Annons:
Ted Nilsson har två gånger fått en provanställning vid Polisen avbruten. Han har förståelse för att provanställningar används, men är kritisk till att han inte fick veta varför han inte fick stanna kvar. »Det är respektlöst mot den som får gå«, anser han.Bild:Elis Hoffman
Arbetsrätt
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Provanställning allt vanligare när myndigheter rekryterar

Arbetsgivaren avslutade Ted Nilssons provanställning utan att han fick veta orsaken. Inom Polisen fördubblades andelen civilanställda som rekryterades med provanställning förra året. Även på andra myndigheter blir det vanligare att nya medarbetare provanställs, visar Publikts granskning.

Strax innan årsskiftet lämnade ST-medlemmen Ted Nilsson förvånad och besviken ett möte med chefen. Han hade jobbat som civil­anställd beslagshanterare på Polisen i Stockholm i två och en halv månad. Nu var provanställningen avbruten.

– Chefen ville inte gå in på varför. Det var kalla handen och inte en chans att jag ens fick ett hum om orsaken, säger han.

Det går inte att säga hur vanligt det är att arbetsgivare agerar som i Ted Nilssons fall. Publikt har begärt ut uppgifter från 22 myndig­heter om de rekryteringar som gjorts de senaste fyra åren i form av provanställningar samt tillsvidareanställningar som inte föregåtts av provanställning. Granskningen visar att knappt var tionde provanställning har avbrutits innan den blev en tillsvidare­anställning, men det framgår inte av uppgifterna i vilken utsträckning det är arbetsgivarna som avbrutit provanställningarna.

Det anmärkningsvärda med Ted Nilssons fall är att han har fått ett provanställningskontrakt två gånger och fått det upphävt lika många gånger – av samma myndighet.

För fyra år sedan hade han jobbat i tre veckor på en liknande tjänst inom Polisen när han blev inkallad på ett möte och strax därefter arbetsbefriad. Inte heller den gången fick han reda på varför, trots att han frågade flera gånger.

– De sade bara att de enligt lag inte har någon skyldighet att svara på det, säger Ted Nilsson.

Publikts granskning visar också att provanställning tillämpas allt oftare. I fjol användes anställningsformen vid fler än hälften av myndigheternas rekryteringar till fasta tjänster, jämfört med vid knappt var tredje 2013.

Inom Polisen fördubblades andelen civilanställda som rekryterades med provanställning mellan 2015 och 2016. Sannolikt beror det på att myndigheten anställde fler personer än tidigare år, enligt Karin Svenning, avdelningsordförande för ST inom Polisen.

– Det kan också betyda att man chansade lite mer i rekryteringen, hade bråttom och tog dem man fick tag i.

En annan orsak kan vara att de fackliga organisationerna inte har fått samma möjlighet att vara med i rekryteringsprocessen sedan omorganisationen, menar Karin Svenning.

– Vi blir mest informerade om att arbets­givaren har för avsikt att anställa Kalle, Pelle och Stina och tillfrågade om vilka eventuella åsikter vi har om det, säger Karin Svenning.

Daniela Eriksson är biträdande HR-chef på Polisen. Hon känns inte vid den beskrivningen.

– Vi har framtagna bemanningsriktlinjer som vi har haft mbl-förhandlingar kring, så per definition är vi överens med parterna om att det är det sättet vi jobbar på, säger hon.

Att provanställningarna ökar inom Polisen finns det enligt Daniela Eriks­son inte någon »drama­tik« kring. Grundinställningen är, säger hon, att provanställning gäller om det anses nödvändigt.

Men STs Karin Svenning är kritisk mot hur provanställningarna används:

– Arbetsgivaren måste se över sina rekryteringsprocesser så att man anställer rätt person från början, säger hon.

Daniela Eriksson vill inte kommentera Ted Nilssons fall, men påpekar att den som har fått en provanställning avbruten för att hen inte är rätt för tjänsten »i teorin« kan bli provanställd på en annan typ av tjänst så länge personen inte har misskött sig.

– Om det är av sådana mer personliga skäl skulle jag avråda den som rekryterar från att rekrytera samma person igen, säger Daniela Eriksson.

Polisens användning av provanställ­ningar ligger ungefär i nivå med genom­­snittet på de granskade myndig­heterna.

Bland dem som sticker ut finns Försäkringskassan, där nästan åtta av tio rekryteringar till fasta tjänster 2016 var provanställningar, jämfört med knappt fyra av tio under 2013. STs vice avdelningsordförande, Thomas Åding, är missnöjd.

– Sanslöst uruselt! Vi uppfattar att vi har haft samsyn med HR om att provanställningar endast ska användas när det verkligen finns något att pröva, och att det ska göras en individuell prövning i varje enskilt fall. Normen ska vara en tillsvidareanställning utan provanställning, säger han.

På Försäkringskassan avbröts också 2016 en något större andel av prov­anställningarna innan de övergick i tills­vidare­anställningar, jämfört med tidi­gare år. En logisk konsekvens, menar Thomas Åding.

– Ju fler provanställningar som tillämpas desto lättare blir det för arbetsgivaren att ge upp i stället för att ge stöd och fortbildning, säger han.

Carl-Johan Schnell, chef för HR-stöd på Försäkringskassan, betonar att provanställning inte är ett »generellt verktyg« på myndigheten. Enligt honom ligger ökad personalomsättning och ett växande rekryterings­behov bakom ökningen.

– Vi har svårare att hitta tillräckligt många kvalificerade sökande i förhållande till vad vi behöver, säger han.

Provanställning tillämpades vid åtta av tio rekryteringar förra året. Betyder inte det att provanställning är norm?

– Jag måste erkänna att jag inte var medveten om att den siffran var så hög, men jag vill inte sträcka mig så långt som till att det skulle vara en norm. Men vi har en utmaning i att få chefer att följa Försäkringskassans linje.

Vad gör ni för att minska andelen provanställningar?

– För ut budskapet kring vad som är Försäkringskassans linje. Vi kommer också att ha en diskussion med ST, efter­som de har väckt frågan internt. Vi har också fått ett uppdrag från rege­ringen om att sänka vår personalomsättning. Resultatet av det arbetet kommer att göra det enklare för oss, säger Carl-Johan Schnell.

Att provanställningarna ökar inom staten är inget som har uppmärksammats på central nivå inom ST, enligt förbundets ordförande Britta Lejon.

– Men det är klart att det är en otryggare tillvaro för den som anställs och inte riktigt kan landa på jobbet och känna att den hör dit de första sex månaderna. Arbetsgivarna måste vara medvetna om att det här betyder att allt fler sådana situationer skapas, säger Britta Lejon.

Ted Nilsson jobbar numera som väktare. Det enda han vill är att få reda på varför han inte fick ha jobbet kvar. Provanställning ser han i och för sig som en rimlig lösning på arbetsmarknaden.

– Att göra en bedömning initialt är en sak. Sedan kanske det framkommer andra saker efter anställnings­intervjun. Den som anställer har ju ett ansvar gentemot sina chefer. Men lagen borde ändras så att man måste ange varför man avbryter. Det är respektlöst mot den som får gå annars, säger Ted Nilsson.

Uppgiften om antalet rekryteringar i tabellen avser enbart sådana tjänster som kan föregås av provanställning. Andelen provanställningar är den andel av dessa rekryteringar som föregåtts av provanställning.

Arbetsgivaren måste inte ange orsak
  • Enligt lagen om anställningsskydd får arbetsgivaren inleda en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader.
  • Arbetsgivaren får avbryta en provanställning utan att ange orsak. Facket och den anställde ska meddelas med två veckors varsel.
  • Den anställde kan avsluta provanställningen när som helst, om det inte finns någon avtalad ömsesidig uppsägningstid.
Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.