Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVLeif HolmkvistLinda Kling0 kommentarerTyck till!

ST kritiskt till att anlita ifrågasatt konsult

Arbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
Fredrik Andersson.Bild:Mats Erlandsson

I juni 2014 vann företaget Gaia Leader­ship Arbetsförmedlingens upphandling av managementkonsulter. Inom ramen för Arbetsförmedlingens o­m­organisation, »förnyelseresan«, har Gaia haft omfattande uppdrag med att utbilda chefer, coacha ledningen och ge chefer managementstöd.

Sommaren 2017 rapporterade Dagens Industri att Gaia under tre år skickat 695 fakturor till Arbetsförmedlingen till ett värde av 114 miljoner kronor, varav flertalet utan timspecifikation.

I granskningen framkom också att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg varit på midsommarfest och kräftskiva hos Gaias grundare Micael Mathsson.

Konsultföretagets metoder har kritiserats av deltagare för att vara »flummiga« och »new age-baserade«. ST tog upp frågan med ledningen och fick våren 2017 besked om att Gaia skulle fasas ut. Men avtalet förlängdes med ett år och löpte ut först 24 juni i år. Samma dag gjorde Arbetsförmedlingen flera beställningar av tjänster. Gaia har under sommaren och hösten fortsatt att arbeta med dessa och andra tidigare beställda uppdrag.

– Det känns väldigt märkligt. Först skulle Gaia inte vara kvar alls efter midsommar. Sedan fick vi besked om att de skulle vara utfasade i september, men det fortsätter att ticka på, säger Fredrik Andersson, STs ordförande på Arbetsförmedlingen.

Han säger att facket inte fått någon information från arbetsgivaren om att Gaia är kvar.

Publikt har gått igenom alla fakturor som Gaia skickat till Arbetsförmedlingen från 1 juli till 30 november. Den sammanlagda summan uppgår till 1 094 630 kronor inklusive moms.

Beloppet får Fredrik Andersson att reagera:

– Det är en väldig massa pengar i ett läge när vi har en mycket snäv budget. Det är också anmärkningsvärt med tanke på att det finns så mycket kritik mot Gaia.

Men Arbetsförmedlingens HR-direk­tör, Lena Hadad, som tillträdde i juni i år, säger att summan minskat markant och bedömer att den är rimlig sett till myndighetens storlek. Att Gaia har fortsatt att leverera tjänster trots att avtalet gått ut är inget konstigt, menar hon.

– Behovet dyker inte upp planerat, och tjänster som är beställda precis innan avtalet gått ut vill man slutföra. Det är kutym.

Det har riktats en hel del kritik mot Gaia, varför har ni ändå fortsatt samarbetet?

– Några centrala övergripande insatser har inte pågått under min tid, utan det är behovsanpassade och skräddarsydda utvecklingsinsatser och chefsstöd som beställts.

Hon kan inte säga något exakt datum för när Gaia kommer att vara helt utfasade.

– Min bedömning är att några enstaka leveranser kan skvalpa över efter nyår.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.