Annons:
Så här såg det ut i Publikt i april 2016.
Uppföljning
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Stöd till anställda fick kritik

Under 2016 blev tre handläggare på Skatteverket stämda. Publikt har återvänt till arbetsplatsen och frågat hur det har gått.

DÅ:

Under 2016 blev tre handläggare på Skatteverket stämda av en man som krävde miljonbelopp i skadestånd för fel i ärendehanteringen. Mannen var tidigare dömd för ekonomisk brottslighet. "Det här förekommer allt oftare i takt med att vi satsar mot den organiserade brottsligheten", sade Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt i april 2017. Myndigheten hade då påbörjat ett arbete för att stötta drabbade medarbetare.

Nu:

ST-medlemmen Charlotte Hoff var en av dem som stämdes för förtal av ekobrottslingen. Hon säger att hon nu har kunnat lägga händelsen åt sidan.

– Men mitt fall tog tid, över ett år. Under den tiden sitter man i stort sett som gisslan. Om inte arbetsgivaren ställt upp till hundra procent hade det varit riktigt jobbigt.

Charlotte Hoff fick stöd av Skatteverkets medarbetare Karsten Olsen, som fick i uppdrag att gå in som juridiskt ombud för de tre handläggarna. Tvisten löstes före rättegång genom förlikning.

Men fallet fick ett efterspel. Dåvarande justitiekanslern Anna Skarhed granskade på eget initiativ Skatteverkets agerande. I ett beslut förra året slog hon fast att myndigheten inte hade lagstöd för att ställa juridiska ombud till gratis förfogande för medarbetarna i dessa fall.

Lagen medger nämligen enbart att arbetsgivaren ersätter rättegångskostnader såsom advokatkostnader i efterhand – om den anställde vunnit målet och motparten inte betalar.

Skatteverket hade i en inlaga framhållit att man agerat för att skydda de anställdas arbetsmiljö och psykiska hälsa. Men justitiekanslern bedömde att det "måste anses tveksamt om sådana åtgärder ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsmiljö­ansvar". Anna Skarhed skrev dock att hon hade förståelse för myndighetens uppfattning, och skickade vidare beslutet till justitiedepartementet. Där bereds nu ett utredningsförslag som bland annat berör offentliganställdas rättegångskostnader vid enskilt åtal.

Mot bakgrund av justitiekanslerns ställningstagande erbjuder Skatteverket inte längre juridiskt ombud om någon väcker enskilt åtal mot en medarbetare. Men myndigheten har infört rutiner för hur arbetsgivaren ska hjälpa handläggare som stäms av enskilda. Karsten Olsen är en av de fyra personer som medarbetarna kan kontakta.

– Vi kan förklara vad processen innebär, tipsa om advokater och även hjälpa till att skriva ett svar på stämningen. Information om hjälpen finns på vårt intranät, säger han.

– Men jag tycker att vi har väldigt goda rutiner och ett gott stöd. Det handlar mest om att ta hand om oron, eftersom hoten sällan blir verklighet. Det krävs synnerliga skäl för att en medarbetare ska bli skadeståndsskyldig.

Det senaste året har inga handläggare på myndigheten drabbats av någon stämning.

– Klientelet som trakasserar handläggare ser att Skatteverket ställer upp på sina medarbetare, och inser att det inte är rätt metod. Och det bästa är förstås om man kan undvika sådana situationer, för de är inte behagliga, säger Karsten Olsen.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.