Annons:
Högskolan
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Stärkt chefsmakt på högskolan

Regeringens utredare Kåre Bremer vill stärka ledarna på universitet och högskolor och minska de akademiska kollegiernas makt. Ett utmanande förslag, men i huvudsak positivt, anser Alejandra Pizarro Carrasco i STs avdelningsstyrelse.

Kåre Bremer, tidigare rektor vid Stockholms universitet, har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för bättre ledarskap och ledningsstrukturer i den akademiska världen.  

En slutsats han drar av sin granskning är att de nuvarande kollegiala beslutsorganen ofta verkar konserverande. De har svårt att göra prioriteringar av resursfördelningen och att fatta beslut om organisationsförändringar. 

Enligt Kåre Bremer bör de kollegiala organens uppgift framför allt vara att granska och bedöma kvaliteten i lärosätets utbildning och forskning. Beslut om resursfördelning ska däremot fattas i den så kallade linjeorganisationen, inom chefshierarkin.  

Även andra beslut, såsom om verksamhetsplan, budget och organisatoriska förändringar bör fattas av linjeorganisationen, ”mot bakgrund av de kollegiala organens omvittnade svårigheter” att fatta beslut. Men viktigare beslut ska enligt förslaget först beredas i de kollegiala organen.  

Kåre Bremer anser också att beslutande institutionsstyrelsen bör ersättas av prefektstyre, och att prefekter och andra ledare får adekvat utbildning och administrativt stöd, inte minst om arbetsgivarfrågor. 

Alejandra Pizarro Carrasco, som sitter i styrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet, säger att förslagen är kontroversiella, men att hon själv tror på en förändring i den riktning utredningen föreslår. 

– Det blir bättre förutsättningar för att fatta bra beslut. Men det kan bli ännu bättre beslut om fler yrkeskategorier får ta plats i de kollegiala organen och delta i beredningar av förslag. 

De kollegiala organen ser olika ut. På en del håll får endast doktorerade lärare vara med, andra släpper in alla lärare och forskare medan vissa är öppna för alla yrkesgrupper. 

Det är viktigt att även administrativ och teknisk personal och handläggare får inflytande, framhåller Alejandra Pizarro Carrasco. Likaså de som har tidsbegränsade anställningar.  

– På min arbetsplats Stockholms universitet har 40 procent av forskarna visstidsanställningar. Det är ett stort problem att de oftast inte får vara med. 

Kåre Bremer har inte haft i uppdrag att utreda högskolans finansieringssystem, men påpekar ändå att både utbildningsanslagen och finansieringen av forskning behöver ses över. Det håller Alejandra Pizarro Carrasco med om.  

 – Det är en fråga som vi i ST har drivit länge. Resurstilldelningssystemet är alltför ryckigt. 

Många av utredningens förslag är riktade till lärosätena själva och kräver inga lagändringar. En föreslagen regelförändring är dock att rektorsrekryteringar ska omfattas av samma sekretess som rekryteringar av andra myndighetschefer. Sekretessen ska gälla sökande fram tills kandidaten ”hörs” av lärare, övriga anställda och studenter.  

Endast en kandidat bör höras, anser Kåre Bremer. Risken är annars att välmeriterade kandidater drar tillbaka sin ansökan inför hörandet, eftersom deras aktuella position skulle kunna undermineras om det blir känt att de söker ett annat jobb. 

Någon omröstning med redovisning av röstsiffror bör inte heller förekomma vid rektorstillsättningar, enligt utredningen. 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.