Annons:
»Jag är den ambitiösa typen«, säger Ann-Charlotte Axelsson. Hon såg först inte något tydligt samband mellan stressen och sitt arbete.Bild:Börge Nilsson

Stressjuka missar att anmäla arbetsskada

Tiotusentals anställda blir årligen sjuka av stress. Ofta finns ett samband med jobb­situationen, men många anmäler inte någon arbetsskada och kan inte få ersättning. Men en ansökan kan löna sig, säger Lennart Steen på LO-TCO-Rättsskydd: "Väl prövat blir det ofta bifall och därmed livränta".

I förra numret av Publikt berättade ST-medlemmarna Ann-Charlotte Axelsson, Maylén Karelius och Ylva Persson om hur stressen i livet och på jobbet gjorde dem sjuka. Men två av dem anmälde inte sjukdomen som 
arbetsskada. 

Ann-Charlotte Axelsson, anställd på Försäkringskassan, såg först inte något tydligt samband mellan sin sjukdom och jobbet.

– Det är svårt att säga vad som låg bakom, kanske livet självt?

Men när hon tänker efter så tycker hon att det är självklart att jobbet bidragit.

– Jag har sällan fått jobba i fred. Alla omorganisationer och lagändringar har inneburit stress, så visst har jobbet spelat en roll.

Ann-Charlotte Axelsson betonar sin egen roll och vill inte skylla på arbets­givaren.

– Jag är den där ambitiösa typen. Min chef har försökt att hålla mig tillbaka, säger hon.

Lennart Steen, jurist vid LO-TCO Rättsskydd, tycker att man ska vända på sambandsfrågan.

– Jag tycker man ska fråga sig »om det inte hade varit stressigt på jobbet, hade det då blivit någon sjukskrivning?« Min erfarenhet är att nio av tio svarar nej.

I arbetsskadeförsäkringen är alla arbetstagare försäkrade i »befintligt skick«, säger Lennart Steen.

– Man omfattas av försäkringen med de svagheter man bär på. Försäkringen gäller oavsett vilken livssituation man befinner sig i, säger han.

Maylén Karelius, ST-medlem på Skatteverket i Uppsala, gjorde inte heller någon anmälan. Hon har inte orkat.

– När jag var som sjukast ville jag bara överleva. Nu orkar jag inte utsätta mig för alltsammans igen utan går vidare med livet, säger hon.

Men med chefens stöd hade hon nog anmält en arbetsskada, tror hon.

– Men vilken arbetsgivare vill medge att den gjort fel? Jag fick inget stöd. Här har egentligen facket en viktig roll att spela, att se till att arbetsgivaren gör arbetsskadeanmälan, säger Maylén Karelius.

Det finns en utbredd bild av att arbets­skadeanmälningar om stress inte blir godkända. Men så är det inte, påpekar Lennart Steen. Däremot måste det uppstå en framtida inkomstförlust för att ett få ärendet prövat:

– Väl prövat så blir det ofta bifall och därmed livränta. Byter man jobb eller går ned i arbetstid så uppstår ofta en tillräckligt stor förlust, säger han.

Ylva Persson är ett exempel på att det kan gå. 

– Arbetsskadan blev godkänd men det var en lång process, berättar hon. 

Hon drabbades av utmattnings­depression för tolv år sedan när hon var anställd på Statens institutionsstyrelse. Men där var det ingen som uppmanade henne att anmäla.

– Det var snarare min sambo som låg på om det, säger hon.

Lennart Steen säger att arbetsskadeanmälan är viktig också av andra skäl än att man kan få ersättning.

– Anmälan riktar strålkastarljuset på bristerna på arbetsplatsen. Den kan också hjälpa den drabbade att kliva ur offerrollen och det kan vara positivt för tillfrisknandet, säger han.
 

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada

En arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Det ska ske i samråd med skyddsombud och den drabbade. Om försäkringskassan godkänner arbetsskadan kan det också finnas möjlighet att få ersättning från den kollektivavtalade tilläggsförsäkringen. Förutom livräntan kan man då få ersättning vid invaliditet och för vissa kostnader. 

 

Inlagt av Maj-Britt B tis, 06/21/2016 - 21:06
Hur får man till en väl prövad arbetsskada när de vägrar göra en sambandsbedömning? Kammarrätten har fastställt att jag utsatts för skadlig inverkan men FK vägrar utreda sambandet mellan den ekonomiska förlust jag gjorde pga den skadliga inverkan. Hur kan de tillåtas göra så?Avslår utan utredning trots full bevisning.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.