Annons:

Staten som måltavla

Säkerhetsarbete är viktigt. Men det kan inte ge oss ett hundraprocentigt skydd mot våldshandlingar som de i Norge. Tryggheten söks bäst i en bred uppslutning bakom demokratiska värden.

Att systematiskt och målmedvetet avrätta ungdomar på ett sommarläger visar på en bottenlös grymhet. Men även om den norske gärningsmannens val framstår som obegripliga får hans attentat inte tolkas som ett slumpartat vansinnesdåd som kunde ha drabbat vilket mål som helst.

I hans texter blir det uppenbart att de välplanerade attackerna hade till syfte att rikta förlamande slag mot två centrala institutioner i den norska demokratin: statsmakten och statsministerns parti. 
 
Strax före skjutningarna på Utøya miste åtta personer livet i explosionen vid regeringskansliet i Oslo. Om omständigheterna varit bara något annorlunda kunde antalet dödsoffer där ha blivit mångdubbelt fler; bomben tros ha bestått av hundratals kilo sprängämnen och förödelsen blev enorm. Något som framgår med skrämmande tydlighet på de bilder som ST Press kan publicera.
 
I denne terrorists huvud var statsmakten och dess anställda fienden. Det finns andra människor som resonerar på liknande sätt, men lyckligtvis är ytterst få av dem beredda att ta till våld.
 
Men den norska attacken är inte någon unik händelse ens i vår del av världen. Bara några veckor senare tog en man sig in på Estlands försvarsdepartement med vapen och bomber. Han dödades i en skottlossning. Även om han inte allvarligt lyckades skada någon annan var det otvivelaktigt hans avsikt.
 
Staten står för makt och överhet. Det finns de som reagerar på detta genom att rikta hot och våld mot dess företrädare. Ett exempel är attacker mot och förföljelse av enskilda handläggare som fattat beslut som går en individ emot.
 
Det vore dumdristigt att tro att Sverige inte skulle kunna drabbas också av den slags våldsamma angrepp på en hel myndighet som inträffat i våra grannländer. 
 
Den högerextrema ideologi som låg bakom de norska dåden måste ses som ett allvarligt hot mot samhället, men som i det estländska exemplet kan motiven för en våldsam attack på staten också vara andra – och kanske grumliga.
 
En lärdom av dåden är att säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder fyller en funktion. Lokaler och rutiner kan utvecklas för att ge bästa möjliga skydd. Det svenska regeringskansliet hade redan innan händelserna i Norge gjort sådana förändringar och det är viktigt att fortsätta det arbetet.
 
Samtidigt gäller det att hålla i minnet att politiskt våld trots allt är ovanligt. Det finns ingen anledning att under­blåsa rädslan för att drabbas. Många andra risker i vår vardag och i vårt arbets­liv förtjänar större uppmärksamhet. 
 
Och inte ens ett långtgående säker­hetstänkande kan skydda oss mot alla faror. Vi måste acceptera att priset för att skydda sig mot alla tänkbara angrepp skulle bli för högt. Inte bara ekonomiskt, utan också för vårt sätt att leva tillsammans. Det öppna samhälle vi sätter så stort värde på fordrar att politiker och tjänstemän är tillgängliga och utesluter en långtgående bevakning av medborgarna. Den viktigaste insats vi kan göra är att på alla vis värna dessa demokratins principer, och söka vår trygghet i den breda och kraftiga uppslutningen kring dem. 
 
Så kan de norska reaktionerna på de tragiska händelserna sammanfattas. Det är slutsatser som också är giltiga för Sverige.
 
Alexander Armiento,
chefredaktör
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.