Annons:

Samma gamla krav från arbetsgivarna

Nu går förhandlingarna om avtalet om löner och villkor för anställda på myndigheterna in i sin mest intensiva fas. Många krav kommer igen från tidigare år – och striden kan bli tuff.

Tongångarna från Arbetsgivarverket kändes igen, när parterna på det statliga området växlade yrkanden. Den mest bekanta visan handlar om hur löneökningarna enbart ska avgöras på arbetsplatserna – helst direkt mellan chef och medarbetare. Liksom i förra avtalsrörelsen vill arbetsgivarna också stadfästa den ordningen i ett tillsvidareavtal, som löper på utan en bestämd tidpunkt för nya centrala förhandlingar.

Att Arbetsgivarverket gärna vill ha det så är inte så konstigt. Det kan tyckas märkligare att andra fackliga organisationer har accepterat den ordningen.

Resultatet blir ju att lönerna helt och hållet sätts under fredsplikt, vilket gör det omöjligt för arbetstagarsidan att ta till konfliktvapnet om man inte är nöjd med vad som erbjuds. Och när den centralt fastställda »stupstocken« för löneökningarna försvinner, ökar risken för att skillnaderna i löneläge mellan rika och fattiga arbetsplatser växer.

ST och förbundets allierade inom Offentliganställdas Förhandlingsråd har hela tiden gjort motstånd mot sådana förslag. Det kommer man att göra även i år. Men det är inte omöjligt att arbetsgivarna driver sitt krav ännu hårdare än tidigare.

I vårens förhandlingar på det kommunala området vägrade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att släppa kravet på ett sifferlöst tillsvidareavtal. Inte förrän medlare kallades in fick facken igenom sitt krav på en garanti för löneökningar i nivå med andra avtal på arbetsmarknaden.

Förhoppningsvis är Arbetsgivarverket klokare, och inser att det är nödvändigt att bygga ett förtroende hos både fack och enskilda medarbetare för de lokala arbetsgivarnas förmåga att hantera lönebildningen. Och att det arbetet måste börja med att förvalta de skrivningar som de nuvarande avtalen innehåller på bästa sätt. Inte genom att envist driva sin ståndpunkt till konfliktens rand.

Frågorna om var och hur löneökningarna bestäms och hur stora de ska vara är viktiga. Men också mycket annat står på spel i avtalsrörelsen på myndighetsområdet. Exempelvis vill arbetsgivarna begränsa de grupper som omfattas av det värdefulla trygghetsavtalet. De driver också kravet att skära ned antalet dagar då tillägget till föräldrapenningen betalas ut. Listan på områden där intressena står emot varandra kan göras lång.

Maktförhållandena på arbetsmarknaden är inte en gång för alla givna. Arbetsgivarna och deras bundsförvanter försöker ständigt pressa tillbaka fackens positioner. Ju starkare de fackliga organisationerna är och ju mera enade deras medlemmar står, desto större är chansen att lyckas försvara vunna segrar och att ytterligare kunna förbättra de anställdas villkor.

Att vara medlem i facket är att ge sitt stöd till den kampen. Den som oroas av arbetsgivarnas framstötar kan också göra en viktig insats för den fackliga försvarslinjen genom att övertyga kolleger och andra om de fackliga argumenten. Att bilda opinion och värva nya medlemmar till facket bidrar till att rusta arbets­tagarsidan för både dagens och framtidens avtalsrörelser. 

Alexander Armiento,

chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.