Annons:
löner
Fördjupning
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

Så blev utfallet av avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen för 2002 är över på de flesta håll. En genomgång av några lokala avtal visar att STs medlemmar fått ut allt från 2,3 procent under fjorton månader till 7 procent under 18 månader.

SMHI:
Avtalet ger 3,3 procent och löper från den 1 april 2002 till den 1 juli 2003. Därutöver har 0,5 procent betalats ut för förändringar i tjänster och liknande.

– Myndigheten har dålig ekonomi. Därav det låga utfallet, säger Lars Hedin, ordförande för ST-SMHI. Men från den 1 juli i år måste vi upp till 4 procent!

Parterna har också kartlagt löneskillnader och, liksom tidigare år, funnit ett par fall av osakliga löneskillnader. 34 medlemmar har valt att sätta lönen direkt med sina chefer i lönesättningssamtal.

SIS:
Inom Statens institutionsstyrelse har man fört ut förhandlingarna på institutionsnivå. För hela myndigheten gäller ett lägsta värde på minst 3,3 procent från 1 april 2002. Från 1 juli 2003 är den lägsta nivån 3,4 procent.

Arbetsmarknadsverket:
På Arbetsmarknadsverket får alla 2,3 procent från den 1 april 2002 till den 30 juni 2003.
– Orsaken till att pengarna fördelas rakt över är att man ville få fram ett avtal fort, före jul, förklarar avdelningens ordförande, Bent Nielsen.

Den 1 juli ska 5,5 procent fördelas individuellt, därutöver tillkommer en särskild pott på 0,5 procent riktad till arbetsförmedlarna.

Den 1 april 2004 får arbetsförmedlarna ytterligare 1,6 procent (vilket motsvarar en procent av lönesumman).

Utfallet för hela perioden, från den 1 april 2002 till den 1 oktober 2004, är 9,5 procent.

SP:
På det statliga bolaget Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB är 250 anställda medlemmar i ST. De fick i genomsnitt ut 3,2 procent i det lokala avtal som gäller från 1 april 2002 till den 31 mars 2003. Det motsvarar en löneökning på cirka 650 kronor.

För de 27 medlemmar som jobbar vid dotterbolaget Svensk Maskinprovning gäller samma procentsiffror som vid moderbolaget.

Det centrala avtalet med Almega är treårigt och gäller från den 1 april 2001 till den 31 mars 2004. I det är miniminivån 2,2 procent plus 0,7 procent eller 200 kronor i individgaranti för 2002. För 2001 var potten 2,5 procent och 2003 blir den 2,1 procent.

Skogsvården:
Medlemmarna i ST-Skog får 7 procent för perioden 1 april 2002 till 30 september 2003. Alla garanteras 1 procent, men i praktiken tror ST-Skogs ordförande Anders Frisk att inte någon fått mindre än 3 procent i löneökning.

Åklagarväsendet:
STs medlemmar fick 3,3 procent vilket motsvarar stupstocksvärdet, det vill säga det värde som enligt det centrala avtalet ska utgå om parterna inte kommer överens om annat. Alla fick ut individgarantin från den 1 april 2002 och lägsta nivåerna höjdes för vissa tjänster.

Universitet och högskolor:
På Stockholms universitet gav det avtal som akademitjänstemännen, ST-ATF, slöt 4 procent plus 0,2 procent till särskilda justeringar från 1 april 2002. Nästa förhandlingstillfälle blir den 1 oktober 2003.
Vid övriga universitet och högskolor gäller avtalen från 1 april 2002 till 30 juni 2003.

Några exempel:
Uppsala universitet: 3,3 till 3,5 procent.
Mitthögskolan: 3,5 procent.
Karolinska Institutet: 3 procent som ett lägsta utrymme.
Lund: 3,75 procent.

Umeå Universitet har tilllämpat en förenklad förhandlingsmodell som gav alla 3,3 procent eller lägst 600 kronor. Dessutom gjordes en särskild satsning på lärarlönerna och en del individuella justeringar. Sammantaget kostar avtalet 4,5 procent.

På Högskoleverket är höjningen 4,3 procent.

Ämnen: Löner
Fakta
Det centrala avtalet för staten löper under två och ett halvt år, från den 1 april 2002 till och med den 30 september 2004. Utrymmet för löneökningar är minst 3 respektive 3,3 procent vid tidpunkter som de lokala parterna väljer. Kan parterna inte enas gäller 1 april 2002 och 1 juli 2003. En individgaranti på 600 kronor finns, men kan avtalas bort. De statliga bolagen har egna avtal där perioder och annat kan variera.
Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.