Annons:
POLISEN
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

Rapport dömer ut Polisens strategiska planering

Den svenska polisen har ingen fungerande omvärldsbevakning och strategisk planering. Det skriver en projektgrupp i ett internt dokument som Publikt tagit del av. Redan under hösten ska en särskild enhet för strategifrågor inrättas.

Projektgruppen, som tillsatts av rikspolischefen Dan Eliasson, har haft i uppdrag att ta fram ramarna för Polisens omvärldsbevakning och strategiska planering. Målet är att Polisen ska bli bättre förberedd på vad som möter i framtiden.

Gruppen dömer ut den strategiska planering som Polisen har i dag. Enligt rapporten, som ska presenteras för Polisens ledning i september, handlar planeringen mest om händelser som redan inträffat och som sedan används för att göra antaganden kring utvecklingen.

”Regelmässigt är arbetena bedrivna ad hoc som tillfälliga projekt”, skriver projektgruppen.

Ett skäl till avsaknaden av strategisk planering uppges vara den tidigare uppdelningen i 21 myndigheter.

Projektgruppens uppdrag har varit att ta fram en modell för omvärldsbevakning och strategisk planering som sträcker sig över lång tid, med siktet inställt på 2025 och framåt.

Redan under hösten ska en enhet för strategifrågor inrättas inom Polisen. Den ska samla in information mycket brett, både från svenska och utländska källor, såväl öppna som hemliga.

Analyserna ska resultera i strategiska planer för polisens hela verksamhet, men gruppen vill prioritera migration och den tekniska utvecklingen inom IT-brottsligheten.

Tankarna hos Dan Eliassons projektgrupp är kontroversiella. Bo Wennström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet, är kritisk på flera punkter.

– Den viktigaste uppgiften för polisen nu är att få ordning i huset. Inte att engagera sig i något som skjuter betydligt över målet och som är illa genomtänkt.

I dokumentet skriver gruppen att ”strategisk omvärldsbevakning, analys och planering gör det möjligt att stärka dialogen med den politiska nivån.” Det betyder, menar Bo Wennström, att polisen med ett informationsövertag kan få större tyngd gentemot politikerna.

– Det är en konstitutionell fråga. Med den här inriktningen blir polisen ännu mer politiserad.

Projektgruppen har tagit hjälp av Försvarsmakten och Försvarets forskningsinstitut, FOI, i sitt arbete.

”Försvarsmakten är den enda organisationen med ansvar för yttre och inre säkerhet som har en strategisk omvärldsbevakning och långsiktig strategi”, skriver gruppen och föreslår att Polisens metoder ska efterlikna försvarets.

– Det är påtagligt hur Försvarsmakten och Polisen närmar sig varandra och det sker snabbt. I rapporten använder man till och med oreflekterat ett militärt språkbruk, säger Bo Wennström.

Projektrapporten ska presenteras för rikspolischef Dan Eliasson och polisens nationella strategiledningsgrupp i början av september.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.