Annons:
Mångfald
Debatt
0 kommentarerTyck till!

ST måste ta ansvar för etnisk mångfald

STs tydliga jämställdhetsarbete har gett resultat när det gäller förhållandet mellan antalet män och kvinnor i förbunds­styrelsen. Nu är det dags att ta frågan om etnisk mångfald på allvar, skriver Adrian Kaba, ST inom Arbetsförmedlingen.

I Publikt nr 8-2016 presenterades de personer som på kongressen 2016 blivit valda till STs nya förbundsstyrelse. Sju män och fem kvinnor. Väldigt få kan väl ha några kritiska invändningar gällande sammansättningen av styrelsen på basis av kön. Detta är ett uttryck för ett väldigt tydligt och målmedvetet jämställdhetsarbete inom ST.

Men en viktig kritik är att det, trots beslut på kongressen om ett mer pådrivande arbete i likabehandlings- och mångfaldsfrågor, saknas både mål och ett arbete med att säkerställa att mångfalden får samma prioritet som jämställdheten.

I de kriterier för nomineringar från 2012 som skickades ut till avdelningarna för revidering används inte ordet mångfald. Man väljer i stället att skriva att förslag till nomineringar ska baseras på »ett inkluderande synsätt där olika erfarenheter och kompetenser oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen beaktas«. För mig handlar detta om att bejaka någon form av generell representation, utan att specificera vikten av etniska och kulturella aspekter och hur dessa aspekter påverkar livsvillkor och positioner på våra arbetsplatser.

Bakgrund kan vara allt möjligt, från sociala och ekonomiska aspekter till just kultur, etnicitet och religions­tillhörighet. Vi vet att Sverige utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv är ett av de mest jämlika länderna i världen. Vi vet också att etnisk bakgrund i dagens samhälle många gånger spelar en större roll för den sociala och ekonomiska situation man befinner sig i, än vad exempelvis kön, ålder eller renodlad klassbakgrund gör. Specifikt är kopplingarna mellan etni­citet och det makt-, posi­tions- och privilegiesamhälle som vi har i dag det tydligaste beviset på att etnisk mångfald bör få en prioriterad roll i arbetet med att skapa ett »inkluderande synsätt«.

Detta har klokt nog också Publikt drivit på, genom den kartläggning tidningen genomförde 2014, som visa­de att få av STs högst uppsatta för­troendevalda har utländsk bakgrund. Det som däremot upprör mig i den intervju som Publikt inför kongressen (nr 6-2016) gjorde med valberedningens sammankallande Lisbeth Häggberg, är att hon inte tycker att valberedningen kan ta ansvar för etnisk mångfald i förbundsstyrelsen – och inte heller fråga kandi­daterna om deras etniska bakgrund.

Just nu pågår en samhällsveten­skaplig diskussion om just möjlig­heten till att använda sig av jämlikhets­data – »equality data« – som syftar till en metod för att ta fram data som belyser jämlikhet eller bristen på den mellan grupper. Det handlar alltså om ett paraplybegrepp som omfattar egenskaper såsom kön, etnicitet, religion eller ålder. Att då nedvärdera vikten av etnisk mångfald, genom att avsäga sig ansvaret för etnisk mångfald i förbundsstyrelsen på det sätt som valberedningens sammankallande gör, är okunnigt och oacceptabelt!

En facklig medlemsorganisation som ST bygger sin verksamhet på ansvar för demokratin och måste därför också ta sitt mångfaldsdemokratiska ansvar för inkluderingen av alla sina medlemmar, genom att inkludera etnisk mångfald i sitt förhållningssätt. ST kan börja med att uppmana sin egen valberedning och de nominerande avdelningarna att
på allvar ta sitt ansvar och börja arbeta med former som bejakar den etniska mångfalden. Därmed kan man göra det möjligt att bryta igenom det glastak som annars riskerar att inte endast förhindra nya kunskapsmöjligheter, utan också vidmakthålla tron på de egna vanor och traditioner som i sin tur hämmar förändring och framsteg.


Adrian Kaba, ledamot i valberedningen för sektion Skåne i ST inom Arbetsförmedlingen.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.