Annons:

Staten bör gå i bräschen för jämställdhet

Vi är fortfarande långt ifrån ett jämställt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver göra mer för att ge kvinnor samma möjligheter som män att nå ledande positioner. Staten bör visa vägen.

Vi måste lyckas ta till vara alla människors kompetens och förmåga på bästa sätt i arbetslivet. Det är en nödvändighet för att skapa framgångsrika företag och en effektiv offentlig sektor. Och det borde vara en självklarhet – men är tyvärr inte det.

I dagarna firar vi 8 mars, den internationella kvinnodagen. Men arbetet för ett jämställt arbetsliv måste fortgå årets alla dagar. Det kräver insatser på många områden.

Ett viktigt mål är att kvinnor och män får samma lön för likvärdigt arbete. Lönekartläggningar och fackligt arbete kan vara effektiva vägar för att nå dit. Det visar det exempel Publikt kunde berätta om i förra numret – en kvinnlig projektledare som fick en löneförhöjning på drygt 6 000 kronor i månaden, sedan ST jämfört hennes lön med hennes manliga kollegers och tagit strid för henne.

Det räcker dock inte med att jobba för rättvisa löner på varje enskild arbetsplats. De yrken som domineras av kvinnor behöver också värderas högre på arbetsmarknaden. Där kan offentliga arbetsgivare gå före. Det talas ofta om kommunerna, där många kvinnor jobbar inom vård, skola och omsorg. Men även i den statliga sektorn finns åtskilliga kvinnodominerade arbetsplatser och yrkesgrupper som måste uppvärderas.

Ett jämställt arbetsliv kräver dessutom att kvinnor har samma möjligheter att göra karriär som män. En snabb blick på statistiken visar att det knappast är så i dag. I det privata näringslivet var de manliga cheferna 2013 mer än dubbelt så många som kvinnorna.

På detta område ser det bättre ut inom staten. I den civila statsförvaltningen var andelen kvinnliga chefer samma år 44 procent.

Men det finns åtskilliga myndigheter där könsfördelningen bland cheferna är väldigt sned, vilket Publikts granskning i detta nummer visar. Det är ett problem oavsett vilket kön som är underrepresenterat på chefsstolarna. I en sådan situation ställer lagstiftningen krav på åtgärder. Många statliga arbetsgivare behöver ta frågan på större allvar och anstränga sig mer för att råda bot på snedfördelningen.

Att uppnå en jämn könsfördelningbland cheferna, både i staten som helhet och på enskilda myndigheter, är viktigt – men inte tillräckligt.

Att myndigheterna inte är jämställda arbetsplatser blir än mer tydligt högre upp i hierarkierna. Många av de mest prestigefyllda positionerna innehas av män. Därför krävs åtgärder för att underlätta för kvinnor att nå högre chefsbefattningar.

Bland de allra bäst betalda myndighetscheferna dominerar männen i dag stort. Det måste bli fler kvinnor i statsförvaltningens högsta topp. Det är viktigt att regeringen anstränger sig för att jämna ut könsbalansen på dessa poster när tillfälle ges.

Regeringen bör också driva på de statliga myndigheterna att jobba hårdare för att bli mer jämställda. Staten måste klara att gå före och inspirera andra arbetsgivare. Och målet måste vara tydligt: ett arbetsliv där ingen hindras eller begränsas av sitt kön.


Alexander Armiento, chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.