Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Satsa mer på utbildning

Regeringen gör viktiga satsningar för fler jobb i sitt budgetförslag. Det hade varit klokt att också lägga mer resurser på utbildning.

Det går undan i politiken. Vid presentationen av den ekonomiska vårpropositionen talade finansminister Anders Borg om kommande goda år och utlovade sänkta inkomstskatter. Men när de mörka molnen i världsekonomin åter hopade sig fick de positiva prognoserna snabbt skrivas ned.

Nu väntas sysselsättningen falla nästa år. Då behövs åtgärder för att undvika att en redan hög arbetslöshet ökar ytterligare. Och det är också vad regeringen säger sig vilja satsa på.

 Flera förslag i budgeten förtjänar beröm. Den tidigare aviserade miljardsatsningen på underhåll av järnväg och väg skapar många nya jobb på kort sikt. Den är dessutom nödvändig för att den sedan länge försummade infrastrukturen ska fungera bättre – vilket i sig är viktigt för arbetsmarknaden.

Det blir också vad som kallas ett kultur­arvslyft, med målet att skapa arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ambitionen är lovvärd, men det gäller att säkerställa att jobben får vettiga villkor och kan ge värdefulla resultat.

Ytterligare en viktig satsning är ett rejält – om än tillfälligt – tillskott till
Arbetsförmedlingen. Pengarna ska bland annat gå till att öka kontakten med långtidsarbetslösa och med dem som riskerar långvarig arbetslöshet.

Att det blir fler platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan är en annan viktig pusselbit.

Men även den högre utbildningen borde ha fått en förstärkning. Här tycks regeringen i stället i huvudsak nöja sig med att flytta runt pengar. Vad man kallar för en satsning på utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap är i själva verket en omfördelning inom ramen för anslaget till högskolornas grundutbildning. Även nya platser till ingenjörs-, läkar- och vårdutbildningar finansieras genom att pengar tas från andra utbildningar. En rejäl satsning på höjd kvalitet och fler platser totalt sett hade kunnat skapa lärarjobb och ge fler möjlighet att under dåliga tider skaffa sig en god utbildning.

Det hade också varit klokt att anslå resurser till kompetensutveckling på arbetsplatserna. Att öka människors anställningsbarhet skulle bidra till att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och förhindra utslagning.

Ett problem är också att mindre tillskott på flera områden riskerar att ätas upp av stigande kostnader. Systemet för uppräkning av anslagen till löner ger ett onödigt ryckigt resultat och för 2012 är effekten att ökningen inte täcker utrymmet i kollektivavtalen – vilket tvingar fram neddragningar.

Och på Försäkringskassan kan nytillskott, bland annat för att behålla service­kontoren, inte heller väga upp sedan tidigare planerade nedskärningar. Ett stort besparingskrav ligger kvar och innebär att antalet anställda måste minska de närmaste åren.

Det finns flera ljuspunkter i rege­ringens förslag till statsbudget. Men också många områden där mer hade kunnat göras. För trots att marginalerna krympt har regeringen ansett sig ha råd att sänka restaurangmomsen – fast expertis och internationella erfaren­heter pekar på att det ger mycket få, och mycket dyra, jobb. En satsning på högre utbildning och kompetensutveckling hade varit en bättre investering för Sverige än billigare hamburgare.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.