Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Smit inte från flyttnotan

Vårbudgeten borde ha innehållit fler åtgärder för nya jobb, men också stöd till myndigheter som drabbas av stora omlokaliseringskostnader. Regeringens snålhet riskerar att drabba medborgare och anställda.
Att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen är en huvuduppgift för regeringen Med de orden inleds årets vårbudget. Det är nog få som inte håller med. Frågan är hur det ska gå till.

Många företrädare för högern och näringslivet påstår att det räcker att försämra tryggheten för de anställda, så kommer jobben plötsligt att bli många fler. För den som inte riktigt övertygas av den analysen erbjuder debatten få alternativa visioner.

Några idéer på området bjuder vårbudgeten i och för sig på. Mer pengar till äldrevården i kommuner och landsting är en välkommen reform, som också kommer att bidra till sysselsättningen. Men i övrigt är det svårt att skönja någon tydlig linje, även om satsningar på till exempel program för forskning och utveckling i mindre företag inte är fel.

I förra numret av ST Press efterlystes en rejäl satsning på högre utbildning, och framför allt på forskarutbildningen. En sådan skulle kunna bidra till att utveckla välfärden och stimulera både privat och offentlig sektor. Nu blev det i stället pengar till arbetsmarknadsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Det är inte fel, men det är inte heller tillräckligt. Även om högskolan byggts ut kraftigt de senaste åren måste antalet platser öka ytterligare för att möta växande ungdomskullar och den framtida arbetsmarknadens krav.

En klok och framsynt satsning är pengarna till ytterligare 250 anställningar för generationsväxling i statliga myndigheter – även om det inte är många i förhållande till de tusentals pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Däremot blir det inte ett öre för att täcka de stora kostnaderna för omlokalisering som många myndigheter drabbats av efter beslutet att flytta statliga jobb i samband med försvarsuppgörelsen. Att påstå att en så stor omställning varken ska drabba verksamheten eller innebära extra kostnader är naivt. STs beräkningar pekar på att det sammanlagt handlar om miljardbelopp för det 20-tal myndigheter som berörs.

Det är orimligt och olyckligt att inte kompensera dessa myndigheter för ett beslut de inte haft möjlighet att påverka. Det äventyrar i förlängningen medborgarnas möjlighet att få en god service från till exempel Försäkringskassan och Skattemyndigheten. Det riskerar också att drabba de anställda, som redan fått ta smällen av mångåriga ekonomiska nedskärningar med ökad arbetsbörda och försämrad arbetsmiljö som följd.

ST Press har kunnat rapportera om Ams försök att minska sina kostnader genom att i efterhand sänka de löner man kommit överens om med sina nyanställda medarbetare i Östersund. Risken är att vi får se fler pinsamma historier av liknande slag, om regeringen framhärdar i att låta varje myndighet tackla priset för omlokaliseringen på egen hand.

Pär Nuder talar gärna om behovet av trygghet när han försvarar regeringens politik mot oppositionens krav på nedskärningar i socialförsäkringssystemen. Det vore bra om även de statliga myndigheterna kunde få större trygghet i sin finansiering. Med en insats i den vägen, tillsammans med en mer långtgående satsning på kunskap och jobb, hade vårbudgeten varit roligare läsning.

AV ALEXANDER ARMIENTO

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.