Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Puckad panik

När regeringen hastigt hugger bort statlig verksamhet träffar man snett. De snabba besluten innebär ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.
På a-kassorna är det kris. Det finns inte tid att anpassa systemen till de nya reglerna. Och när vissa kassor dessutom snabbt måste fylla på sina kassakistor kan deras medlemmar se fram emot en saftig extra inbetalning – kanske runt tusenlappen. Tajmingen är perfekt: strax efter julhelgen.

Arbetslivsinstitutet, Integrationsverket och Djurskyddsmyndigheten ska läggas ned. Det kunde regeringen meddela i budgetpropositionen. Tyvärr kunde man inget säga om hur den verksamhet som ska bli kvar ska organiseras. Det kan man fortfarande inte. Nu riskerar forskningsprojekt vid Arbetslivsinstitutet att läggas ned i förtid, och doktorander kan tvingas avbryta sin utbildning.

Hos Försäkringskassan, som ska skära ned med över en kvarts miljard kronor, undrar generaldirektören fortfarande vilken verksamhet som ska bort redan nästa år. Ingen på Regeringskansliet har gett honom några svar.

På arbetsmarknadspolitikens område betyder panikbromsningen att många utbildningar avbryts eller ställs in med kort varsel. Det drabbar människor som efter lång tid utanför arbetsmarknaden kunde fått möjlighet att skaffa sig nya kunskaper. Knappast den klokaste av besparingar. Eller som Roger Nyström, projektledare för ett stoppat arbetsmarknadsprogram i Skogsstyrelsens regi, uttrycker saken i detta nummer av ST Press: »Nu får de sitta hemma och stirra på väggarna i stället för att göra nytta«.

Hos Lernia, ett statligt bolag som bland annat ordnar arbetsmarknadsutbildningar, blir följden av besparingarna att människor som gått halva kurser inte kan fortsätta. »Det här drabbar dem som var på väg att få kompetensutveckling och en chans till jobb«, konstaterar STs företrädare, och ställer frågan om regeringen alls tänkt över sitt beslut i förväg.

Det är svårt att veta hur mycket tankemöda som föregått de stora yxhuggen i den borgerliga alliansens valmanifest. Men en sak är klar: när valet nu är vunnet ska det som står i dokumentet genomföras. Och det pronto. Konsekvensutredningar, remisser och justeringar finns det knappast tid till. Futtigheter som praktiska hinder och mänskliga hänsyn får inte stå i vägen.

»Jag tror inte att beslutet hade blivit mindre jobbigt för de inblandade om man hade kuperat svansen i bitar«, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om Arbetslivsinstitutets nedläggning i ST Press intervju. Ett uttalande som inte direkt andas omsorg om vare sig de anställda eller den forskning de arbetar med.

Ibland har regeringen till och med råkat kupera bort sina egna hjärtefrågor av bara farten. Ett anslag på 100 miljoner kronor till ett program för småföretagens forskning och utveckling försvann ur statsbudgeten. »Det är olyckligt, nu är det här inget som det går att göra något åt«, kommenterade Jöran Hägglund, statssekrerare i näringsdepartementet, den lilla missen.

När tillträdande ministrar ska visa
politisk handlingskraft och finansiera skattesänkningar går ingen säker. Att nedskärningspaniken leder till ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser tycks inte bekymra regeringen.

Alexander Armiento

chefredaktör
Ör>

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.