Annons:
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Sökte jobbet på nytt – fick höjd lön

Fyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.

För drygt ett år sedan krävde datasamordnarna på Svensk nationell datatjänst, SND, en lönehöjning på 5 000 kronor vid sidan av den ordinarie lönerevisionen. Motiveringen var att deras arbetsuppgifter hade förändrats väsentligt.

SND startades vid Göteborgs universitet för att dokumentera och tillgängliggöra forskningsdata inom vissa ämnesområden. Men mot bakgrund av EUs beslut om öppna forskningsdata i hela unionen har SND utvecklats till en knutpunkt för alla typer av forskningsdata från ett trettiotal svenska lärosäten.

Den formella startpunkten var 1 januari 2018, då SND omvandlades till ett konsortium, ”SND 2.0”. SND är dock fortfarande en del av Göteborgs universitet.

Med den nya inriktningen tillkom en rad nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter, anser de nio datasamordnarna. Arbetet liknar mer det som universitetets forskningssamordnare gör. Forskningssamordnare hade 2017 en medellön på 41 325 kronor, enligt gruppens skrivelse till arbetsgivaren. Snittlönen för datasamordnare låg på 30 600 kronor.

Flertalet i gruppen är medlemmar i ST, och facket har stött kravet på en särskild lönesatsning. ST-sektionens andra vice ordförande Helena Rohdén arbetar själv på SND, men är inte datasamordnare utan kommunikatör.

– Den tidigare huvudarbetsuppgiften för datasamordnare var att beskriva och dokumentera data, men nu handlar det mycket mera om att lära upp personer på andra lärosäten som startar egna enheter för forskningsdatastöd, säger hon. Datasamordnarna bygger system, gör handböcker och arbetar med avancerade utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Den lokala ledningen på SND ville gå personalen till mötes och erbjöd 3 000 kronor, men förhandlingarna stoppades av universitetsdirektören Anna Lindholm. Anledningen var att universitetets policy för verksamheten inom den så kallade gemensamma förvaltningen är att löneökningar utanför ordinarie lönerevision bara får ske efter noggrann beredning.

Datasamordnarnas skrivelse uppfyllde enligt personalenheten inte det kravet, och den bedömningen ställde sig Anna Lindholm bakom, rapporterar personaltidningen GU-Journalen.

Men när medarbetare på SND började se sig om efter andra jobb och ett par redan slutat valde ledningen för SND att utlysa fem tjänster med en ny titel – forskningsdatarådgivare – och högre lön. Tjänsterna har nu tillsatts med fyra interna sökanden och en extern, berättar STs sektionsordförande Peter Brandt som deltagit i förhandlingar.

– I den första löneförhandlingen trodde både jag och den lönesättande chefen att han hade mandat att lyfta lönerna. Och när tjänsterna sedan utlystes var det meningen att det skulle gälla alla tjänster, men det stoppades också. Det här är en soppa utan dess like. ”Nolltoleransen” mot löneökningar utanför lönerevision är inte hållbar.

Resultatet har blivit att kolleger med samma arbetsuppgifter har olika titlar och olika löneläge. Enligt Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare på SND, fick de som fick de nya tjänsterna ett lönelyft på cirka 3 000 – 4 000 kronor i månaden.

Universitetsdirektören Anna Lindholm säger till Publikt att ”det är ledsamt och tråkigt när medarbetare kommer i kläm och inte känner sig hörda”.

– Det ligger i sakens natur att man vill rätta till problem i lönestrukturen direkt, men det har vi svårt för. Vi får jobba över tid, i de årliga lönerevisionerna.

Biträdande föreståndaren Elisabeth Strandhagen konstaterar att det har varit en lång och tuff process både för datasamordnarna och för henne som chef.

– Vår tanke från början var ju att lyfta hela gruppen. Det är lite svårt för mig som chef att inte kunna ge den löneförhöjning vi ville, när gruppen har fått helt förändrade arbetsuppgifter.

Hon har dock gott hopp om att även de som inte fått de nya tjänsterna ska få högre lön och ny titel i en ”relativt snar framtid”.

– Vi har varit i kontakt med rektor, som inte har utlovat några summor, men har lovat att det ska satsas på grupper som är felplacerade. Den här gruppen är en av dem.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.