Annons:
»Jag är den ambitiösa typen«, säger Ann-Charlotte Axelsson. Hon såg först inte något tydligt samband mellan stressen och sitt arbete.Bild:Börge Nilsson

Stressjuka missar att anmäla arbetsskada

Tiotusentals anställda blir årligen sjuka av stress. Ofta finns ett samband med jobb­situationen, men många anmäler inte någon arbetsskada och kan inte få ersättning. Men en ansökan kan löna sig, säger Lennart Steen på LO-TCO-Rättsskydd: "Väl prövat blir det ofta bifall och därmed livränta".

I förra numret av Publikt berättade ST-medlemmarna Ann-Charlotte Axelsson, Maylén Karelius och Ylva Persson om hur stressen i livet och på jobbet gjorde dem sjuka. Men två av dem anmälde inte sjukdomen som 
arbetsskada. 

Ann-Charlotte Axelsson, anställd på Försäkringskassan, såg först inte något tydligt samband mellan sin sjukdom och jobbet.

– Det är svårt att säga vad som låg bakom, kanske livet självt?

Men när hon tänker efter så tycker hon att det är självklart att jobbet bidragit.

– Jag har sällan fått jobba i fred. Alla omorganisationer och lagändringar har inneburit stress, så visst har jobbet spelat en roll.

Ann-Charlotte Axelsson betonar sin egen roll och vill inte skylla på arbets­givaren.

– Jag är den där ambitiösa typen. Min chef har försökt att hålla mig tillbaka, säger hon.

Lennart Steen, jurist vid LO-TCO Rättsskydd, tycker att man ska vända på sambandsfrågan.

– Jag tycker man ska fråga sig »om det inte hade varit stressigt på jobbet, hade det då blivit någon sjukskrivning?« Min erfarenhet är att nio av tio svarar nej.

I arbetsskadeförsäkringen är alla arbetstagare försäkrade i »befintligt skick«, säger Lennart Steen.

– Man omfattas av försäkringen med de svagheter man bär på. Försäkringen gäller oavsett vilken livssituation man befinner sig i, säger han.

Maylén Karelius, ST-medlem på Skatteverket i Uppsala, gjorde inte heller någon anmälan. Hon har inte orkat.

– När jag var som sjukast ville jag bara överleva. Nu orkar jag inte utsätta mig för alltsammans igen utan går vidare med livet, säger hon.

Men med chefens stöd hade hon nog anmält en arbetsskada, tror hon.

– Men vilken arbetsgivare vill medge att den gjort fel? Jag fick inget stöd. Här har egentligen facket en viktig roll att spela, att se till att arbetsgivaren gör arbetsskadeanmälan, säger Maylén Karelius.

Det finns en utbredd bild av att arbets­skadeanmälningar om stress inte blir godkända. Men så är det inte, påpekar Lennart Steen. Däremot måste det uppstå en framtida inkomstförlust för att ett få ärendet prövat:

– Väl prövat så blir det ofta bifall och därmed livränta. Byter man jobb eller går ned i arbetstid så uppstår ofta en tillräckligt stor förlust, säger han.

Ylva Persson är ett exempel på att det kan gå. 

– Arbetsskadan blev godkänd men det var en lång process, berättar hon. 

Hon drabbades av utmattnings­depression för tolv år sedan när hon var anställd på Statens institutionsstyrelse. Men där var det ingen som uppmanade henne att anmäla.

– Det var snarare min sambo som låg på om det, säger hon.

Lennart Steen säger att arbetsskadeanmälan är viktig också av andra skäl än att man kan få ersättning.

– Anmälan riktar strålkastarljuset på bristerna på arbetsplatsen. Den kan också hjälpa den drabbade att kliva ur offerrollen och det kan vara positivt för tillfrisknandet, säger han.
 

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada

En arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Det ska ske i samråd med skyddsombud och den drabbade. Om försäkringskassan godkänner arbetsskadan kan det också finnas möjlighet att få ersättning från den kollektivavtalade tilläggsförsäkringen. Förutom livräntan kan man då få ersättning vid invaliditet och för vissa kostnader. 

 

Inlagt av Maj-Britt B tis, 06/21/2016 - 21:06
Hur får man till en väl prövad arbetsskada när de vägrar göra en sambandsbedömning? Kammarrätten har fastställt att jag utsatts för skadlig inverkan men FK vägrar utreda sambandet mellan den ekonomiska förlust jag gjorde pga den skadliga inverkan. Hur kan de tillåtas göra så?Avslår utan utredning trots full bevisning.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.