Annons:
Maral Alaghi, Jean-Marc Orliaguet och Ulla Edvardsson på Chalmers it-avdelning uppskattar det korta dagliga ståmötet. »Det ökar gemenskapen genom att man ser varandra och får veta vad grannen gör«, säger Ulla Edvardsson.Bild:Jerker Andersson
Högskolan
Ditt jobb
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Ståmötet ökar gemenskapen på jobbet

En kvarts avstämning på stående fot där alla berättar vad de håller på med. Det är ett effek­tivt sätt att öka utbytet och gemenskapen på en arbetsplats där man annars jobbar mycket var för sig, tycker Ulla Edvardsson, it-utvecklare på Chalmers.

Prick klockan 8.45 samlas it-utvecklarna på Chalmers tekniska högskola i ett av mötesrummen. Några med en kaffemugg i handen, en del lutandes mot väggen.

Någon börjar, sedan ger alla varsin kort rapport utifrån tre frågor: Vad gjorde jag i går, vad ska jag göra i dag, finns det några hinder för att kunna utföra det jag ska?

När klockan slår nio har alla redan skingrats, för att gå till sina arbetsplatser eller ett fortsatt samtal med någon de behöver prata vidare med.

– Det är en bra form. Man får koll på vilka som är på kontoret under dagen och vad de håller på med. Jag tror att det ökar gemenskapen genom att man ser varandra och får veta vad grannen gör, säger ST-medlemmen Ulla Edvardsson.

Att alla står upp bidrar till att mötet blir kort och fokuserat, tror hon.

– Det gör också att det inte stör om någon kommer sent. Då glider man bara in i cirkeln, det blir organiskt.

Formen med standupmöten – eller ståmöten – uppkom i samband med att enheten bildades för fyra år sedan. De tre frågorna är hämtade från Scrum, en metodik för systemutveckling som är etablerad inom it-branschen. Men mötes­formen lämpar sig för många typer av verksamheter, tror Jean-Marc Orliaguet, it-utvecklare och sektionsordförande för ST på Chalmers.

– Jag vet att servicedesken och biblioteket här på Chalmers också har liknande möten.

Han gillar den informella och kravlösa formen.

– Det är lite som en fika, fast mer foku­serat på arbetet.

Tack vare att alla berättar vad de gör uppstår ofta möjligheter att hjälpa varandra och undvika onödigt arbete. Kanske får man veta att någon annan redan utvecklat en it-lösning liknande den man själv jobbar med. Eller så har en medarbetare fått ett uppdrag som behöver samordnas med det man själv gör.

– Mötet ger också chans till reflektion. Man kan få hjälp av andra med att prioritera vad som är viktigast att jobba med de kommande dagarna. Och vissa som lägger för mycket tid på att saker ska vara perfekta kan behöva höra att det är tillräckligt bra.

enhetschefen Maral Alaghi tycker att den dagliga inblicken gör det möjligt för henne att se var hon kan behöva stötta:

– Det gör det lättare för mig att hjälpa till att undanröja eventuella hinder. Därmed minskar risken för konflikter som grundar sig i att man är beroende av någon annan eller något annat.

Deltagarnas tips för effektiva ståmöten
  • Håll tiden. Börja på utsatt tid även om alla inte kommit.
  • Ha en tydlig struktur med ett par enkla frågor som alla ska besvara.
  • Låt alla säga något.
  • Om det uppstår diskussion – be de berörda att fortsätta efter mötet.
  • Våga testa! Den exakta formen för mötet sätter sig ofta efter hand.
Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetEn kriminalvårdare har åtalats för tjänstefel, sedan han beordrat stopp för kisspaus under transporten av en intagen. Den 25-årige mördaren är fortfarande på rymmen, uppger SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
RättsväsendetNyhetRegeringen har beslutat om nya regleringsbrev för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. De båda myndigheterna ska tillsammans redovisa hur de kan bli bättre på att utreda brott och ställa skyldiga inför rätta.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
StatsförvaltningNyhetDen statliga myndighet som har högst förtroende i klassen för svenska institutioner är Polisen. I botten finns Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det framgår av årets upplaga av Förtroendebarometern.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.