Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

ST-medlemmar känner ökad press på jobbet

I STs nya arbetsplatsunder­sökning uppger drygt 70 procent av de svarande medlemmarna att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. »Produktions­kraven ställs mot personalens mående och det är alltid produktionskraven som vinner«, säger Marita Lantto, ST inom Försäkringskassan.

I arbetsmiljöundersökningen svarar närmare 50 procent att de har en bra eller mycket bra psykosocial arbets­miljö. 2016 var den siffran 39 procent.

Men ST flaggar i rapporten för vad förbundet beskriver som en oro­väckande trend – arbets­belastningen ökar och med den kommer stress och olustkänslor. Fler än sju av tio uppger att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Drygt hälften anser att de fått mer att göra de senaste två åren. Värst drabbade är de medlemmar som har medborgar­kontakt. På Arbets­förmedlingen, Migra­tions­verket och Försäkringskassan är siffrorna sämre än genom­snittet för staten.

Marita Lantto, STs vice sektionsordförande i Västra Götaland och Halland, jobbar med sjukpenningärenden på ett kontor i Göteborg. Hon känner igen beskrivningen i rapporten.

– Kraven ökar och vi får fler uppgifter. Samtidigt är personalomsättningen hög och nyanställda behöver ungefär ett år på sig att bli hyfsat självgående.

Enligt Marita Lantto normaliserar arbetsgivaren en permanent hög arbets­belastning. Övertidsinsatser sätts i system eftersom man räknar med att personalen inte kommer att hinna med inflödet av ärenden under vissa perioder. Då får frivilliga jobba kväll eller helg. Trots det är det svårt att nå de högt uppsatta målen.

ST gör bedömningen att krav och resurser inte stämmer överens. Men Marita Lantto upplever att ledningen har en tendens att skuldbelägga medarbetarna.

– På stormöten får vi höra »ni har inte nått målen, ni måste bli bättre«, vilket innebär att alla går omkring och känner att de inte gör ett bra jobb fast de flesta gör det. Jag tror inte att det är en bra väg för arbetsgivaren att gå, säger Marita Lantto.

Hon berättar också att den höga arbets­belastningen tvingar personalen till prioriteringar. Något som många handläggare upplever vänds mot dem i lönesamtal.

ST skriver i rapporten att det finns ett antal friskfaktorer som minskar risken för ohälsa. En sådan är »inflytande över det egna arbetet och när det ska ut­föras«. Enligt Marita Lantto känner de medlemmar hon är i kontakt med att den möjligheten begränsas allt mer.

– Just nu har vi högsta prioritet på att starta upp nya ärenden. Ibland kan handläggare få flera nya ärenden på en dag och då måste de med kort varsel prioritera om arbetet.

Men det görs också insatser för att minska pressen, poängterar Marita Lantto. Inom hennes verksamhets­område har det skapats ett system där kontoren delvis kan avlasta varandra.

– I det fallet har det gått åt rätt håll.
 

Ämnen: Arbetsmiljö
Var sjätte utsatt för våld eller hot

STs arbetsmiljöundersökning är gjord som en webbenkät. Frågorna skickades ut till 4  000 medlemmar. Svars­frekvensen var 43 procent.

  • Drygt sju av tio har hög eller mycket hög arbetsbelastning.
  • Sex av tio tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra.
  • En av sex uppger att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete.
  • En av fyra uppger att det förekommer kränkningar eller mobbning på arbetsplatsen.
  • Fyra procent svarar att det förekommer sexuella trakasserier, två procent har själva blivit utsatta.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.