Annons:
Bild:Getty Images
Omställning
Fördjupning
AVElin EkseliusTyck till!

Starkt skyddsnät när du förlorar jobbet

Ibland händer det som ingen vill ska hända: anställda blir av med jobbet. I sådana lägen är det viktigt att känna till att det finns ett skyddsnät som ska hjälpa den som drabbas att hitta en väg framåt i yrkeslivet.

Vid en omställning har den anställde rätt till olika slags stöd. Villkoren varierar beroende på vilket avtals­område man arbetat inom – exempelvis på en myndighet som omfattas av Arbetsgivarverkets avtal. Även anställningsformen har betydelse.

För den som arbetar på en myndighet finns sedan ett par år tillbaka två olika avtal som ska bilda en skyddande kedja för den anställde. De heter avtal om lokala omställningsmedel och omställningsavtalet.

Medan det förstnämnda avtalet är till för att löpande bibehålla och stärka medarbetarnas kompetens, syftar omställningsavtalet till att skydda den som faktiskt förlorar sin anställning.

Åsa Lindh är vd för Trygghets­stiftelsen, som ska hjälpa drabbade på myndigheter att hitta ett nytt arbete så fort som möjligt.

– Jag ser det som ett fantastiskt försäkringserbjudande för den som blir uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Våra anställda träffar alla individer och lägger upp en individuell plan, säger hon.

Vid årsskiftet var 3 816 personer anmälda hos Trygghetsstiftelsen.

– Antalet sjönk under förra året och det beror på att arbetsmarknaden just nu är väldigt bra för våra kunder, säger Åsa Lindh.

Trygghetsrådet organiserar bland annat coachning, seminarier och kompetens­utveckling och hjälper dem som väljer att starta eget.

– Många blir glatt överraskade över att det är en hel palett av stöd som vi kan erbjuda. Särskilt om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en längre tidsbegränsad anställning har vi stora möjlig­heter att skräddarsy insatser, säger Åsa Lindh.

Trygghetsstiftelsen är till för den som arbetar på en statlig myndighet. Men arbetsmarknaden rymmer flera omställningsorganisationer. Exempelvis finns TRR Trygghetsrådet för tjänstemän i en stor del av den privata sektorn – dit är exempelvis Postnord, SJ och Swed­avia anslutna.

De flesta hittar en lösning

81 procent av de som haft fast jobb på en statlig myndighet får nytt arbete, eller hittar en annan lösning under upp­sägningstiden. I gruppen med tidsbegränsade anställningar får 86 procent en lösning inom nio månader efter att anställningen löpt ut.

De flesta kommer från Universitet och högskolor
 1. Uppsala universitet
 2. Lunds universitet
 3. Stockholms universitet
 4. Karolinska institutet
 5. Kungliga tekniska hög­skolan
 6. Luleå tekniska universitet
 7. Umeå universitet
 8. Sveriges lantbruks­universitet
 9. Göteborgs universitet
 10. Rekryterings­myndigheten

Myndigheter som har flest anmälda till Trygghetsstiftelsen. Listan är från 2016 och gäller personer som haft tillsvidare­anställning.

Detta kan omställnings­avtalet ge

Om du har en anställning, oavsett anställningsform, som varat minst tolv månader i en följd hos en statlig myndighet och blir uppsagd på grund av arbetsbrist:

 • Rätt till planeringssamtal, olika jobbsökaraktiviteter och jobbcoachning.
 • Om du får en ny anställning med lägre lön än vad du hade tidigare kan du få inkomstförstärkning i 780 dagar.
 • Om du blir arbetslös har du som har a-kassa rätt till 300 dagars a-kasseförstärkning.

Om du har tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet som löper ut:

 • Stödet beror på hur länge du varit tidsbegränsat anställd.
 • Har du varit anställd i två år har du rätt till planerings­samtal och jobbsökar­aktiviteter.
 • Om du varit tidsbegränsat anställd i sex år får du dessutom inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Detaljerad information och förklaringar om förmånerna finns på trygghetsstiftelsen.se.

Skilda villkor

Villkoren skiljer sig åt mellan de olika omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Arbetar du på ett företag som är anslutet till TRR Trygghetsrådet hittar du information om vad som gäller för dig på trr.se.

Stöd om du lämnar din plats till någon annan

Omställningsavtalet aktiveras inte bara vid arbetsbrist, omlokalisering eller när en tidsbegränsad anställning löper ut. Som myndighets­anställd har du också rätt till stöd om du frivilligt lämnar ditt jobb för att ge plats åt någon som hotas
av uppsägning.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.