Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Röster om STs framtid

Elsebeth Rosén Åberg, vice ordförande i ST-Åklagarväsendet:
– Jag tyckte att alla på konferensen var engagerade och medvetna om att ST måste ha gemensam syn och gemensamma värderingar. För mig är arbetsmiljön den viktigaste frågan.

– Medlemmarna vill ha mer inflytande, där ligger ST väl framme. Hos oss har arbetsplatsträffarna kommit igång och fungerar bra.

– En enkät bland medlemmarna visar att en del själva vill tala lön med chefen, vilket jag inte tror försvagar facket.

– Snarare blir facket tillfrågat om råd. Vi kan också koncentrera oss på andra frågor som arbetsmiljö. Men både mer pengar och utbildning  behövs för att klara detta.

– Ett problem är att närmaste chefen oftast inte har budgetansvar. Chefen kan då lätt hålla med om att lönen borde höjas men att det inte går för att pengar saknas.

Elisabeth Grunnon, arbetsplatsombud inom ST Domstol:
– Diskussionsmaterialet är väl genomtänkt och de formulerade kraven är realistiska. Men tråkigt nog är det svårt att få medlemmarna att delta i konferenserna. De förlitar sig på att vi förtroendevalda ska sköta framtidsdebatten.

– ST måste arbeta för mer samverkan och mer med lönerna. Inom Domstolsverket har ”nöjd personalindex” visat att personalen är mest missnöjd med lönerna.
– Vi måste också påvisa bättre än idag för skolungdomar att staten är en bra arbetsgivare som ger stora möjligheter att utvecklas. Men lönerna måste marknadsanpassas.

– Jag har varit med när fackliga organisationer och företag visade upp sig för studenterna på Juridicum vid Lunds universitet. De undrade varför ST var där, hade ingen aning om att ST vänder sig också till välutbildade och yngre…

Claes Pettersson, sektionsordförande inom ST-Försäkringskassan:
– Jag hade väntat mig fler och lite livaktigare deltagare på konferensen. Idogt arbete krävs för att stimulera medlemmarna att delta i arbetsplatsdiskussioner och på STs planerade chatsida. Mycket är attitydfrågor och det tar tid.

– Frågeställningarna som togs upp är självklara för mig. En del har redan genomförts av Försäkringsanställdas Förbund som jag förut tillhörde. De områden som behandlades är alla viktiga för helheten, STs politik.

– Det är riktigt att betona individens roll men det måste också framgå att vi behöver kollektivets styrka för att lyfta fram den enskilde individen.

– De mål som diskuterades är realistiska, att medlemmarna till exempel ska erbjudas lönesamtal. Däremot är jag tveksam till om ST kan garantera löneutveckling vid varje lönerevision. Att som idag förhandla under fredsplikt är i så fall otillräckligt. Vi behöver mer påtryckningsmedel.


Åsa Almgren, arbetsplatsombud inom ST-ATF:
– Inget väsentligt missades när vi diskuterade STs framtida politik. Men jag undrar hur lokala facket ska klara av att leva upp till det nya STs målsättning.

– Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar och jag har märkt att solidariteten mellan de yngre inte är densamma som förr. De är mycket mer individualister idag.

– Facket måste bli starkare och mer systematiskt gå ut på arbetsplatserna. Jag är laboratorieassistent på Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus men tillhör Lunds universitet och jag har aldrig träffat dem som löneförhandlar för mig. Hur kan de bedöma mina arbetsuppgifters svårighetsgrad?

– Inom Lunds Universitet kan ett jobb inom Teknisk Administrativ personal betyda löneskillnader på 3 000–4 000 kronor. När facket inte kan förklara löneskillnaden tappar medlemmarna förtroendet.

– På min arbetsplats har vi löne- och utvecklingssamtal med chefen. Jag tycker att alla medlemmar borde träffa en lokal facklig företrädare före det samtalet.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.