Annons:
Bild:Getty Images
Abetsskada
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Så hanterar du arbetsskadan

Om du råkar ut för en arbetsolycka eller blir sjuk på grund av ditt jobb kan du få ekonomisk kompensation via arbetsskadeförsäkringen. Här är fem punkter att hålla koll på.
 1. Ansök om ersättning
  Du måste själv göra en ansökan för att få rätten till ersättning prövad. Vid olycksfall skickas ansökan till försäkringsbolaget AFA Försäkring, vid arbetssjukdomar till Försäkringskassan.

 2. Även arbetsgivaren ska anmäla
  Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men den anmälan har inget med skadeersättningen att göra. 

 3. Gå till läkare
  Det är viktigt att du söker läkare så snart som möjligt för att dokumentera ditt tillstånd. Se till att skadans koppling till arbetet noteras i din journal. 

 4. Spara dokumentation
  Du kan få ersättning för utlägg, så spara alla kvitton. Det kan vara klokt att spara även annan dokumentation. För gärna dagbok över dina besvär och läkarbesök. 

 5. Skyddsombudet kan stötta
  Om du är osäker på hur du ska anmäla arbetsskada eller arbetssjukdom eller vilka rättigheter du har – be ditt lokala skyddsombud om hjälp.

Sämre läge för privatanställda

De kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna är snarlika över hela arbetsmarknaden. Privatanställda ST-medlemmar med en godkänd arbetssjukdom har dock endast rätt till ersättning för inkomstförlust och lidande om det är arbetsgivaren som vållat sjukdomen.

Olika typer av ersättning 

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan, från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen eller i vissa fall bägge. 

 • Livränta.

Vid en arbetsskada som leder till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning eller att du måste byta till ett sämre betalt jobb kan du få livränta från Försäkringskassan för förlorad arbetsinkomst. För att du ska få livränta för en arbetsskada måste en läkare bedöma att den kommer att påverka dina möjligheter att jobba under minst ett år framåt, samt att din inkomst har minskat med minst en femtondel. För att du ska få livränta för en arbetssjukdom måste den godkännas av Försäkringskassan. Försäkringskassan kan också ersätta kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands.

 • Ersättning från den kollektivavtalade försäkringen.

Det är försäkringsbolaget AFA som hanterar den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen på större delen av arbetsmarknaden. Försäkringen kan täcka inkomstförlust utöver Försäkringskassans tak, ge ersättning för sveda och värk, för ärr och medicinsk invaliditet, liksom för kostnader.

Olyckor på väg till jobbet kan också ge ersättning

Även olyckor som inträffar på väg till och från arbetet, så kallade färdolycksfall, kan ge ersättning från såväl den allmänna som den kollektivavtalade försäkringen.

3343

3343 olycksfall och färdolycksfall  som inträffade under 2018 har godkänts för ersättning genom myndigheternas personskadeavtal.

Ovanliga arbetsskador

 • Gangnam Style-olycka

När en chef på ett it-företag dansade Gangnam Style kombinerat med ­några John Travolta-steg på julfesten slet han av hälsenan, rapporterade mitti.se 2013. Skadan anmäldes, men huruvida den blev godkänd som arbetsskada framgår inte av artikeln.  

 • Champagnekork träffade ögat 

Under en långflygning med det tyska bolaget Tui fly fick en person i kabinpersonalen en champagnekork i ögat, vilket anmäldes som arbetsskada, skriver tidningen Arbetarskydd. Flygbolaget kommenterar händelsen med att personalen enligt rutinerna ska vinkla flaskan bort från sig för att undvika att någon skadas.

 • Gällt skratt gav tinnitus

En kvinna fick tinnitus efter att en kollega på arbetsplatsen skrattat högt och gällt in i kvinnans vänstra öra. Skadan har enligt ett läkarutlåtande medfört 4 procents medicinsk invaliditet, skriver tidningen Smålänningen.

Rätten till ersättning för skador på jobbet har en lång historia

 • 1901. Riksdagen beslutar att arbetsgivare i vissa branscher ska ge ekonomisk ersättning till anställda vid olycksfall i arbetet.
 • 1916. En ny lag stiftas om allmän och inkomstrelaterad olycksfallsförsäkring vid arbets­olyckor. Två år senare inkluderas även olyckor på väg till och från arbetet. ­Arbetssjukdomar ingår ­däremot inte. 
 • 1930. Lagen om yrkessjukdomar ger rätt till ersättning vid vissa arbetssjukdomar. Den listar sju farliga ämnen som anses orsaka sjukdom, såsom arsenik och kvicksilver.
 • 1955. Skyddet vid olycksfall och arbetssjukdomar sammanförs i en yrkesskadeförsäkring. Samtidigt utvidgas antalet ersättningsberättigade sjukdomar och beviskraven mildras.
 • 1974. Ett avtal om trygghetsförsäkring vid yrkesskada sluts mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringen kompletterar bland annat det allmännas ersättning för inkomstbortfall. 
 • 1976. Yrkesskadeförsäkringen byter namn till arbetsskadeförsäkring och förbättras – definitionen av arbetsskada utvidgas, beviskraven blir mer generösa och i princip ges full kompensation för inkomstförlust.  
 • 1992. Beviskraven för arbetssjukdomar skärps – nu krävs en ”hög grad av sannolikhet” för samband mellan arbetet och skadan. Antalet anmälda och godkända arbetsskador minskar drastiskt.
 • 2008. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffas. Det får följdverkningar i arbetsskadeförsäkringen, med en kraftig minskning av antalet godkända arbetssjukdomar.
Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.