Annons:
Stockholms tingsrätt. Bild:Mostphotos

Rätten ska pröva om ST-företrädare agerat fel

En tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.

Målet gäller en kvinna som tidigare arbetat vid Åklagarmyndigheten som så kallad paralegal, ett slags juristassistent. I förra veckan hölls huvudförhandling i tingsrätten, vilket tidningen Lag & Avtal rapporterat om tidigare i veckan.

Enligt stämningsansökan, som kom in till tingsrätten i oktober 2017, har en av STs förtroendevalda fackliga företrädare agerat felaktigt i samband med ett möte med arbetsgivaren i september 2011.

Arbetsgivaren hade då redan vid flera tidigare tillfällen framfört till den anställda kvinnan att hon inte klarade av sina arbetsuppgifter. Vid mötet, där STs förtroendevalda var närvarande, ställde arbetsgivaren kvinnan inför valet mellan att säga upp sig eller att bli anmäld till personalansvarsnämnden. Varken kvinnan eller STs företrädare visste att detta var det konkreta syftet med mötet, men även STs representant kände till den tidigare kritiken. Efter en tio minuter lång paus accepterade juristassistenten att säga upp sig.

Enligt stämningen borde STs förtroendevalda agerat dels genom att i förväg begära in handlingar om vad mötet skulle handla om, dels genom att på mötet begära mer betänketid eller ifrågasätta underlaget för juristassistentens misskötsamhet. Genom att inte göra det har STs företrädare agerat vårdslöst, menar kvinnans advokat i stämningsansökan.

ST, som företräds av LO-TCO Rättsskydd, tillbakavisar påståendet att det skulle handla om vårdslös rådgivning. Bland annat gör man gällande att STs förtroendevalda inte agerade som ombud, utan deltog på mötet som stöd för kvinnan. Enligt ST gav den förtroendevalda inte heller kvinnan rådet att säga upp sig, och hade inte heller anledning att tro att kvinnans vilja att säga upp sig var annat än allvarligt menad. STs förtroendevalda uppfattade det som att kvinnan ville säga upp sig och att hon inte ansåg sig behöva mer betänketid.

ST påpekar också i sin argumentation att uppsägning av en offentlig anställning ska vara skriftlig och att arbetsgivaren uppmuntrade medlemmen att tänka igenom sitt beslut. Medlemmens skriftliga uppsägning kom in fjorton dagar efter mötet, vilket innebär gott om betänketid, menar LO-TCO Rättsskydd.

Kvinnan har begärt skadestånd från ST för utebliven inkomst och för kostnader relaterade till skulder som hon fått under den tid som gick tills hon i april 2012 fick ett nytt jobb. 

Förutom att bestrida skadeståndsansvar har ST också invänt att den största skulden ska gå att hänföra till 2010, långt innan medlemmen sade upp sig.

En fråga som rätten ska ta ställning till är om STs förtroendevalda var med på mötet som stöd eller som ombud. Enligt kvinnans advokat så var STs företrädare hennes ombud, eller uppfattades åtminstone så av kvinnan. Enligt ST deltog den förtroendevalda på mötet endast som ett stöd. Det var inte frågan om en överläggning enligt lagen om anställningsskydd eller medbestämmandelagen.

En annan tvistefråga är om det råder orsakssamband mellan hur ST agerat och den skada som kvinnan anser ha uppstått. Kvinnans advokat hävdar att hon inte skulle sagt upp sig om ST gett bättre råd, och då hade ingen skada uppstått, medan STs ombud menar att det inte finns något sådant samband.

Dom i målet faller 13 februari. ST vill inte kommentera fallet innan domen fallit.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetEn handläggare och ST-medlem på Göteborgs universitet fick avdrag på lönen efter att ha blivit jävsanklagad och beskylld för att ha försökt ta ledigt med lön utan att ha rätt till det. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler förnekar uppgifter om att hon slutade frivilligt. I en skrivelse till riksdagens konstitutionsutskott, KU, skriver hon att den uppgiften är ”en total nyhet”, uppger TT.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
POSTNORDNyhetSjunkande volymer gör att prissättningen för inrikesbrev måste förändras, skriver regeringen i ett förslag.
ArbetsförmedlingenNyhetDet blir svårt att förändra Arbetsförmedlingen i enlighet med januariavtalet. Det säger tidigare statssekreteraren Irene Wennemo till Ekot. Hon deltog själv i förhandlingarna mellan regeringen och Centern och Liberalerna.
SpårtrafikNyhetSeko går till Arbetsdomstolen för att tvinga arbetsgivaren Transdev att betala skadestånd i konflikten om ob-ersättning till tågvärdar. I den nya stämningen dubblar Seko kravet på allmänt skadestånd från 10 000 till 20 000 kronor per person.
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.