Annons:
”Vi har länge fått signaler om att utbildningen var dålig”, säger STs avdelningsordförande på Arbetsförmedlingen, Fredrik Andersson. Sedan myndigheten förlängt avtalet med konsulterna har ST inlett en tvisteförhandling om mbl-brott.Bild:Mats Erlandsson
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVLeif Holmkvist1 kommentarerTyck till!

ST tar strid om "flummiga" konsulter

ST inom Arbetsförmedlingen har länge ifrågasatt konsulterna från Gaia, hårt kritiserade för "new age-flum", och fått ledningens löfte om att de ska ut. I stället har avtalet med konsultbolaget förlängts. Nu driver ST en tvisteförhandling om brott mot mbl.

I juni 2014 vann Gaia Leadership Arbets­förmedlingens upphandling av managementkonsulter med ett offererat timpris på 1 500 kronor. General­direktör Mikael Sjöberg hade tillträtt i mars med uppdraget att förnya myndigheten, och samma år gav sig Arbets­förmedlingen ut på en "förnyelseresa" som ska nå sitt mål 2021.

Reseledare var konsulterna från Gaia, som utbildat 790 chefer, coachat ledningen och gett chefer managementstöd.

Mikael Sjöberg kände väl till Gaia – han hade anlitat bolaget även i sitt tidigare jobb som generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

I somras granskade Dagens Industri Gaias omfattande fakturering under tre års tid: 695 fakturor summerade till 114 miljoner kronor, varav två tredje­delar saknade timspecifikation.

Konsultbolagets metoder har fått kritik av många deltagare för att vara "flummiga" och "new age-baserade".

– Vi har länge fått signaler om att utbildningen var dålig, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.

I fjol tog vi upp problemet med ledningen och fick beskedet att konsulterna från Gaia skulle fasas ut under våren 2017. Men i slutet av maj fick facken i stället veta att avtalen med Gaia förlängts.

I juni begärde ST en tvisteförhandling om brott mot medbestämmandelagen, mbl, säger STs ombudsman Christian Camitz.

– Vi har haft en inledande förhandling, men arbetsgivaren anser inte att de har förhandlingsskyldighet.

Gaia är drivande bakom Arbets­förmedlingens nya organisationsplan, som fått bakläxa av styrelsen och ska revideras. Ledningen har då bett Gaia att delta.

– Det blir indirekt som att de ska granska sig själva, konstaterar Fredrik Andersson, som nu bett en arbets­tagar­konsult göra en oberoende granskning.

Arbetsförmedlingens förhandlingschef Thomas Wolf säger att Gaia haft ett treårigt avtal från 2014 med möjlighet till ett års förlängning två gånger:

– Vi anser inte att vi behöver förhandla förlängningen, men jag ska stämma av med Arbetsgivarverket.

Har du gett något löfte om att Gaia skulle fasas ut?

– Vi har sagt att vi ska växla över från konsulter till egen förmåga, men vi har inte gett några löften om tidpunkt. Vi växlar över successivt.

Är du nöjd med Gaias insatser?

– Vi har fått vad vi efterfrågat och köpt.

Känner du igen kritiken om flum?

– Jag har fått signaler om att vissa inte gillar delar av insatserna.

Ska Gaia vara med och utvärdera de nya organisationsförslagen?

– Myndighetsledningen utvärderar, de ska ge konsultstöd.

I ett svar på en skriftlig fråga i riks­dagen har arbetsmarknads­minister Ylva Johansson förklarat att Arbetsför­med­lingens internrevision ska granska Gaias räkningar.

Inlagt av less tis, 09/19/2017 - 12:35
Detta börjar bli löjligt. Vissa anser att Gaia är bra andra att den är kass. ST och Arbetsförmedlingens högsta ledning leker Cowboys & Indianer på alla de anställdas som sliters bekostnad. När ska dom fatta att medborgarna ledsnar ur på detta skyttegravskrig. Kanske är det så att dom borde lösa problemen istället och i det säkerhetsställa strategier och processer som leder till att Arbetsförmedlingen kan bibehålla sitt existensberättigande och i det förbättras. Hela detta drevet hjälper inte dom som arbetar under galna förhållanden för att rädda detta skepp som förmodligen kommer att sjunka om inte stridsyxans läggs ned. Dagisfasoner.
RegeringskanslietNyhetBidragsfusk, övergödning och återfall i brott. Det är ämnen för utredningar som avpolletterade myndig­hets­chefer jobbar med på Rege­ringskansliet i väntan på att deras förord­nanden ska löpa ut. Men en tidigare myndighets­chef har inga arbetsuppgifter alls, visar Publikts genomgång.
TrafikverketNyhetUnder tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.
DomstolarnaNyhetDomstolsverket ställer sig bakom beslutet att stänga av det polska rådet för domstolsväsendet från det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
BolagNyhetOmsättningen för statens bolag ökade under första halvåret 2018 med 6,4 procent jämfört med förra året. Postnord fortsätter att förlora pengar.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avslår förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga instanser ifrågasätter också förslaget, visar en genomgång av remissvaren.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera av Arbetsförmedlingens underleverantörer riktar skarp kritik mot myndigheten för att prispressen leder till sämre kvalitet i tjänsterna, skriver Arbetsvärlden.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagen efter valet.
ÖppenhetNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Förslaget kommer från justitiedepartementet och får stöd hos 54 av 61 remissinstanser. Inom kort väntas lagrådet ge sin syn på saken.
ArbetsrättNyhetEn vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.
RegeringskanslietNyhetRegeringskansliet måste ta in extern hjälp för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på miljö- och energidepartementet. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
Statens institutionsstyrelseNyhetNationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.