Annons:

Samma gamla krav från arbetsgivarna

Nu går förhandlingarna om avtalet om löner och villkor för anställda på myndigheterna in i sin mest intensiva fas. Många krav kommer igen från tidigare år – och striden kan bli tuff.

Tongångarna från Arbetsgivarverket kändes igen, när parterna på det statliga området växlade yrkanden. Den mest bekanta visan handlar om hur löneökningarna enbart ska avgöras på arbetsplatserna – helst direkt mellan chef och medarbetare. Liksom i förra avtalsrörelsen vill arbetsgivarna också stadfästa den ordningen i ett tillsvidareavtal, som löper på utan en bestämd tidpunkt för nya centrala förhandlingar.

Att Arbetsgivarverket gärna vill ha det så är inte så konstigt. Det kan tyckas märkligare att andra fackliga organisationer har accepterat den ordningen.

Resultatet blir ju att lönerna helt och hållet sätts under fredsplikt, vilket gör det omöjligt för arbetstagarsidan att ta till konfliktvapnet om man inte är nöjd med vad som erbjuds. Och när den centralt fastställda »stupstocken« för löneökningarna försvinner, ökar risken för att skillnaderna i löneläge mellan rika och fattiga arbetsplatser växer.

ST och förbundets allierade inom Offentliganställdas Förhandlingsråd har hela tiden gjort motstånd mot sådana förslag. Det kommer man att göra även i år. Men det är inte omöjligt att arbetsgivarna driver sitt krav ännu hårdare än tidigare.

I vårens förhandlingar på det kommunala området vägrade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att släppa kravet på ett sifferlöst tillsvidareavtal. Inte förrän medlare kallades in fick facken igenom sitt krav på en garanti för löneökningar i nivå med andra avtal på arbetsmarknaden.

Förhoppningsvis är Arbetsgivarverket klokare, och inser att det är nödvändigt att bygga ett förtroende hos både fack och enskilda medarbetare för de lokala arbetsgivarnas förmåga att hantera lönebildningen. Och att det arbetet måste börja med att förvalta de skrivningar som de nuvarande avtalen innehåller på bästa sätt. Inte genom att envist driva sin ståndpunkt till konfliktens rand.

Frågorna om var och hur löneökningarna bestäms och hur stora de ska vara är viktiga. Men också mycket annat står på spel i avtalsrörelsen på myndighetsområdet. Exempelvis vill arbetsgivarna begränsa de grupper som omfattas av det värdefulla trygghetsavtalet. De driver också kravet att skära ned antalet dagar då tillägget till föräldrapenningen betalas ut. Listan på områden där intressena står emot varandra kan göras lång.

Maktförhållandena på arbetsmarknaden är inte en gång för alla givna. Arbetsgivarna och deras bundsförvanter försöker ständigt pressa tillbaka fackens positioner. Ju starkare de fackliga organisationerna är och ju mera enade deras medlemmar står, desto större är chansen att lyckas försvara vunna segrar och att ytterligare kunna förbättra de anställdas villkor.

Att vara medlem i facket är att ge sitt stöd till den kampen. Den som oroas av arbetsgivarnas framstötar kan också göra en viktig insats för den fackliga försvarslinjen genom att övertyga kolleger och andra om de fackliga argumenten. Att bilda opinion och värva nya medlemmar till facket bidrar till att rusta arbets­tagarsidan för både dagens och framtidens avtalsrörelser. 

Alexander Armiento,

chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.