Annons:
”Vi har länge fått signaler om att utbildningen var dålig”, säger STs avdelningsordförande på Arbetsförmedlingen, Fredrik Andersson. Sedan myndigheten förlängt avtalet med konsulterna har ST inlett en tvisteförhandling om mbl-brott.Bild:Mats Erlandsson
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVLeif Holmkvist1 kommentarerTyck till!

ST tar strid om "flummiga" konsulter

ST inom Arbetsförmedlingen har länge ifrågasatt konsulterna från Gaia, hårt kritiserade för "new age-flum", och fått ledningens löfte om att de ska ut. I stället har avtalet med konsultbolaget förlängts. Nu driver ST en tvisteförhandling om brott mot mbl.

I juni 2014 vann Gaia Leadership Arbets­förmedlingens upphandling av managementkonsulter med ett offererat timpris på 1 500 kronor. General­direktör Mikael Sjöberg hade tillträtt i mars med uppdraget att förnya myndigheten, och samma år gav sig Arbets­förmedlingen ut på en "förnyelseresa" som ska nå sitt mål 2021.

Reseledare var konsulterna från Gaia, som utbildat 790 chefer, coachat ledningen och gett chefer managementstöd.

Mikael Sjöberg kände väl till Gaia – han hade anlitat bolaget även i sitt tidigare jobb som generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

I somras granskade Dagens Industri Gaias omfattande fakturering under tre års tid: 695 fakturor summerade till 114 miljoner kronor, varav två tredje­delar saknade timspecifikation.

Konsultbolagets metoder har fått kritik av många deltagare för att vara "flummiga" och "new age-baserade".

– Vi har länge fått signaler om att utbildningen var dålig, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.

I fjol tog vi upp problemet med ledningen och fick beskedet att konsulterna från Gaia skulle fasas ut under våren 2017. Men i slutet av maj fick facken i stället veta att avtalen med Gaia förlängts.

I juni begärde ST en tvisteförhandling om brott mot medbestämmandelagen, mbl, säger STs ombudsman Christian Camitz.

– Vi har haft en inledande förhandling, men arbetsgivaren anser inte att de har förhandlingsskyldighet.

Gaia är drivande bakom Arbets­förmedlingens nya organisationsplan, som fått bakläxa av styrelsen och ska revideras. Ledningen har då bett Gaia att delta.

– Det blir indirekt som att de ska granska sig själva, konstaterar Fredrik Andersson, som nu bett en arbets­tagar­konsult göra en oberoende granskning.

Arbetsförmedlingens förhandlingschef Thomas Wolf säger att Gaia haft ett treårigt avtal från 2014 med möjlighet till ett års förlängning två gånger:

– Vi anser inte att vi behöver förhandla förlängningen, men jag ska stämma av med Arbetsgivarverket.

Har du gett något löfte om att Gaia skulle fasas ut?

– Vi har sagt att vi ska växla över från konsulter till egen förmåga, men vi har inte gett några löften om tidpunkt. Vi växlar över successivt.

Är du nöjd med Gaias insatser?

– Vi har fått vad vi efterfrågat och köpt.

Känner du igen kritiken om flum?

– Jag har fått signaler om att vissa inte gillar delar av insatserna.

Ska Gaia vara med och utvärdera de nya organisationsförslagen?

– Myndighetsledningen utvärderar, de ska ge konsultstöd.

I ett svar på en skriftlig fråga i riks­dagen har arbetsmarknads­minister Ylva Johansson förklarat att Arbetsför­med­lingens internrevision ska granska Gaias räkningar.

Inlagt av less tis, 09/19/2017 - 12:35
Detta börjar bli löjligt. Vissa anser att Gaia är bra andra att den är kass. ST och Arbetsförmedlingens högsta ledning leker Cowboys & Indianer på alla de anställdas som sliters bekostnad. När ska dom fatta att medborgarna ledsnar ur på detta skyttegravskrig. Kanske är det så att dom borde lösa problemen istället och i det säkerhetsställa strategier och processer som leder till att Arbetsförmedlingen kan bibehålla sitt existensberättigande och i det förbättras. Hela detta drevet hjälper inte dom som arbetar under galna förhållanden för att rädda detta skepp som förmodligen kommer att sjunka om inte stridsyxans läggs ned. Dagisfasoner.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
UtvecklingssamarbeteFördjupningFackförbunden för offentliganställda i Nordafrika och Mellanöstern har en tuff situation. Kvinnor som är aktiva i fackföreningsrörelsen måste dessutom ofta kämpa mot sina egna förbund. I ett projekt som ST är en del av får kvinnor i regionen lära sig hur de kan arbeta för att stärka sin egen och andra kvinnors position, både i facket och i samhället.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetNär Linda Håkansson, som är civilanställd inom Polisen, anmälde att hon ville arbeta som volontär på en brotts­offerjour fick hon nej av arbetsgivaren. Nu har ST förhandlat och arbets­givaren har tagit tillbaka sitt beslut. »Jag blev jätteglad när jag fick rätt«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i Jean-Claude Arnaults kulturförening Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla. Det framkommer i en granskning av en extern utredare. Lärosätet kritiseras också för sitt agerande i samband med att en doktorand berättade att hon utsatts för övergrepp.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Arbetsmiljöverket för en annonskampanj myndigheten genomförde under hösten och vintern 2017. Enligt JO stred kampanjen mot kraven på saklighet och opartiskhet.
OhälsaNyhetDen samhällsekonomiska kostnaden för sjukskrivningar blev 62 miljarder kronor för 2017 – enbart sett till det arbete som inte utförs. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia.
EUNyhetTrots att hon ville säga ja lydde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson riksdagens order och röstade nej när EU-länderna beslutade att bilda en gemensam arbetsmarknadsbyrå. Nu oroas hon över att Sverige inte ska få något inflytande när frågan går vidare, skriver SvD.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en handläggare vid Försäkringskassan för att hon fällt olämpliga kommentarer om en försäkrad. Kommentarerna spelades in på den försäkrades telefonsvarare.
KonkurrensverketNyhetDet är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med sin tillsyn. Det framgår av en ny rapport från myndigheten.
TransportstyrelsenNyhetStatssekreteraren och expeditionschefen vid näringsdepartementet föreslog att Maria Ågren skulle skriva under ett strafföreläggande för att regeringen skulle slippa en offentlig rättegång om it-skandalen. Det uppgav hon själv under den rättegång i Arbetsdomstolen där hennes avsked prövas.
RegeringenNyhetFörre justitieministern Thomas Bodström erbjöds en halv miljon kronor för att hoppa av som landshövding i samband med Allra-skandalen. Det uppger han själv i SVTs ”Min sanning”.
RIKSDAGENNyhetNästan 40 anställda på riksdagen uppger att de har drabbats av hälsoproblem de senaste åren. Arbetsgivaren undersöker om det beror på mögelskador.