Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

ST-medlemmar känner ökad press på jobbet

I STs nya arbetsplatsunder­sökning uppger drygt 70 procent av de svarande medlemmarna att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. »Produktions­kraven ställs mot personalens mående och det är alltid produktionskraven som vinner«, säger Marita Lantto, ST inom Försäkringskassan.

I arbetsmiljöundersökningen svarar närmare 50 procent att de har en bra eller mycket bra psykosocial arbets­miljö. 2016 var den siffran 39 procent.

Men ST flaggar i rapporten för vad förbundet beskriver som en oro­väckande trend – arbets­belastningen ökar och med den kommer stress och olustkänslor. Fler än sju av tio uppger att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Drygt hälften anser att de fått mer att göra de senaste två åren. Värst drabbade är de medlemmar som har medborgar­kontakt. På Arbets­förmedlingen, Migra­tions­verket och Försäkringskassan är siffrorna sämre än genom­snittet för staten.

Marita Lantto, STs vice sektionsordförande i Västra Götaland och Halland, jobbar med sjukpenningärenden på ett kontor i Göteborg. Hon känner igen beskrivningen i rapporten.

– Kraven ökar och vi får fler uppgifter. Samtidigt är personalomsättningen hög och nyanställda behöver ungefär ett år på sig att bli hyfsat självgående.

Enligt Marita Lantto normaliserar arbetsgivaren en permanent hög arbets­belastning. Övertidsinsatser sätts i system eftersom man räknar med att personalen inte kommer att hinna med inflödet av ärenden under vissa perioder. Då får frivilliga jobba kväll eller helg. Trots det är det svårt att nå de högt uppsatta målen.

ST gör bedömningen att krav och resurser inte stämmer överens. Men Marita Lantto upplever att ledningen har en tendens att skuldbelägga medarbetarna.

– På stormöten får vi höra »ni har inte nått målen, ni måste bli bättre«, vilket innebär att alla går omkring och känner att de inte gör ett bra jobb fast de flesta gör det. Jag tror inte att det är en bra väg för arbetsgivaren att gå, säger Marita Lantto.

Hon berättar också att den höga arbets­belastningen tvingar personalen till prioriteringar. Något som många handläggare upplever vänds mot dem i lönesamtal.

ST skriver i rapporten att det finns ett antal friskfaktorer som minskar risken för ohälsa. En sådan är »inflytande över det egna arbetet och när det ska ut­föras«. Enligt Marita Lantto känner de medlemmar hon är i kontakt med att den möjligheten begränsas allt mer.

– Just nu har vi högsta prioritet på att starta upp nya ärenden. Ibland kan handläggare få flera nya ärenden på en dag och då måste de med kort varsel prioritera om arbetet.

Men det görs också insatser för att minska pressen, poängterar Marita Lantto. Inom hennes verksamhets­område har det skapats ett system där kontoren delvis kan avlasta varandra.

– I det fallet har det gått åt rätt håll.
 

Ämnen: Arbetsmiljö
Var sjätte utsatt för våld eller hot

STs arbetsmiljöundersökning är gjord som en webbenkät. Frågorna skickades ut till 4  000 medlemmar. Svars­frekvensen var 43 procent.

  • Drygt sju av tio har hög eller mycket hög arbetsbelastning.
  • Sex av tio tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra.
  • En av sex uppger att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete.
  • En av fyra uppger att det förekommer kränkningar eller mobbning på arbetsplatsen.
  • Fyra procent svarar att det förekommer sexuella trakasserier, två procent har själva blivit utsatta.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.