Annons:

Staten som måltavla

Säkerhetsarbete är viktigt. Men det kan inte ge oss ett hundraprocentigt skydd mot våldshandlingar som de i Norge. Tryggheten söks bäst i en bred uppslutning bakom demokratiska värden.

Att systematiskt och målmedvetet avrätta ungdomar på ett sommarläger visar på en bottenlös grymhet. Men även om den norske gärningsmannens val framstår som obegripliga får hans attentat inte tolkas som ett slumpartat vansinnesdåd som kunde ha drabbat vilket mål som helst.

I hans texter blir det uppenbart att de välplanerade attackerna hade till syfte att rikta förlamande slag mot två centrala institutioner i den norska demokratin: statsmakten och statsministerns parti. 
 
Strax före skjutningarna på Utøya miste åtta personer livet i explosionen vid regeringskansliet i Oslo. Om omständigheterna varit bara något annorlunda kunde antalet dödsoffer där ha blivit mångdubbelt fler; bomben tros ha bestått av hundratals kilo sprängämnen och förödelsen blev enorm. Något som framgår med skrämmande tydlighet på de bilder som ST Press kan publicera.
 
I denne terrorists huvud var statsmakten och dess anställda fienden. Det finns andra människor som resonerar på liknande sätt, men lyckligtvis är ytterst få av dem beredda att ta till våld.
 
Men den norska attacken är inte någon unik händelse ens i vår del av världen. Bara några veckor senare tog en man sig in på Estlands försvarsdepartement med vapen och bomber. Han dödades i en skottlossning. Även om han inte allvarligt lyckades skada någon annan var det otvivelaktigt hans avsikt.
 
Staten står för makt och överhet. Det finns de som reagerar på detta genom att rikta hot och våld mot dess företrädare. Ett exempel är attacker mot och förföljelse av enskilda handläggare som fattat beslut som går en individ emot.
 
Det vore dumdristigt att tro att Sverige inte skulle kunna drabbas också av den slags våldsamma angrepp på en hel myndighet som inträffat i våra grannländer. 
 
Den högerextrema ideologi som låg bakom de norska dåden måste ses som ett allvarligt hot mot samhället, men som i det estländska exemplet kan motiven för en våldsam attack på staten också vara andra – och kanske grumliga.
 
En lärdom av dåden är att säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder fyller en funktion. Lokaler och rutiner kan utvecklas för att ge bästa möjliga skydd. Det svenska regeringskansliet hade redan innan händelserna i Norge gjort sådana förändringar och det är viktigt att fortsätta det arbetet.
 
Samtidigt gäller det att hålla i minnet att politiskt våld trots allt är ovanligt. Det finns ingen anledning att under­blåsa rädslan för att drabbas. Många andra risker i vår vardag och i vårt arbets­liv förtjänar större uppmärksamhet. 
 
Och inte ens ett långtgående säker­hetstänkande kan skydda oss mot alla faror. Vi måste acceptera att priset för att skydda sig mot alla tänkbara angrepp skulle bli för högt. Inte bara ekonomiskt, utan också för vårt sätt att leva tillsammans. Det öppna samhälle vi sätter så stort värde på fordrar att politiker och tjänstemän är tillgängliga och utesluter en långtgående bevakning av medborgarna. Den viktigaste insats vi kan göra är att på alla vis värna dessa demokratins principer, och söka vår trygghet i den breda och kraftiga uppslutningen kring dem. 
 
Så kan de norska reaktionerna på de tragiska händelserna sammanfattas. Det är slutsatser som också är giltiga för Sverige.
 
Alexander Armiento,
chefredaktör
Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.