Annons:
Ted Nilsson har två gånger fått en provanställning vid Polisen avbruten. Han har förståelse för att provanställningar används, men är kritisk till att han inte fick veta varför han inte fick stanna kvar. »Det är respektlöst mot den som får gå«, anser han.Bild:Elis Hoffman
Arbetsrätt
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Provanställning allt vanligare när myndigheter rekryterar

Arbetsgivaren avslutade Ted Nilssons provanställning utan att han fick veta orsaken. Inom Polisen fördubblades andelen civilanställda som rekryterades med provanställning förra året. Även på andra myndigheter blir det vanligare att nya medarbetare provanställs, visar Publikts granskning.

Strax innan årsskiftet lämnade ST-medlemmen Ted Nilsson förvånad och besviken ett möte med chefen. Han hade jobbat som civil­anställd beslagshanterare på Polisen i Stockholm i två och en halv månad. Nu var provanställningen avbruten.

– Chefen ville inte gå in på varför. Det var kalla handen och inte en chans att jag ens fick ett hum om orsaken, säger han.

Det går inte att säga hur vanligt det är att arbetsgivare agerar som i Ted Nilssons fall. Publikt har begärt ut uppgifter från 22 myndig­heter om de rekryteringar som gjorts de senaste fyra åren i form av provanställningar samt tillsvidareanställningar som inte föregåtts av provanställning. Granskningen visar att knappt var tionde provanställning har avbrutits innan den blev en tillsvidare­anställning, men det framgår inte av uppgifterna i vilken utsträckning det är arbetsgivarna som avbrutit provanställningarna.

Det anmärkningsvärda med Ted Nilssons fall är att han har fått ett provanställningskontrakt två gånger och fått det upphävt lika många gånger – av samma myndighet.

För fyra år sedan hade han jobbat i tre veckor på en liknande tjänst inom Polisen när han blev inkallad på ett möte och strax därefter arbetsbefriad. Inte heller den gången fick han reda på varför, trots att han frågade flera gånger.

– De sade bara att de enligt lag inte har någon skyldighet att svara på det, säger Ted Nilsson.

Publikts granskning visar också att provanställning tillämpas allt oftare. I fjol användes anställningsformen vid fler än hälften av myndigheternas rekryteringar till fasta tjänster, jämfört med vid knappt var tredje 2013.

Inom Polisen fördubblades andelen civilanställda som rekryterades med provanställning mellan 2015 och 2016. Sannolikt beror det på att myndigheten anställde fler personer än tidigare år, enligt Karin Svenning, avdelningsordförande för ST inom Polisen.

– Det kan också betyda att man chansade lite mer i rekryteringen, hade bråttom och tog dem man fick tag i.

En annan orsak kan vara att de fackliga organisationerna inte har fått samma möjlighet att vara med i rekryteringsprocessen sedan omorganisationen, menar Karin Svenning.

– Vi blir mest informerade om att arbets­givaren har för avsikt att anställa Kalle, Pelle och Stina och tillfrågade om vilka eventuella åsikter vi har om det, säger Karin Svenning.

Daniela Eriksson är biträdande HR-chef på Polisen. Hon känns inte vid den beskrivningen.

– Vi har framtagna bemanningsriktlinjer som vi har haft mbl-förhandlingar kring, så per definition är vi överens med parterna om att det är det sättet vi jobbar på, säger hon.

Att provanställningarna ökar inom Polisen finns det enligt Daniela Eriks­son inte någon »drama­tik« kring. Grundinställningen är, säger hon, att provanställning gäller om det anses nödvändigt.

Men STs Karin Svenning är kritisk mot hur provanställningarna används:

– Arbetsgivaren måste se över sina rekryteringsprocesser så att man anställer rätt person från början, säger hon.

Daniela Eriksson vill inte kommentera Ted Nilssons fall, men påpekar att den som har fått en provanställning avbruten för att hen inte är rätt för tjänsten »i teorin« kan bli provanställd på en annan typ av tjänst så länge personen inte har misskött sig.

– Om det är av sådana mer personliga skäl skulle jag avråda den som rekryterar från att rekrytera samma person igen, säger Daniela Eriksson.

Polisens användning av provanställ­ningar ligger ungefär i nivå med genom­­snittet på de granskade myndig­heterna.

Bland dem som sticker ut finns Försäkringskassan, där nästan åtta av tio rekryteringar till fasta tjänster 2016 var provanställningar, jämfört med knappt fyra av tio under 2013. STs vice avdelningsordförande, Thomas Åding, är missnöjd.

– Sanslöst uruselt! Vi uppfattar att vi har haft samsyn med HR om att provanställningar endast ska användas när det verkligen finns något att pröva, och att det ska göras en individuell prövning i varje enskilt fall. Normen ska vara en tillsvidareanställning utan provanställning, säger han.

På Försäkringskassan avbröts också 2016 en något större andel av prov­anställningarna innan de övergick i tills­vidare­anställningar, jämfört med tidi­gare år. En logisk konsekvens, menar Thomas Åding.

– Ju fler provanställningar som tillämpas desto lättare blir det för arbetsgivaren att ge upp i stället för att ge stöd och fortbildning, säger han.

Carl-Johan Schnell, chef för HR-stöd på Försäkringskassan, betonar att provanställning inte är ett »generellt verktyg« på myndigheten. Enligt honom ligger ökad personalomsättning och ett växande rekryterings­behov bakom ökningen.

– Vi har svårare att hitta tillräckligt många kvalificerade sökande i förhållande till vad vi behöver, säger han.

Provanställning tillämpades vid åtta av tio rekryteringar förra året. Betyder inte det att provanställning är norm?

– Jag måste erkänna att jag inte var medveten om att den siffran var så hög, men jag vill inte sträcka mig så långt som till att det skulle vara en norm. Men vi har en utmaning i att få chefer att följa Försäkringskassans linje.

Vad gör ni för att minska andelen provanställningar?

– För ut budskapet kring vad som är Försäkringskassans linje. Vi kommer också att ha en diskussion med ST, efter­som de har väckt frågan internt. Vi har också fått ett uppdrag från rege­ringen om att sänka vår personalomsättning. Resultatet av det arbetet kommer att göra det enklare för oss, säger Carl-Johan Schnell.

Att provanställningarna ökar inom staten är inget som har uppmärksammats på central nivå inom ST, enligt förbundets ordförande Britta Lejon.

– Men det är klart att det är en otryggare tillvaro för den som anställs och inte riktigt kan landa på jobbet och känna att den hör dit de första sex månaderna. Arbetsgivarna måste vara medvetna om att det här betyder att allt fler sådana situationer skapas, säger Britta Lejon.

Ted Nilsson jobbar numera som väktare. Det enda han vill är att få reda på varför han inte fick ha jobbet kvar. Provanställning ser han i och för sig som en rimlig lösning på arbetsmarknaden.

– Att göra en bedömning initialt är en sak. Sedan kanske det framkommer andra saker efter anställnings­intervjun. Den som anställer har ju ett ansvar gentemot sina chefer. Men lagen borde ändras så att man måste ange varför man avbryter. Det är respektlöst mot den som får gå annars, säger Ted Nilsson.

Uppgiften om antalet rekryteringar i tabellen avser enbart sådana tjänster som kan föregås av provanställning. Andelen provanställningar är den andel av dessa rekryteringar som föregåtts av provanställning.

Arbetsgivaren måste inte ange orsak
  • Enligt lagen om anställningsskydd får arbetsgivaren inleda en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader.
  • Arbetsgivaren får avbryta en provanställning utan att ange orsak. Facket och den anställde ska meddelas med två veckors varsel.
  • Den anställde kan avsluta provanställningen när som helst, om det inte finns någon avtalad ömsesidig uppsägningstid.
Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.