Annons:
Samverkan
Debatt
AVAnita Engvoll0 kommentarerTyck till!

Så lyckas vi bäst med samverkan

Gemensamt fattade beslut ger med all sannolikhet ökat engagemang från medarbetarna, skriver Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet.

Kan samverkan leda till ökat inflytan­de, effektivare organisationer och tydligare beslutsvägar? 

På senare år har det i ett flertal statliga myndigheter ingåtts samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbets­tagare, så också i Regeringskansliet. Dessa avtal har syftat till att vara redskap för bättre beslutsfattande med hjälp av ett ökat deltagande från dem som arbetar i myndigheterna. Tanken har varit att frågor av betydelse för verksamheten tidigt ska bli gemensamma för dem som berörs och att de ska få sin bästa lösning genom ett samarbetsinriktat arbetssätt. Även där det finns ett samverkansavtal måste parterna fortsatt ha förhandlingar i olika frågor och därmed måste det fortsatt finnas ett förtroende mellan parterna för att få en effektivare och bättre fungerande statlig förvaltning.

Gemensamt fattade beslut ger med all sannolikhet också ökat engagemang från medarbetarna, om det blir tydligt att det är just gemenamma beslut som har fattats och inte ensidiga arbets­givar­beslut. De demokratiska processerna blir bättre och verksamheten kan bara vinna på detta.

Min uppmaning till arbetsgivare inom staten och bland de statliga bolagen är därför att gå era fackliga parter till mötes i en öppnare och mer inbjudande dialog kring verksamhets­frågorna. Att dialogen i vardagen fungerar, mellan parterna och mellan chefer och medarbetare, är en viktig förutsättning för att lyckas. Ömse­sidig respekt ger också en bättre arbets­miljö!

Det finns goda men också mindre goda erfarenheter av samverkans­avtal. Där det har fungerat mindre bra har det inte sällan haft sin orsak i ett förhandlingsklimat som inte varit sam­arbetsinriktat och förtroendefullt. Låsta positioner har stått i vägen för ett bra resultat. Det har lett till att samverkansavtal har sagts upp.

För de flesta partsföreträdare som går in i en förhandling är det lätt, och även naturligt, att hamna i en position. Båda parter positionerar sig för att få möjlighet att göra eftergifter inom ett givet förhandlingsutrymme. När parterna har facit av förhandlingen så inställer sig frågorna »kunde vi ha fått ut lite mer?« eller »gjorde vi för stora efter­gifter?«. Risken är då att resultatet har blivit halvbra – därmed blir implementeringen av ett sådant avtal mellan parterna halvhjärtad. Efterlevnaden blir också därefter.

Problemet med den positionella förhandlingsstilen är att parterna mycket snabbt identifierar sig med sin position. Därmed hämmas de kreativa möjligheterna. 

Det finns ett alternativ till den positionella förhandlingsstilen, nämligen den principiella förhandlingsstilen, en metod som utvecklades på Harvarduniversitetet under 1970-talet och bygger på fyra hörnstenar. Den första är att man skiljer mellan individerna och problemområdet. Den andra är att man skiljer mellan sina intressen och vilka positioner som finns. Den tredje hörnstenen är att hitta det som båda sidor får ömsesidiga fördelar av och som båda parter kan leva med. Den fjärde att parterna letar efter objektiva kriterier som kan legitimera en överenskommelse. Vilka fakta och vilken objektiv statistik finns det att tillgå?

Det är min övertygelse att samverkansavtalen har bättre förutsättningar att leda till framgångsrika resultat om förtroendet och respekten mellan parterna finns och att sättet att föra dialogen följer en principiell snarare än en positionell förhandlingsstil.

Anita Engvoll, ordförande för ST inom regeringskansliet

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.