Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

ST-medlemmar ska ha bästa arbetsplatsen

”ST-medlemmarnas arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden”.

Så sägs det, en aning utmanande, i det diskussionsunderlag som STs förbundsstyrelse nu för ut i förbundet inför kongressen i november.

En viktig sida av den attraktiva arbetsplatsen är att lönesättningen uppfattas som rimligt rättvis av de anställda. Därför ska den kommande kongressen besluta om en plattform för förbundets lönepolitik. Men debattmaterialet tar också upp det inre fackliga arbetet: Kan ST-medlemskapet ges en ”kvalitetsgaranti”? Och hur ska den enskilde medlemmens inflytande i facket kanaliseras på ett bättre sätt än i dag?

Ett avsnitt tar upp betydelsen av högre utbildning och vilka krav ST ska driva för att ett livslångt lärande ska bli möjligt.

Som bakgrund till detta skärskådande finns det faktum att en stor del av STs nuvarande medlemskår relativt snart går i pension. För att behålla sin styrka måste i stort sett ett nytt förbund rekryteras inom en tioårsperiod. ST behöver en politik som lockar en ny, välutbildad generation statsanställda – numera har 80 procent av dem som anställs i staten högskoleutbildning.

Men vad är då den attraktiva arbetsplatsen? I debattmaterialet ges en lång lista med kännetecken: Du ska kunna påverka ditt arbete, ha bra chefer, möjligheter att utvecklas och rätt att ifrågasätta.

Lönerna ska vara konkurrenskraftiga och ”rättvisa”. Kvinnor och män ska ha lika villkor och möjligheter, mångfald ska uppmuntras och alla ska behandla varandra med respekt och värdighet. Till sist ska arbetsplatsen vara sådan att du förblir frisk – med en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning.

Vikten av bra chefer poängteras särskilt. En bra chef ska vara lagledare, kunna entusiasmera och fokusera på helheten.

Den skisserade lönepolitiska plattformen innehåller bland annat följande punkter:

  • Lönen ska bygga på arbetets svårighetsgrad, det egna arbetsresultatet och vad motsvarande jobb betalas på andra håll.
  • Lönekriterierna ska vara kända. Utifrån dem ska den anställde själv kunna förhandla om sin lön med chefen i så kallade lönesättningssamtal. Facket ger stöd, och förhandlar åt den som inte vill förhandla själv.
  • Parterna ska vara överens om formerna för lönesättningssamtal, lönekriterier och önskad lönestruktur, och lönerna regleras slutligt i kollektivavtal.
  • Stora eller små löneskillnader är en fråga som avgörs av medlemmarna på arbetsplatsen.
  • Högskoleutbildning ska påverka ingångslönen i den mån utbildningen är relevant för jobbet.
  • Lokala tillämpningar av  ST-plattformen ska göras så att alla anställda, och även de som nyanställs i framtiden, ska kunna tycka att den är riktig – inte bara ST-medlemmarna.

Lönefrågorna väger tungt också i avsnittet om kvalitet i det fackliga medlemskapet. Som ST-medlem ska man ha en garanterad löneutveckling och veta varför man har den lön man har. Medlemmen ska också ha rätt till enskilda samtal med lokala facket, exempelvis om lönen.

Medlemmarnas inflytande ska ökas
Tre konkreta förslag finns för att öka den enskilda medlemmens inflytande i ST:
  • Arbetsplatsombuden ska väljas direkt av medlemmarna på arbetsplatsen. Valet rapporteras sedan till styrelsen.
  • Medlemmar ska kunna skriva motioner till förbundsstyrelsen året om. FS får tre månader på sig att svara.
  • För att medlemmarna ska kunna följa hur deras ombud agerar ska omröstningar på kongresser, ombudsmöten mm vara öppna. Bara vid personval ska man kunna ha sluten omröstning. Därutöver sägs bland annat att engagemang i enstaka frågor ska uppmuntras, att enkäter, chatfora och opinionsgrupper ska användas för att samla upp medlemmarnas synpunkter samt att klubbar och sektioner bör ordna fler vanliga medlemsmöten. Dialog med medlemmarna ska delvis ersätta företrädarrollen.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.