Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Rektorer vill svara för egen granskning

Rektorerna för landets lärosäten vill själva få rätten att ansvara för att utbildningarnas kvalitet granskas, efter förebilder från andra länder. Enligt en gemensam debattartikel anser de att det skulle leda till god kvalitet.

Sveriges modell för hur granskningen av utbildningarnas kvalitet genomförs har ifrågasatts av det internationella organet ENQA. Regeringen utsåg nyligen en utredare som ska se över hur kvalitetsarbetet ska organiseras i framtiden.

Nu går rektorerna för samtliga universitet och högskolor, tillsammans med ordföranden för Sveriges förenade studentkårer, SFS, ut i en debattartikel och förordar ett nytt system, där varje lärosäte självt ska vara ansvarigt för att utbildningen granskas.

”Inom lärosätena finns en kunskap, kompetens och professionalitet som gjort att svensk högre utbildning har hög internationell status och här förs en kontinuerlig diskussion om kvalitets- och utvecklingsarbete. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF har under en längre tid och i samråd med SFS arbetat med att ta fram grundprinciper för ett nytt och bättre kvalitetsutvärderingssystem”, skriver de 37 rektorerna och studentföreträdaren.

Debattartikelns förslag är ett utvärderingssystem som enligt artikelförfattarna

1) bygger på ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande från lärosätenas sida,

2) är både kontrollerande och utvecklingsinriktat,

3) underlättar bredd och variation i det samlade utbildningsutbudet och

4) har internationell legitimitet

De har hämtat inspiration från andra länders kvalitetssystem, bland andra Nederländernas, Skottlands och Kanadas. Där tar lärosätena ett större ansvar för granskningen av de egna utbildningarna, medan den nationella kvalitetssäkringsmyndigheten granskar att detta ansvar verkligen axlas av lärosätena.

Lärosätenas rätt att svara för egna utbildningsgranskningar ska enligt förslaget förenas med strikta grundkrav, som att granskarna ska vara externa, utbildningens resultat värderas och åtgärder vidtas. De lärosäten som inte vill ansöka om egen granskningsrätt, eller som får underkänt i prövningen, granskas av UKÄ i särskild ordning.

”Det kommer inte att vara en enklare väg för Sveriges lärosäten, men vi är fast övertygade om att den kommer att vara mer kvalitetsdrivande”, skriver undertecknarna.

Undertecknare av debattartikeln

Debattartikeln i Svenska Dagbladet har undertecknats av samtliga rektorer för de lärosäten som är medlemmar i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF):

Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola; Karin Markides, Chalmers tekniska högskola; Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola; Romulo Enmark, Försvarshögskolan; Karin Henriksson Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan; Pam Fredman, Göteborgs universitet; Karl-Olof Hammarkvist, Handelshögskolan i Stockholm; Marita Hilliges, Högskolan Dalarna; Björn Brorström, Högskolan i Borås; Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle; Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad; Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping; Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde; Sanimir Resic, Högskolan Kristianstad; Kerstin Norén, Högskolan Väst; Åsa Bergenheim, Karlstads universitet; Anders Hamsten, Karolinska Institutet; Maria Lantz, Konstfack; Måns Wrange, Kungliga Konsthögskolan; Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan; Peter Gudmundson, Kungliga Tekniska högskolan; Helen Dannetun, Linköpings universitet; Stephen Wang, Linnéuniversitetet; Johan Sterte, Luleå tekniska universitet; Per Eriksson, Lunds universitet; Stefan Bengtsson, Malmö högskola; Anders Söderholm, Mittuniversitetet; Karin Röding, Mälardalens högskola; Tommy Löfgren, Röda Korsets högskola; Jan Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola; Anna Lindal, Stockholms konstnärliga högskola; Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet; Lisa Sennerby Forsse, Sveriges Lantbruksuniversitet; Moira von Wright, Södertörns högskola; Lena Gustafsson, Umeå universitet; Eva Åkesson, Uppsala universitet; Jens Schollin, Örebro universitet. Debattartikeln har också undertecknats av Erik Arroy, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.