Annons:
Fyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. De övriga fick ligga kvar på lägre lön.Bild:Getty Images.
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Sökte jobbet på nytt – fick höjd lön

Fyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.

För drygt ett år sedan krävde datasamordnarna på Svensk nationell datatjänst, SND, en lönehöjning på 5 000 kronor vid sidan av den ordinarie lönerevisionen. Motiveringen var att deras arbetsuppgifter hade förändrats väsentligt.

SND startades vid Göteborgs universitet för att dokumentera och tillgängliggöra forskningsdata inom vissa ämnesområden. Men mot bakgrund av EUs beslut om öppna forskningsdata i hela unionen har SND utvecklats till en knutpunkt för alla typer av forskningsdata från ett trettiotal svenska lärosäten.

Den formella startpunkten var 1 januari 2018, då SND omvandlades till ett konsortium, ”SND 2.0”. SND är dock fortfarande en del av Göteborgs universitet.

Med den nya inriktningen tillkom en rad nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter, anser de nio datasamordnarna. Arbetet liknar mer det som universitetets forskningssamordnare gör. Forskningssamordnare hade 2017 en medellön på 41 325 kronor, enligt gruppens skrivelse till arbetsgivaren. Snittlönen för datasamordnare låg på 30 600 kronor.

Flertalet i gruppen är medlemmar i ST, och facket har stött kravet på en särskild lönesatsning. ST-sektionens andra vice ordförande Helena Rohdén arbetar själv på SND, men är inte datasamordnare utan kommunikatör.

– Den tidigare huvudarbetsuppgiften för datasamordnare var att beskriva och dokumentera data, men nu handlar det mycket mera om att lära upp personer på andra lärosäten som startar egna enheter för forskningsdatastöd, säger hon. Datasamordnarna bygger system, gör handböcker och arbetar med avancerade utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Den lokala ledningen på SND ville gå personalen till mötes och erbjöd 3 000 kronor, men förhandlingarna stoppades av universitetsdirektören Anna Lindholm. Anledningen var att universitetets policy för verksamheten inom den så kallade gemensamma förvaltningen är att löneökningar utanför ordinarie lönerevision bara får ske efter noggrann beredning.

Datasamordnarnas skrivelse uppfyllde enligt personalenheten inte det kravet, och den bedömningen ställde sig Anna Lindholm bakom, rapporterar personaltidningen GU-Journalen.

Men när medarbetare på SND började se sig om efter andra jobb och ett par redan slutat valde ledningen för SND att utlysa fem tjänster med en ny titel – forskningsdatarådgivare – och högre lön. Tjänsterna har nu tillsatts med fyra interna sökanden och en extern, berättar STs sektionsordförande Peter Brandt som deltagit i förhandlingar.

– I den första löneförhandlingen trodde både jag och den lönesättande chefen att han hade mandat att lyfta lönerna. Och när tjänsterna sedan utlystes var det meningen att det skulle gälla alla tjänster, men det stoppades också. Det här är en soppa utan dess like. ”Nolltoleransen” mot löneökningar utanför lönerevision är inte hållbar.

Resultatet har blivit att kolleger med samma arbetsuppgifter har olika titlar och olika löneläge. Enligt Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare på SND, fick de som fick de nya tjänsterna ett lönelyft på cirka 3 000 – 4 000 kronor i månaden.

Universitetsdirektören Anna Lindholm säger till Publikt att ”det är ledsamt och tråkigt när medarbetare kommer i kläm och inte känner sig hörda”.

– Det ligger i sakens natur att man vill rätta till problem i lönestrukturen direkt, men det har vi svårt för. Vi får jobba över tid, i de årliga lönerevisionerna.

Biträdande föreståndaren Elisabeth Strandhagen konstaterar att det har varit en lång och tuff process både för datasamordnarna och för henne som chef.

– Vår tanke från början var ju att lyfta hela gruppen. Det är lite svårt för mig som chef att inte kunna ge den löneförhöjning vi ville, när gruppen har fått helt förändrade arbetsuppgifter.

Hon har dock gott hopp om att även de som inte fått de nya tjänsterna ska få högre lön och ny titel i en ”relativt snar framtid”.

– Vi har varit i kontakt med rektor, som inte har utlovat några summor, men har lovat att det ska satsas på grupper som är felplacerade. Den här gruppen är en av dem.

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.