Annons:

Satsa på kunskap

Regeringen utnyttjar Sveriges starka ekonomi till att lansera reformpaket. En långsiktig och betydelsefull investering vore att fortsätta att bygga ut högskolans grund- och forskarutbildning.
Den 18 april ska vårbudgeten presenteras. Att regeringen och samarbetspartierna diskuterar rejäla satsningar är knappast överraskande. Sveriges ekonomi är stark. Det ger ett utrymme att fördela. Naturligtvis spelar det också in att det är val i höst.

Regeringen har redan lättat på omslagspappret och börjat visa upp en hel del av innehållet i de paket som ska delas ut. En tandvårdsreform, mer pengar till flyktingmottagandet och miljardbelopp till äldreomsorgen. Viktiga områden där höjda ambitioner för vår gemensamma välfärd definitivt är välkomna.

Stora resurser ska också läggas på att få ned den höga arbetslösheten. En närmast självklar prioritering. Många människor går utan jobb trots den goda konjunkturen och sysselsättningen kommer att bli en av valets viktigaste frågor.

Regeringen och samarbetspartierna har många valmöjligheter när det gäller att fördela statens ökade intäkter. En del av åtgärderna riskerar att bli kortsiktiga. Därför finns det anledning att lyfta fram en effektiv väg att på samma gång stärka välfärden och långsiktigt bekämpa arbetslösheten: en ny rejäl satsning på högre utbildning.

Ibland har de senaste årens utbyggnad av högskolan skällts för att vara »en arbetsmarknadspolitisk åtgärd«. En sådan kritik missar helt sitt mål. Alternativet till att konkurrera med högutbildad arbetskraft är att göra det med låga löner. Det senare är knappast en väg Sverige bör välja. Därför måste fler släppas in i den högre utbildningen. På så vis slipper de vara arbetslösa i dag – vilket knappast är en nackdel – men framför allt har de större chanser att få jobb i morgon. Och med sina kunskaper kan de dessutom bidra till att skapa ytterligare arbetstillfällen.

Det är inte bara högskolans grundutbildning som bör få växa ytterligare. Det är också angeläget att bygga vidare på kunskapssamhällets översta våning: forskarutbildningen. Det finns många fler duktiga unga akademiker som vill forska än vad det finns tjänster. Och behovet växer. Såväl inom högskolan, där vi kan vänta oss en brist på disputerade lärare om några år, när pensionsavgångarna blir stora, som i näringslivet, där man långsamt börjar få upp ögonen för vad en forskarutbildad medarbetare kan tillföra.

Dessa potentiella forskare kan också bidra med mycket kunskap som den offentliga sektorn kan dra nytta av. Det kan handla om metoder för att bekämpa våld mot kvinnor eller vägar att förbättra undervisningen i skolorna och vården på våra sjukhus. Eller snart sagt vilket område som helst som våra politiker vill prioritera.

En doktorandtjänst är inte särskilt kostsam för samhället i förhållande till vad den kan ge i utbyte. Ett förslag om nya forskarskolor med fokus på frågor som hur äldreomsorgen och flyktingmottagandet kan förbättras skulle i det långa loppet kunna visa sig minst lika
betydelsefullt som att skjuta till nya pengar till själva verksamheten.

En storsatsning på högre utbildning kan bidra till att utveckla näringslivets konkurrenskraft men också vår gemensamma välfärd. En sådan satsning signalerar långsiktighet, framtidstro och visioner. Det är en chans regeringen och samarbetspartierna borde gripa i sin vårbudget.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.