Annons:
GÄSTKRÖNIKA
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Stig Fredrikson: Hitta kronprins blir Putins nya huvudvärk

Putin har så blivit pass synonym med Ryssland att det kan bli svårt att hitta en efterträdare, skriver journalisten Stig Fredrikson.
Stig Fredrikson.

Kanske blev Vladimir Putins seger i det ryska presidentvalet större än vad till och med han själv hade räknat med.

Förklaringen? Utbrett valfusk, men troligen ändå mindre än för sex år sedan. Viktigare var att lokala makthavare och arbetsgivare utsatte medborgarna över hela Ryssland för ett enormt tryck att gå och rösta.

Mardrömmen för Kreml var att alltför många väljare skulle stanna hemma därför att de upplevde att valet var avgjort på förhand. Nitiska befattningshavare ville därför göra sin president en tjänst – och försäkra sig själva om fortsatt jobb – genom att med lock och pock få folk att rösta.

Men allra viktigast var att Vladimir Putin under sin långa tid vid makten (bara Stalin har suttit längre) har lyckats göra sig oumbärlig för en stor majoritet av det ryska folket.

Genom en intensiv propaganda i många år, inte minst i de statskontrollerade tv-kanalerna, har Putin fått en roll som landsfader. Han har på nytt gjort Ryssland till en fruktad stormakt i omvärlden och på hemmaplan gett medborgarna ett bättre materiellt liv.

Putin har helt enkelt blivit synonym med Ryssland. ”Utan Putin inget Ryssland” som en av hans närmaste män sade häromåret. Stabilitet i Putins Ryssland betyder inte – som hans kritiker menar – stagnation, utan i stället lugn och ro i landet. Och den stabiliteten ville väljarna inte rucka på.

Putins tolkning är att han har fått ett ännu starkare mandat från folket. Frågan är nu vad han ska göra med det mandatet. I sina första kommentarer lovade han att ge medborgarna en högre levnadsstandard. Men han sade inget om hur det ska gå till.

Den ryska ekonomin är i starkt behov av reformer. Det halverade oljepriset de senaste åren har slagit hårt mot statens inkomster. Den militära upprustningen har genomförts på bekostnad av satsningar på skola, hälso- och sjukvård och infrastruktur.

Samtidigt har Putin försummat att diversifiera näringslivet bort från det ensidiga beroendet av råvaruexport. Han förlitade sig alltför länge på de höga olje- och gaspriser som möjliggjorde en stadig ekonomisk tillväxt.

Nu går inte det längre. Ryssland skulle behöva reformer i form av mindre statlig kontroll över näringslivet, ett bättre investeringsklimat, mindre korrumperade institutioner och garantier för privat äganderätt.

Men Putin är ingen vän av reformer. Ett oberoende rättsväsende och en effektiv kamp mot korruptionen skulle kunna äventyra hela grunden för Putins styre, där en liten elit runt honom har kunnat berika sig ofantligt.

Putin har gjort sig oumbärlig. Men under de kommande sex åren måste han ändå börja förbereda Ryssland för en tid utan honom. Hans svåraste uppgift blir att peka ut en efterträdare som både kan garantera att inget ont vederfars Putin själv och att hans maktsystem lever vidare.

Risken finns att olika maktgrupper börjar kämpa om hur Ryssland ska styras efter Putin.

Stig Fredrikson, journalist och författare

Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.