Annons:
Stockholms tingsrätt. Bild:Mostphotos

Rätten ska pröva om ST-företrädare agerat fel

En tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.

Målet gäller en kvinna som tidigare arbetat vid Åklagarmyndigheten som så kallad paralegal, ett slags juristassistent. I förra veckan hölls huvudförhandling i tingsrätten, vilket tidningen Lag & Avtal rapporterat om tidigare i veckan.

Enligt stämningsansökan, som kom in till tingsrätten i oktober 2017, har en av STs förtroendevalda fackliga företrädare agerat felaktigt i samband med ett möte med arbetsgivaren i september 2011.

Arbetsgivaren hade då redan vid flera tidigare tillfällen framfört till den anställda kvinnan att hon inte klarade av sina arbetsuppgifter. Vid mötet, där STs förtroendevalda var närvarande, ställde arbetsgivaren kvinnan inför valet mellan att säga upp sig eller att bli anmäld till personalansvarsnämnden. Varken kvinnan eller STs företrädare visste att detta var det konkreta syftet med mötet, men även STs representant kände till den tidigare kritiken. Efter en tio minuter lång paus accepterade juristassistenten att säga upp sig.

Enligt stämningen borde STs förtroendevalda agerat dels genom att i förväg begära in handlingar om vad mötet skulle handla om, dels genom att på mötet begära mer betänketid eller ifrågasätta underlaget för juristassistentens misskötsamhet. Genom att inte göra det har STs företrädare agerat vårdslöst, menar kvinnans advokat i stämningsansökan.

ST, som företräds av LO-TCO Rättsskydd, tillbakavisar påståendet att det skulle handla om vårdslös rådgivning. Bland annat gör man gällande att STs förtroendevalda inte agerade som ombud, utan deltog på mötet som stöd för kvinnan. Enligt ST gav den förtroendevalda inte heller kvinnan rådet att säga upp sig, och hade inte heller anledning att tro att kvinnans vilja att säga upp sig var annat än allvarligt menad. STs förtroendevalda uppfattade det som att kvinnan ville säga upp sig och att hon inte ansåg sig behöva mer betänketid.

ST påpekar också i sin argumentation att uppsägning av en offentlig anställning ska vara skriftlig och att arbetsgivaren uppmuntrade medlemmen att tänka igenom sitt beslut. Medlemmens skriftliga uppsägning kom in fjorton dagar efter mötet, vilket innebär gott om betänketid, menar LO-TCO Rättsskydd.

Kvinnan har begärt skadestånd från ST för utebliven inkomst och för kostnader relaterade till skulder som hon fått under den tid som gick tills hon i april 2012 fick ett nytt jobb. 

Förutom att bestrida skadeståndsansvar har ST också invänt att den största skulden ska gå att hänföra till 2010, långt innan medlemmen sade upp sig.

En fråga som rätten ska ta ställning till är om STs förtroendevalda var med på mötet som stöd eller som ombud. Enligt kvinnans advokat så var STs företrädare hennes ombud, eller uppfattades åtminstone så av kvinnan. Enligt ST deltog den förtroendevalda på mötet endast som ett stöd. Det var inte frågan om en överläggning enligt lagen om anställningsskydd eller medbestämmandelagen.

En annan tvistefråga är om det råder orsakssamband mellan hur ST agerat och den skada som kvinnan anser ha uppstått. Kvinnans advokat hävdar att hon inte skulle sagt upp sig om ST gett bättre råd, och då hade ingen skada uppstått, medan STs ombud menar att det inte finns något sådant samband.

Dom i målet faller 13 februari. ST vill inte kommentera fallet innan domen fallit.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.