Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

ST-medlemmar ska ha bästa arbetsplatsen

”ST-medlemmarnas arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden”.

Så sägs det, en aning utmanande, i det diskussionsunderlag som STs förbundsstyrelse nu för ut i förbundet inför kongressen i november.

En viktig sida av den attraktiva arbetsplatsen är att lönesättningen uppfattas som rimligt rättvis av de anställda. Därför ska den kommande kongressen besluta om en plattform för förbundets lönepolitik. Men debattmaterialet tar också upp det inre fackliga arbetet: Kan ST-medlemskapet ges en ”kvalitetsgaranti”? Och hur ska den enskilde medlemmens inflytande i facket kanaliseras på ett bättre sätt än i dag?

Ett avsnitt tar upp betydelsen av högre utbildning och vilka krav ST ska driva för att ett livslångt lärande ska bli möjligt.

Som bakgrund till detta skärskådande finns det faktum att en stor del av STs nuvarande medlemskår relativt snart går i pension. För att behålla sin styrka måste i stort sett ett nytt förbund rekryteras inom en tioårsperiod. ST behöver en politik som lockar en ny, välutbildad generation statsanställda – numera har 80 procent av dem som anställs i staten högskoleutbildning.

Men vad är då den attraktiva arbetsplatsen? I debattmaterialet ges en lång lista med kännetecken: Du ska kunna påverka ditt arbete, ha bra chefer, möjligheter att utvecklas och rätt att ifrågasätta.

Lönerna ska vara konkurrenskraftiga och ”rättvisa”. Kvinnor och män ska ha lika villkor och möjligheter, mångfald ska uppmuntras och alla ska behandla varandra med respekt och värdighet. Till sist ska arbetsplatsen vara sådan att du förblir frisk – med en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning.

Vikten av bra chefer poängteras särskilt. En bra chef ska vara lagledare, kunna entusiasmera och fokusera på helheten.

Den skisserade lönepolitiska plattformen innehåller bland annat följande punkter:

  • Lönen ska bygga på arbetets svårighetsgrad, det egna arbetsresultatet och vad motsvarande jobb betalas på andra håll.
  • Lönekriterierna ska vara kända. Utifrån dem ska den anställde själv kunna förhandla om sin lön med chefen i så kallade lönesättningssamtal. Facket ger stöd, och förhandlar åt den som inte vill förhandla själv.
  • Parterna ska vara överens om formerna för lönesättningssamtal, lönekriterier och önskad lönestruktur, och lönerna regleras slutligt i kollektivavtal.
  • Stora eller små löneskillnader är en fråga som avgörs av medlemmarna på arbetsplatsen.
  • Högskoleutbildning ska påverka ingångslönen i den mån utbildningen är relevant för jobbet.
  • Lokala tillämpningar av  ST-plattformen ska göras så att alla anställda, och även de som nyanställs i framtiden, ska kunna tycka att den är riktig – inte bara ST-medlemmarna.

Lönefrågorna väger tungt också i avsnittet om kvalitet i det fackliga medlemskapet. Som ST-medlem ska man ha en garanterad löneutveckling och veta varför man har den lön man har. Medlemmen ska också ha rätt till enskilda samtal med lokala facket, exempelvis om lönen.

Medlemmarnas inflytande ska ökas
Tre konkreta förslag finns för att öka den enskilda medlemmens inflytande i ST:
  • Arbetsplatsombuden ska väljas direkt av medlemmarna på arbetsplatsen. Valet rapporteras sedan till styrelsen.
  • Medlemmar ska kunna skriva motioner till förbundsstyrelsen året om. FS får tre månader på sig att svara.
  • För att medlemmarna ska kunna följa hur deras ombud agerar ska omröstningar på kongresser, ombudsmöten mm vara öppna. Bara vid personval ska man kunna ha sluten omröstning. Därutöver sägs bland annat att engagemang i enstaka frågor ska uppmuntras, att enkäter, chatfora och opinionsgrupper ska användas för att samla upp medlemmarnas synpunkter samt att klubbar och sektioner bör ordna fler vanliga medlemsmöten. Dialog med medlemmarna ska delvis ersätta företrädarrollen.
Bli den första att tycka till!
POLISENNyhetVäntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn anställd på Arbetsförmedlingen får en varning för att ha använt arbetsgivarens parkeringstillstånd privat. Den anställde har uppgett att tillståndet köptes av en okänd man och att han inte visste att det tillhörde myndigheten.
HÖGSKOLANNyhetStockholms universitets julbord för personalen kostade sammanlagt nästan 2,2 miljoner kronor 2018. Nu har förvaltningsrätten dömt universitetet till att betala 160 000 kronor i böter för felaktig upphandling.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.