Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Satsa mer på utbildning

Regeringen gör viktiga satsningar för fler jobb i sitt budgetförslag. Det hade varit klokt att också lägga mer resurser på utbildning.

Det går undan i politiken. Vid presentationen av den ekonomiska vårpropositionen talade finansminister Anders Borg om kommande goda år och utlovade sänkta inkomstskatter. Men när de mörka molnen i världsekonomin åter hopade sig fick de positiva prognoserna snabbt skrivas ned.

Nu väntas sysselsättningen falla nästa år. Då behövs åtgärder för att undvika att en redan hög arbetslöshet ökar ytterligare. Och det är också vad regeringen säger sig vilja satsa på.

 Flera förslag i budgeten förtjänar beröm. Den tidigare aviserade miljardsatsningen på underhåll av järnväg och väg skapar många nya jobb på kort sikt. Den är dessutom nödvändig för att den sedan länge försummade infrastrukturen ska fungera bättre – vilket i sig är viktigt för arbetsmarknaden.

Det blir också vad som kallas ett kultur­arvslyft, med målet att skapa arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ambitionen är lovvärd, men det gäller att säkerställa att jobben får vettiga villkor och kan ge värdefulla resultat.

Ytterligare en viktig satsning är ett rejält – om än tillfälligt – tillskott till
Arbetsförmedlingen. Pengarna ska bland annat gå till att öka kontakten med långtidsarbetslösa och med dem som riskerar långvarig arbetslöshet.

Att det blir fler platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan är en annan viktig pusselbit.

Men även den högre utbildningen borde ha fått en förstärkning. Här tycks regeringen i stället i huvudsak nöja sig med att flytta runt pengar. Vad man kallar för en satsning på utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap är i själva verket en omfördelning inom ramen för anslaget till högskolornas grundutbildning. Även nya platser till ingenjörs-, läkar- och vårdutbildningar finansieras genom att pengar tas från andra utbildningar. En rejäl satsning på höjd kvalitet och fler platser totalt sett hade kunnat skapa lärarjobb och ge fler möjlighet att under dåliga tider skaffa sig en god utbildning.

Det hade också varit klokt att anslå resurser till kompetensutveckling på arbetsplatserna. Att öka människors anställningsbarhet skulle bidra till att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och förhindra utslagning.

Ett problem är också att mindre tillskott på flera områden riskerar att ätas upp av stigande kostnader. Systemet för uppräkning av anslagen till löner ger ett onödigt ryckigt resultat och för 2012 är effekten att ökningen inte täcker utrymmet i kollektivavtalen – vilket tvingar fram neddragningar.

Och på Försäkringskassan kan nytillskott, bland annat för att behålla service­kontoren, inte heller väga upp sedan tidigare planerade nedskärningar. Ett stort besparingskrav ligger kvar och innebär att antalet anställda måste minska de närmaste åren.

Det finns flera ljuspunkter i rege­ringens förslag till statsbudget. Men också många områden där mer hade kunnat göras. För trots att marginalerna krympt har regeringen ansett sig ha råd att sänka restaurangmomsen – fast expertis och internationella erfaren­heter pekar på att det ger mycket få, och mycket dyra, jobb. En satsning på högre utbildning och kompetensutveckling hade varit en bättre investering för Sverige än billigare hamburgare.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetReformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte att baseras på lagen om valfrihet, LOV, som man tidigare sagt.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.