Annons:
myndigheter på nätet (datorer)
Fördjupning
AVIrene Stenström0 kommentarerTyck till!

Spretande myndighetssystem - standard för utbyte efterlyses

– En länsstyrelse arbetar mot ett femtontal huvudmyndigheter. Alla har olika datasystem som handläggarna på länsstyrelsen behöver använda.

När Christer Marklund arbetade som IT-samordnare på Länsstyrelsen i Södermanland längtade han intensivt efter en standard för informationsutbyte mellan myndigheter.

– Det fanns system som inte gick att driva i samma persondator, berättar Christer Marklund.
– När en handläggare arbetade i Jordbruksverkets system för EUs jordbruksstöd var datasystemet så krävande för persondatorn att det knappt gick att sköta jobbet.

I ett par år har nu Christer Marklund för Statskontorets räkning arbetat med att utveckla den Spridnings- och HämtningsStandard (SHS) som förhoppningsvis ska bli svaret på hur svenska myndigheter på ett tryggt sätt ska kunna utbyta information med varandra.

De ska göra som alla vi andra numera gör: Skicka e-post. Men krypterad och försedd med ett adresseringssystem som på ett säkert sätt talar om vem som är avsändare och mottagare – och garanterar att informationen kommer fram i             omanipulerat skick. På så sätt kan kommunikation via Internet uppfylla den statliga förvaltningens krav på pålitlighet. Myndigheterna ska dessutom få direkt tillgång till delar av varandras datasystem.

Metoden för att skicka ettor och nollor från en dator till en annan kräver inte att myndigheterna måste använda samma hård- eller mjukvaror i sina datorer. Nej, det är bara en samordnad metod för att flytta bokstäverna, siffrorna eller bilderna från en dator till en annan.

Precis som vi före IT-världen accepterade att brev stoppas i kuvert och transporteras av postverket under former som alla litar på. Och som e-post kan ta sig fram mellan olika operativsystem och programvaror och ändå komma ut i läslig form.

SHS-standarden har inget med någon särskild programleverantör att göra. Alla programkonstruktörer kan – om de så vill – göra dataprogram som adresserar och krypterar enligt SHS-standarden och sälja programmen till svenska myndigheter.

SHS kan ses som rationalisering av den statliga förvaltningen.
Men sedan arbetet med SHS började har ett nytt politiskt mål tillkommit: 24-timmarsmyndigheten.

– Ett av målen är att en person bara ska behöva ta kontakt med en myndighet i ett ärende.
– Ska det kunna genomföras måste myndigheterna på ett enkelt sätt kunna hämta uppgifter hos varandra. Personbevis, till exempel, ska inte längre behöva finnas som en papperslapp. Andra myndigheter som behöver kontrollera medborgarens folkbokföring ska själva kunna göra det – elektroniskt, säger Christer Marklund.

– Om jag minns rätt så ska en person som söker yrkestrafiktillstånd nu lämna åtta olika intyg från andra myndigheter. Att få sitt tillstånd tar flera månader. Därför pågår ett av försöken med SHS mellan Länsstyrelsen i  Stockholm, Vägverket och flera andra myndigheter. Den som söker i Stockholm under försöket ska klara ett kunskapsprov och visa ett intyg från en bank att han har de tillgångar som krävs. Men resten av uppgifterna hämtar länsstyrelsen direkt ur andra myndigheters  datasystem. Det är uppgifter från Riksskatteverket, Patent- och registreringsverket och Rikspolisstyrelsen.

Direkt kontroll mellan olika myndigheters register brukade förr kallas ”samkörning” och leda till ett ramaskri från intressenter med individens integritet som huvudintresse. Vad händer nu?
– Jag vet inte, säger Christer Marklund. Men det är inte fråga om någon samkörning av hela register. Det en annan myndighet får är en specifik uppgift som svar på en specifik fråga. Precis det som vi ger varandra med pappersintyg.

– Ett av de projekt vi talat om är en direktkontroll som gör det omöjligt för människor att få sjukpenning och arbetslöshetsersättning för samma dag. Det ska man ju inte heller ha, så vem kan sätta sig emot det? Jag kan tänka mig att en stor del av det eventuella fusk som förekommer nu är oavsiktligt. Man kanske helt enkelt skriver fel när man skriver ner datum på olika blanketter.

– Man kan vända på resonemanget om att myndigheter får bättre tillgång till varandras uppgifter. Det kan också ge medborgaren ökad tillgång till sina rättigheter. Jag kan tänka mig att myndigheter i framtiden kan komma att ta aktiv kontakt. Ungefär så här: ”Det ser ut som om du skulle ha rätt till bostadsbidrag. Bekräfta om följande uppgifter är riktiga…”

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.