Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

ST-medlemmar känner ökad press på jobbet

I STs nya arbetsplatsunder­sökning uppger drygt 70 procent av de svarande medlemmarna att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. »Produktions­kraven ställs mot personalens mående och det är alltid produktionskraven som vinner«, säger Marita Lantto, ST inom Försäkringskassan.

I arbetsmiljöundersökningen svarar närmare 50 procent att de har en bra eller mycket bra psykosocial arbets­miljö. 2016 var den siffran 39 procent.

Men ST flaggar i rapporten för vad förbundet beskriver som en oro­väckande trend – arbets­belastningen ökar och med den kommer stress och olustkänslor. Fler än sju av tio uppger att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Drygt hälften anser att de fått mer att göra de senaste två åren. Värst drabbade är de medlemmar som har medborgar­kontakt. På Arbets­förmedlingen, Migra­tions­verket och Försäkringskassan är siffrorna sämre än genom­snittet för staten.

Marita Lantto, STs vice sektionsordförande i Västra Götaland och Halland, jobbar med sjukpenningärenden på ett kontor i Göteborg. Hon känner igen beskrivningen i rapporten.

– Kraven ökar och vi får fler uppgifter. Samtidigt är personalomsättningen hög och nyanställda behöver ungefär ett år på sig att bli hyfsat självgående.

Enligt Marita Lantto normaliserar arbetsgivaren en permanent hög arbets­belastning. Övertidsinsatser sätts i system eftersom man räknar med att personalen inte kommer att hinna med inflödet av ärenden under vissa perioder. Då får frivilliga jobba kväll eller helg. Trots det är det svårt att nå de högt uppsatta målen.

ST gör bedömningen att krav och resurser inte stämmer överens. Men Marita Lantto upplever att ledningen har en tendens att skuldbelägga medarbetarna.

– På stormöten får vi höra »ni har inte nått målen, ni måste bli bättre«, vilket innebär att alla går omkring och känner att de inte gör ett bra jobb fast de flesta gör det. Jag tror inte att det är en bra väg för arbetsgivaren att gå, säger Marita Lantto.

Hon berättar också att den höga arbets­belastningen tvingar personalen till prioriteringar. Något som många handläggare upplever vänds mot dem i lönesamtal.

ST skriver i rapporten att det finns ett antal friskfaktorer som minskar risken för ohälsa. En sådan är »inflytande över det egna arbetet och när det ska ut­föras«. Enligt Marita Lantto känner de medlemmar hon är i kontakt med att den möjligheten begränsas allt mer.

– Just nu har vi högsta prioritet på att starta upp nya ärenden. Ibland kan handläggare få flera nya ärenden på en dag och då måste de med kort varsel prioritera om arbetet.

Men det görs också insatser för att minska pressen, poängterar Marita Lantto. Inom hennes verksamhets­område har det skapats ett system där kontoren delvis kan avlasta varandra.

– I det fallet har det gått åt rätt håll.
 

Ämnen: Arbetsmiljö
Var sjätte utsatt för våld eller hot

STs arbetsmiljöundersökning är gjord som en webbenkät. Frågorna skickades ut till 4  000 medlemmar. Svars­frekvensen var 43 procent.

  • Drygt sju av tio har hög eller mycket hög arbetsbelastning.
  • Sex av tio tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra.
  • En av sex uppger att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete.
  • En av fyra uppger att det förekommer kränkningar eller mobbning på arbetsplatsen.
  • Fyra procent svarar att det förekommer sexuella trakasserier, två procent har själva blivit utsatta.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.