Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Rekrytera rättvist

Många arbetsplatser går miste om värdefull kompetens på grund av föreställningar om vem som lämpar sig för anställning. Det är viktigt att arbeta systematiskt för kloka rekryteringsbeslut.

Dn som är bäst för jobbet ska få det.

Det låter som en självklarhet. Diskriminering i arbetslivet är förbjuden. Inom staten är det till och med lag på att »förtjänst och skicklighet« ska avgöra vem som anställs.

Men för den som rekryterar kan det vara svårt att sortera krav och förväntningar. Studier visar att vi tenderar att välja personer som är lika oss själva. Även den som vill vara objektiv kan omedvetet definiera »skicklighet« och »kompetens« så att det gynnar de som representerar något känt.

På så sätt går arbetsplatser i Sverige miste om mängder av duktiga med­arbetare som inte passar in i de rådande normerna för hur en kollega ser ut och lever. Jobbsökande med funktionsnedsättning, jobbsökande som lever eller vill leva på andra sätt än i heterosexuell tvåsamhet, jobbsökande som talar på ett sätt som avslöjar att de inte har svenska som moders­mål – alla riskerar de att sorteras bort trots att de kanske är de som bäst klarar arbetsuppgifterna. Och trots att arbetsgivaren inte vill diskriminera.

Anställda på dagensarbetsplatser måste kunna kommunicera och sam­arbeta. Men när vaga begrepp som
»social kompetens« används i krav­profiler lämnas stort utrymme för tolkning. Det är viktigt att det inte blir liktydigt med att »smälta in« genom att vara som alla andra. Andras fördomar mot en man i klänning eller en kvinna i huvudduk kan inte få avgöra vem som platsar på jobbet.

I tider när de flestaarbetsplatser är satta under hård press kan tankemönster som leder till diskriminering förstärkas. Att anställa någon som kan ha andra behov och krav på sin arbetsplats kan ses som ett risktagande. Och den som talar svenska med brytning kan mötas av misstro inför sina kunskaper och förmågor på andra områden – något den som pratar en skånsk dialekt inte ställs inför.

Det är viktigt att vara klar över vilka krav som arbetet faktiskt ställer exempelvis vad gäller svenskt uttal och grammatik. I detta nummer av ST  Press diskuterar några representanter för statliga arbetsgivare just detta. De för kloka resonemang: det viktiga är att man kan göra sig förstådd och gränsen går där det påverkar säkerheten. De är också vaksamma på risken att fördomar styr: »Många blandar tyvärr ihop det här med brytning med förmågan att förstå«, säger David Mesch, ansvarig för rekrytering i Kriminalvårdens region mitt.

Det enda som kan säkerställa en professionell och rättvis rekrytering är kunskap och ett målmedvetet arbete för att göra rätt.

Här kan också facket bidra. TCO har gett ut en lättläst skrift om hur man kan jobba när någon ska anställas, Rekrytera utan att diskriminera. Dess viktigaste lärdom är att tydligt definiera vad man letar efter och låta detta, och bara detta, styra besluten. Utifrån den principen ges åtskilliga konkreta råd för en bra anställningsprocess – exempelvis att inte ta med krav som inte är relevanta för tjänsten och att hålla strukturerade intervjuer där alla sökande får samma frågor.

Sådana råd kan förhoppningsvis bidra till fler kloka rekryteringsbeslut. Så att den som är bäst för jobbet faktiskt också får det.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.