Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Röster om STs framtid

Elsebeth Rosén Åberg, vice ordförande i ST-Åklagarväsendet:
– Jag tyckte att alla på konferensen var engagerade och medvetna om att ST måste ha gemensam syn och gemensamma värderingar. För mig är arbetsmiljön den viktigaste frågan.

– Medlemmarna vill ha mer inflytande, där ligger ST väl framme. Hos oss har arbetsplatsträffarna kommit igång och fungerar bra.

– En enkät bland medlemmarna visar att en del själva vill tala lön med chefen, vilket jag inte tror försvagar facket.

– Snarare blir facket tillfrågat om råd. Vi kan också koncentrera oss på andra frågor som arbetsmiljö. Men både mer pengar och utbildning  behövs för att klara detta.

– Ett problem är att närmaste chefen oftast inte har budgetansvar. Chefen kan då lätt hålla med om att lönen borde höjas men att det inte går för att pengar saknas.

Elisabeth Grunnon, arbetsplatsombud inom ST Domstol:
– Diskussionsmaterialet är väl genomtänkt och de formulerade kraven är realistiska. Men tråkigt nog är det svårt att få medlemmarna att delta i konferenserna. De förlitar sig på att vi förtroendevalda ska sköta framtidsdebatten.

– ST måste arbeta för mer samverkan och mer med lönerna. Inom Domstolsverket har ”nöjd personalindex” visat att personalen är mest missnöjd med lönerna.
– Vi måste också påvisa bättre än idag för skolungdomar att staten är en bra arbetsgivare som ger stora möjligheter att utvecklas. Men lönerna måste marknadsanpassas.

– Jag har varit med när fackliga organisationer och företag visade upp sig för studenterna på Juridicum vid Lunds universitet. De undrade varför ST var där, hade ingen aning om att ST vänder sig också till välutbildade och yngre…

Claes Pettersson, sektionsordförande inom ST-Försäkringskassan:
– Jag hade väntat mig fler och lite livaktigare deltagare på konferensen. Idogt arbete krävs för att stimulera medlemmarna att delta i arbetsplatsdiskussioner och på STs planerade chatsida. Mycket är attitydfrågor och det tar tid.

– Frågeställningarna som togs upp är självklara för mig. En del har redan genomförts av Försäkringsanställdas Förbund som jag förut tillhörde. De områden som behandlades är alla viktiga för helheten, STs politik.

– Det är riktigt att betona individens roll men det måste också framgå att vi behöver kollektivets styrka för att lyfta fram den enskilde individen.

– De mål som diskuterades är realistiska, att medlemmarna till exempel ska erbjudas lönesamtal. Däremot är jag tveksam till om ST kan garantera löneutveckling vid varje lönerevision. Att som idag förhandla under fredsplikt är i så fall otillräckligt. Vi behöver mer påtryckningsmedel.


Åsa Almgren, arbetsplatsombud inom ST-ATF:
– Inget väsentligt missades när vi diskuterade STs framtida politik. Men jag undrar hur lokala facket ska klara av att leva upp till det nya STs målsättning.

– Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar och jag har märkt att solidariteten mellan de yngre inte är densamma som förr. De är mycket mer individualister idag.

– Facket måste bli starkare och mer systematiskt gå ut på arbetsplatserna. Jag är laboratorieassistent på Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus men tillhör Lunds universitet och jag har aldrig träffat dem som löneförhandlar för mig. Hur kan de bedöma mina arbetsuppgifters svårighetsgrad?

– Inom Lunds Universitet kan ett jobb inom Teknisk Administrativ personal betyda löneskillnader på 3 000–4 000 kronor. När facket inte kan förklara löneskillnaden tappar medlemmarna förtroendet.

– På min arbetsplats har vi löne- och utvecklingssamtal med chefen. Jag tycker att alla medlemmar borde träffa en lokal facklig företrädare före det samtalet.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.