Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rätten att slippa bli trakasserad

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Alla har ett ansvar för arbets­klimatet, men viktigast av allt är att arbets­givarna har kunskap i ämnet.

Journalisten Camilla Wagner upptäcker att hennes kolleger anonymt skriver sexistiska kommentarer på hennes blogg. Undersköterskan Elin Gustafssons arbetskamrat anspelar ständigt på sex och försöker kramas. Operasångaren Malena Ernman beskriver tafsande och jobberbjudanden som dras tillbaka när hon tackar nej till att följa med regissören hem – och hur hon trodde allt detta var normalt, eftersom alla hängde på i jargongen.

De berättar om sina erfarenheter av sexuella trakasserier på jobbet i Bryt tystnaden, en färsk TCO-skrift som alla borde läsa. För även om kunskaperna är särskilt viktiga för chefer och fackliga företrädare bidrar alla anställda till att bestämma gränserna för vad som accepteras på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier kan vara fysiska handlingar eller ord och gester av sexuell natur. Det kan handla om sådant som är uppenbart oönskat och kränkande eller om ett beteende som fortsätter när den som utsätts sagt ifrån. Eftersom kvinnor drabbas oftare än män är det en jämställdhetsfråga.

Arbetsgivare är skyldiga att förebygga och agera mot sexuella trakasserier – men det ligger också i deras eget intresse. En arbetsplats som inte klarar att förhindra dem har stora arbetsmiljöproblem och riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Men det mest självklara argumentet för nolltolerans mot kränkningar är det moraliska: alla har rätt att bemötas med respekt och att känna sig trygga på jobbet.

Ändå kan det vara svårt för den som utsatts att berätta. Många förringar det som hänt eller skuldbelägger sig själva, andra är oroliga för att verka besvärliga och att det ska påverka deras karriärmöjligheter. Den som har en osäker anställning kan vara rädd att förlora jobbet.

Därför är det viktigt att chefer och fackligt förtroendevalda hela tiden tydligt visar att kränkningar tas på allvar. Kommen­tarer som »Jag skulle inte ha något emot att bli lite sexuellt trakasserad« riskerar att rasera förtroendet.

Sexuella trakasserier som kommer till arbetsgivarens känne­dom får inte heller hanteras valhänt eller sopas under mattan. Då förstärks kränkningen för den som utsatts – och andra drabbade avskräcks från att säga något.

Alla arbetsplatser måste förebygga sexuella trakasserier, bygga upp kunskap om hur de hanteras på ett professionellt och rättssäkert vis, och skapa förtroende för att så sker. Det kräver en genomarbetad policy, kontinuerlig utbildning och dialog samt markeringar om att kränkningar inte accepteras.

Fackliga företrädare har en viktig roll i arbetet mot sexuella trakasserier, vilket också understryks i TCO-skriften. Facket har möjlighet att påverka arbetsförhållandena, men även ett ansvar att företräda medlemmar som utsatts för trakasserier och diskriminering. Alla förtroendevalda behöver sätta sig in i ämnet.

Det är ingen enkel sak för arbetsgivare och fack att hantera situationer där en medarbetare anklagar en annan för trakasserier. Men det är ingen ursäkt för att inte klara av det. 

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.