet.

Men han säger också att det är osäkert om en större del av befolkningen kommer att sälla sig till oppositionen.

Presidenten Emmanuel Macron säger sig vara lyhörd för protesterna. Trots detta kommer regeringen att fortsätta sitt snabba reformarbete, eftersom ”världen förändras snabbt”, som han uttryckte det i en intervju för tevekanalen TF1 häromdagen.

Den franske statschefen hävdar också att reformerna inte innebär några överraskningar för invånarna, eftersom de bygger på de vallöften som fanns i hans program.

Ett fack för domstolsanställda

o UNSA är en facklig centralorganisation som består av flera självständiga fackförbund, som framförallt är starka inom delar av den offentliga sektorn, däribland domstolspersonalens UNSA Service Judiciare.

o Det finns omkring 30 000 tjänster på de franska domstolarna, varav 8 000 är domartjänster. Enligt UNSA Service Judiciaire är dock 1 500 av de sistnämnda obesatta på grund av tröga anställningsprocedurer.

Reformer som är genomförda eller på gång

Justitiereformen är bara en av många reformer som Macronregeringen har drivit igenom eller påbörjat sedan i juni 2017. Andra reformer är:

  • Omarbetning av den franska arbetslagstiftningen.
  • Nya regler mot korruption av politiker.
  • Förändring av fortbildningssystemet.
  • Reform av den offentliga sektorn, där 120 000 tjänster ska försvinna genom frivilliga avgångar.
  • Förändring av gymnasieexamen, och av intagningssystemet till universiteten.
  • En jordbruksreform.
  • Nytt system för mottagande av asylsökande.
  • Förändring av A-kassesystemet.
  • Förändring av järnvägsbolaget SNCF.
Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.