Annons:
GÄSTKRÖNIKA
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Stig Fredrikson: Hitta kronprins blir Putins nya huvudvärk

Putin har så blivit pass synonym med Ryssland att det kan bli svårt att hitta en efterträdare, skriver journalisten Stig Fredrikson.
Stig Fredrikson.

Kanske blev Vladimir Putins seger i det ryska presidentvalet större än vad till och med han själv hade räknat med.

Förklaringen? Utbrett valfusk, men troligen ändå mindre än för sex år sedan. Viktigare var att lokala makthavare och arbetsgivare utsatte medborgarna över hela Ryssland för ett enormt tryck att gå och rösta.

Mardrömmen för Kreml var att alltför många väljare skulle stanna hemma därför att de upplevde att valet var avgjort på förhand. Nitiska befattningshavare ville därför göra sin president en tjänst – och försäkra sig själva om fortsatt jobb – genom att med lock och pock få folk att rösta.

Men allra viktigast var att Vladimir Putin under sin långa tid vid makten (bara Stalin har suttit längre) har lyckats göra sig oumbärlig för en stor majoritet av det ryska folket.

Genom en intensiv propaganda i många år, inte minst i de statskontrollerade tv-kanalerna, har Putin fått en roll som landsfader. Han har på nytt gjort Ryssland till en fruktad stormakt i omvärlden och på hemmaplan gett medborgarna ett bättre materiellt liv.

Putin har helt enkelt blivit synonym med Ryssland. ”Utan Putin inget Ryssland” som en av hans närmaste män sade häromåret. Stabilitet i Putins Ryssland betyder inte – som hans kritiker menar – stagnation, utan i stället lugn och ro i landet. Och den stabiliteten ville väljarna inte rucka på.

Putins tolkning är att han har fått ett ännu starkare mandat från folket. Frågan är nu vad han ska göra med det mandatet. I sina första kommentarer lovade han att ge medborgarna en högre levnadsstandard. Men han sade inget om hur det ska gå till.

Den ryska ekonomin är i starkt behov av reformer. Det halverade oljepriset de senaste åren har slagit hårt mot statens inkomster. Den militära upprustningen har genomförts på bekostnad av satsningar på skola, hälso- och sjukvård och infrastruktur.

Samtidigt har Putin försummat att diversifiera näringslivet bort från det ensidiga beroendet av råvaruexport. Han förlitade sig alltför länge på de höga olje- och gaspriser som möjliggjorde en stadig ekonomisk tillväxt.

Nu går inte det längre. Ryssland skulle behöva reformer i form av mindre statlig kontroll över näringslivet, ett bättre investeringsklimat, mindre korrumperade institutioner och garantier för privat äganderätt.

Men Putin är ingen vän av reformer. Ett oberoende rättsväsende och en effektiv kamp mot korruptionen skulle kunna äventyra hela grunden för Putins styre, där en liten elit runt honom har kunnat berika sig ofantligt.

Putin har gjort sig oumbärlig. Men under de kommande sex åren måste han ändå börja förbereda Ryssland för en tid utan honom. Hans svåraste uppgift blir att peka ut en efterträdare som både kan garantera att inget ont vederfars Putin själv och att hans maktsystem lever vidare.

Risken finns att olika maktgrupper börjar kämpa om hur Ryssland ska styras efter Putin.

Stig Fredrikson, journalist och författare

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.