Annons:
Sexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden och de utsatta finns såväl bland studenter som bland doktorander och andra anställda. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.Bild:Jerker Andersson.

Stora kunskapsluckor om sexuella trakasserier

Det finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet. Det visar en forsknings­översikt gjord av Nationella sekretariatet för genus­forskning vid Göteborgs universitet.

Studien visar att sexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner och att de utsatta återfinns såväl bland studenter som bland doktorander och and­ra anställda.

De flesta forskningsartiklar som ingår i översikten kommer från USA. Det finns få svenska studier av hög kvalitet, säger Maja Lundqvist, en av författarna:

– Det var en av de saker som överraskade mig, med tanke på att vår jämställdhetsdiskurs är så stark.

Översikten, som gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet, visar att en majo­ritet av de utsatta i högskolevärlden inte rapporterar händelserna. Anonyma enkäter kan dock vara ett vanskligt sätt att undersöka förekomsten. I svenska kartläggningar varierar andelen kvinnor som uppger sig ha blivit utsatta mellan 4 och 26 procent. Siffran för män varierar mellan 2 och 6 procent.

– Siffrorna blir högre när man frågar om detaljer, konstaterar Maja Lundqvist. Om en enkät har tjugo frågor, och bara en allmän fråga om sexuella trakasserier, blir andelen låg.

En annan observation är att forskning om förövare i stort sett saknas.

– I det material vi tittat på finns ingen kunskap om hur många förövar­na är, vilka handlingar de utför eller hur de motiverar och förstår sitt beteende.

Enligt översikten finns inga belägg för att utbildning och policyer ger resultat i arbetet mot sexuella trakasserier. Däremot finns tydliga indikationer på att förekomsten av starka hierarkier på en arbetsplats ökar risken.

Det här är resultat som UHR, Universitets- och högskolerådet, tar med sig i en pågående undersökning – i samarbete med genussekretariatet – om vad som fungerar i lärosätenas arbete kring sexuella trakasserier.

Alexandra Sjöstrand på UHR säger till Publikt att hon tror att utbildning kan vara bra, men att den kanske måste kombineras med andra åtgärder. I en enkät som UHR skickat till lärosätena ställs frågor om maktdimensionen.

– Det som hela tiden kommer upp är att det finns beroendeförhållanden och en rädsla för repressalier, säger hon.

UHR har bjudit in lärosätena, studentorganisationerna och fackförbunden till möten i frågan.

EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, säger att ST gärna ser ett mer systematiskt arbete på lärosätena:

– Det är viktigt att det finns tydliga och trygga vägar att rapportera, och att individen sedan stöttas. Vi som fack måste också vara öppna när människor kommer till oss, ställa öppna frågor och vara lyhörda.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.