Annons:
Stockholms tingsrätt. Bild:Mostphotos

Rätten ska pröva om ST-företrädare agerat fel

En tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.

Målet gäller en kvinna som tidigare arbetat vid Åklagarmyndigheten som så kallad paralegal, ett slags juristassistent. I förra veckan hölls huvudförhandling i tingsrätten, vilket tidningen Lag & Avtal rapporterat om tidigare i veckan.

Enligt stämningsansökan, som kom in till tingsrätten i oktober 2017, har en av STs förtroendevalda fackliga företrädare agerat felaktigt i samband med ett möte med arbetsgivaren i september 2011.

Arbetsgivaren hade då redan vid flera tidigare tillfällen framfört till den anställda kvinnan att hon inte klarade av sina arbetsuppgifter. Vid mötet, där STs förtroendevalda var närvarande, ställde arbetsgivaren kvinnan inför valet mellan att säga upp sig eller att bli anmäld till personalansvarsnämnden. Varken kvinnan eller STs företrädare visste att detta var det konkreta syftet med mötet, men även STs representant kände till den tidigare kritiken. Efter en tio minuter lång paus accepterade juristassistenten att säga upp sig.

Enligt stämningen borde STs förtroendevalda agerat dels genom att i förväg begära in handlingar om vad mötet skulle handla om, dels genom att på mötet begära mer betänketid eller ifrågasätta underlaget för juristassistentens misskötsamhet. Genom att inte göra det har STs företrädare agerat vårdslöst, menar kvinnans advokat i stämningsansökan.

ST, som företräds av LO-TCO Rättsskydd, tillbakavisar påståendet att det skulle handla om vårdslös rådgivning. Bland annat gör man gällande att STs förtroendevalda inte agerade som ombud, utan deltog på mötet som stöd för kvinnan. Enligt ST gav den förtroendevalda inte heller kvinnan rådet att säga upp sig, och hade inte heller anledning att tro att kvinnans vilja att säga upp sig var annat än allvarligt menad. STs förtroendevalda uppfattade det som att kvinnan ville säga upp sig och att hon inte ansåg sig behöva mer betänketid.

ST påpekar också i sin argumentation att uppsägning av en offentlig anställning ska vara skriftlig och att arbetsgivaren uppmuntrade medlemmen att tänka igenom sitt beslut. Medlemmens skriftliga uppsägning kom in fjorton dagar efter mötet, vilket innebär gott om betänketid, menar LO-TCO Rättsskydd.

Kvinnan har begärt skadestånd från ST för utebliven inkomst och för kostnader relaterade till skulder som hon fått under den tid som gick tills hon i april 2012 fick ett nytt jobb. 

Förutom att bestrida skadeståndsansvar har ST också invänt att den största skulden ska gå att hänföra till 2010, långt innan medlemmen sade upp sig.

En fråga som rätten ska ta ställning till är om STs förtroendevalda var med på mötet som stöd eller som ombud. Enligt kvinnans advokat så var STs företrädare hennes ombud, eller uppfattades åtminstone så av kvinnan. Enligt ST deltog den förtroendevalda på mötet endast som ett stöd. Det var inte frågan om en överläggning enligt lagen om anställningsskydd eller medbestämmandelagen.

En annan tvistefråga är om det råder orsakssamband mellan hur ST agerat och den skada som kvinnan anser ha uppstått. Kvinnans advokat hävdar att hon inte skulle sagt upp sig om ST gett bättre råd, och då hade ingen skada uppstått, medan STs ombud menar att det inte finns något sådant samband.

Dom i målet faller 13 februari. ST vill inte kommentera fallet innan domen fallit.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.