Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rekrytera rättvist

Många arbetsplatser går miste om värdefull kompetens på grund av föreställningar om vem som lämpar sig för anställning. Det är viktigt att arbeta systematiskt för kloka rekryteringsbeslut.

Dn som är bäst för jobbet ska få det.

Det låter som en självklarhet. Diskriminering i arbetslivet är förbjuden. Inom staten är det till och med lag på att »förtjänst och skicklighet« ska avgöra vem som anställs.

Men för den som rekryterar kan det vara svårt att sortera krav och förväntningar. Studier visar att vi tenderar att välja personer som är lika oss själva. Även den som vill vara objektiv kan omedvetet definiera »skicklighet« och »kompetens« så att det gynnar de som representerar något känt.

På så sätt går arbetsplatser i Sverige miste om mängder av duktiga med­arbetare som inte passar in i de rådande normerna för hur en kollega ser ut och lever. Jobbsökande med funktionsnedsättning, jobbsökande som lever eller vill leva på andra sätt än i heterosexuell tvåsamhet, jobbsökande som talar på ett sätt som avslöjar att de inte har svenska som moders­mål – alla riskerar de att sorteras bort trots att de kanske är de som bäst klarar arbetsuppgifterna. Och trots att arbetsgivaren inte vill diskriminera.

Anställda på dagensarbetsplatser måste kunna kommunicera och sam­arbeta. Men när vaga begrepp som
»social kompetens« används i krav­profiler lämnas stort utrymme för tolkning. Det är viktigt att det inte blir liktydigt med att »smälta in« genom att vara som alla andra. Andras fördomar mot en man i klänning eller en kvinna i huvudduk kan inte få avgöra vem som platsar på jobbet.

I tider när de flestaarbetsplatser är satta under hård press kan tankemönster som leder till diskriminering förstärkas. Att anställa någon som kan ha andra behov och krav på sin arbetsplats kan ses som ett risktagande. Och den som talar svenska med brytning kan mötas av misstro inför sina kunskaper och förmågor på andra områden – något den som pratar en skånsk dialekt inte ställs inför.

Det är viktigt att vara klar över vilka krav som arbetet faktiskt ställer exempelvis vad gäller svenskt uttal och grammatik. I detta nummer av ST  Press diskuterar några representanter för statliga arbetsgivare just detta. De för kloka resonemang: det viktiga är att man kan göra sig förstådd och gränsen går där det påverkar säkerheten. De är också vaksamma på risken att fördomar styr: »Många blandar tyvärr ihop det här med brytning med förmågan att förstå«, säger David Mesch, ansvarig för rekrytering i Kriminalvårdens region mitt.

Det enda som kan säkerställa en professionell och rättvis rekrytering är kunskap och ett målmedvetet arbete för att göra rätt.

Här kan också facket bidra. TCO har gett ut en lättläst skrift om hur man kan jobba när någon ska anställas, Rekrytera utan att diskriminera. Dess viktigaste lärdom är att tydligt definiera vad man letar efter och låta detta, och bara detta, styra besluten. Utifrån den principen ges åtskilliga konkreta råd för en bra anställningsprocess – exempelvis att inte ta med krav som inte är relevanta för tjänsten och att hålla strukturerade intervjuer där alla sökande får samma frågor.

Sådana råd kan förhoppningsvis bidra till fler kloka rekryteringsbeslut. Så att den som är bäst för jobbet faktiskt också får det.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.