Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rätten att slippa bli trakasserad

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Alla har ett ansvar för arbets­klimatet, men viktigast av allt är att arbets­givarna har kunskap i ämnet.

Journalisten Camilla Wagner upptäcker att hennes kolleger anonymt skriver sexistiska kommentarer på hennes blogg. Undersköterskan Elin Gustafssons arbetskamrat anspelar ständigt på sex och försöker kramas. Operasångaren Malena Ernman beskriver tafsande och jobberbjudanden som dras tillbaka när hon tackar nej till att följa med regissören hem – och hur hon trodde allt detta var normalt, eftersom alla hängde på i jargongen.

De berättar om sina erfarenheter av sexuella trakasserier på jobbet i Bryt tystnaden, en färsk TCO-skrift som alla borde läsa. För även om kunskaperna är särskilt viktiga för chefer och fackliga företrädare bidrar alla anställda till att bestämma gränserna för vad som accepteras på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier kan vara fysiska handlingar eller ord och gester av sexuell natur. Det kan handla om sådant som är uppenbart oönskat och kränkande eller om ett beteende som fortsätter när den som utsätts sagt ifrån. Eftersom kvinnor drabbas oftare än män är det en jämställdhetsfråga.

Arbetsgivare är skyldiga att förebygga och agera mot sexuella trakasserier – men det ligger också i deras eget intresse. En arbetsplats som inte klarar att förhindra dem har stora arbetsmiljöproblem och riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Men det mest självklara argumentet för nolltolerans mot kränkningar är det moraliska: alla har rätt att bemötas med respekt och att känna sig trygga på jobbet.

Ändå kan det vara svårt för den som utsatts att berätta. Många förringar det som hänt eller skuldbelägger sig själva, andra är oroliga för att verka besvärliga och att det ska påverka deras karriärmöjligheter. Den som har en osäker anställning kan vara rädd att förlora jobbet.

Därför är det viktigt att chefer och fackligt förtroendevalda hela tiden tydligt visar att kränkningar tas på allvar. Kommen­tarer som »Jag skulle inte ha något emot att bli lite sexuellt trakasserad« riskerar att rasera förtroendet.

Sexuella trakasserier som kommer till arbetsgivarens känne­dom får inte heller hanteras valhänt eller sopas under mattan. Då förstärks kränkningen för den som utsatts – och andra drabbade avskräcks från att säga något.

Alla arbetsplatser måste förebygga sexuella trakasserier, bygga upp kunskap om hur de hanteras på ett professionellt och rättssäkert vis, och skapa förtroende för att så sker. Det kräver en genomarbetad policy, kontinuerlig utbildning och dialog samt markeringar om att kränkningar inte accepteras.

Fackliga företrädare har en viktig roll i arbetet mot sexuella trakasserier, vilket också understryks i TCO-skriften. Facket har möjlighet att påverka arbetsförhållandena, men även ett ansvar att företräda medlemmar som utsatts för trakasserier och diskriminering. Alla förtroendevalda behöver sätta sig in i ämnet.

Det är ingen enkel sak för arbetsgivare och fack att hantera situationer där en medarbetare anklagar en annan för trakasserier. Men det är ingen ursäkt för att inte klara av det. 

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.