Annons:
Högskolan
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Skarp kritik mot it-stöd i högskolan

Administratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.

Under 2017 och 2018 införde landets lärosäten successivt ett nytt system för studieadministrationen i all högskoleutbildning, Ladok 3. Det har utvecklats under åtta års tid av ett konsortium ägt av lärosätena, och justeringar pågår fortfarande.

När Publikt i höstas besökte Karlstads universitet fanns ett påtagligt missnöje bland administratörer som dagligen använder systemet. Krångligt, ologiskt, omständligt och otydligt var några av omdömena. I Publikts enkät till förtroendevalda inom ST om it-arbetsmiljön bekräftade personer från andra lärosäten den bilden.

Nu har administratörer inom forskarutbildningen på tio lärosäten samlat sig kring en skrivelse till Ladokkonsortiet med krav på en rad förbättringar.

– Vi har ganska stor förståelse för att ett nytt system inte är perfekt, men för forskarutbildningen är det knappast att det fungerar alls. Och man har inte lyssnat på oss administratörer. Det är frustrerande.

Det säger Christina Dackling vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är aktiv i ett nätverk för främst administratörer, men även studierektorer och handledare inom svensk forskarutbildning, som diskuterar yrkesfrågor på årliga träffar och via en e-postlista.

–  När vi började prata om Ladok bara rasade det in synpunkter, säger Christina Dackling.

På Linnéuniversitetet har administratörerna inom forskarutbildning försökt att påverka genom att lista bristerna de ville få åtgärdade.

– Men då har våra lokala ansvariga sagt att det inte är någon idé att skicka synpunkterna vidare, för ingenting kommer att hända. På några lärosäten har administratörerna till och med fått höra att alla andra är nöjda, och nu ser vi ju att det inte alls stämmer.

Skrivelsen som skickats till Ladokkonsortiet innehåller ett trettiotal punkter där administratörerna vill se förbättringar. Några exempel:

  • Enstaka felskrivningar i ett ärende, såsom ett felstavat namn, går inte att ändra. Man måste radera allt och börja om från början.
  • Administratören måste skriva in ett fiktivt datum för när en ny doktorand ska avsluta sina doktorandstudier.
  • Betydligt fler knapptryckningar än i gamla Ladok när studerande ska registreras.
  • Terminologin är förändrad och inte anpassad till verksamheten (tillfälleskod, kurspaketering, individuellt tillfälle etc).

Sammanfattningsvis, skriver administratörerna, finns bara enstaka processer där det nya systemet är bättre eller likvärdig med gamla Ladok. Men ”de allra flesta funktioner har inneburit markanta försämringar för oss”. De anser också att konsortiet inte har någon förankring i de verksamheter som rör utbildning på forskarnivå.

Otympligheten i Ladok tvingar dessutom fram arbetsmetoder som inte upplevs som rättssäkra, säger Christina Dackling.

– Det är svårt att få ut uppgifter ur systemet, och många administratörer har börjat föra bok manuellt, på papper.

Mauritz Danielsson är konsortiechef för Ladok. Han säger att han inte är förvånad över kritiken.

– Vi vet att det har funnits lite funderingar åtminstone bland en del lärosäten om hur det fungerar med forskarutbildningen. En del av problemen beror på att man från början bestämde att ha ett generaliserat system för all utbildning – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Men det är klart att detta är ett dåligt betyg.

Konsortiet har bjudit in företrädare för de tio lärosätena bakom skrivelsen till en träff i början av hösten. Då ska även en användbarhetsexpert vara med. Men när bristerna kan åtgärdas kan han inte säga.

– Vi har en tydlig plan för vad vi har lovat att göra 2019. Men om det kommer mer akuta saker måste vi planera om. Det kan vara så att en del av de saker som lyfts i skrivelsen behöver prioriteras redan 2019, och en del 2020.

Christina Dackling tycker att det är bra att mötet kommer till stånd.

– Jag hoppas verkligen att det blir ett riktigt samtal, och att de lyssnar på oss. Vi har ju känslan att de som byggt detta inte förstår vad vi behöver.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.